Algemeen Directeur

Sta aan het roer van een warme en wendbare zorgvoorziening

Als Algemeen Directeur bepaal je het algemeen en strategisch beleid en zorg je voor de correcte en vlotte implementatie samen met jouw directieteam.

Financieel, strategisch en operationeel beheer

 • Vanuit coachend en participatief leiderschap coördineer je de algemene werking op organisatorisch, inhoudelijk, beleidsmatig en financieel vlak.
 • Je implementeert het zorgstrategisch plan en je draagt de hedendaagse visie op een inspirerende manier uit. Je zorgt voor een correcte uitvoering van het masterplan infrastructuur en de daarbij horende lopende bouwprojecten.
 • Je stuurt medewerkers aan en coacht vanuit een mensgerichte leiderschapsstijl. Als eindverantwoordelijke geef je richting aan het personeelsbeleid waarbij je oog hebt voor zowel de zorggebruiker als de medewerkers.
 • Je stroomlijnt processen met de focus op de vertaling naar duidelijke structuren en procedures.
 • Je bent een bruggenbouwer en sociaal ondernemer. Je stimuleert samenwerking, creatief en vernieuwend denken. Je zorgt voor een vlotte samenwerking met zowel interne als externe stakeholders.
 • Je behartigt de belangen van de organisatie als een goede netwerker en je onderhoudt contact met relevante stakeholders en lokale besturen. Actief zoeken naar kansen en samenwerkingsmogelijkheden is hierbij essentieel.
 • Je denkt samen met en rapporteert aan het bestuursorgaan.

 Diplomatisch, charismatisch, veranderingsgericht

 • Je hebt een hogere opleiding en minimum 10 jaar ervaring in het leiden van multidisciplinaire teams.
 • Je kunt terugkijken op succesvolle (geleidelijke) transformaties die je hebt kunnen leiden en begeleiden, bij voorkeur binnen de zorgsector.
 • Je werkt verbindend en communiceert helder, zowel schriftelijk als mondeling.
 • Door jouw natuurlijk charisma weet je impact te creëren en mensen te motiveren.  
 • Als leidinggevende fungeer je als coach, waarbij je medewerkers enthousiasmeert en hen betrekt bij het ontwikkelen van een efficiënte werkwijze.
 • Basiskennis omtrent erkenningen en financiering van voorzieningen gesubsidieerd door het VAPH is een troef.
 • Je hebt een analytische en kritische geest, je bent besluitvaardig, kostenbewust en resultaatgericht.

 Aanbod

 • Contract van onbepaalde duur in een zeer afwisselende en uitdagende functie die je zelf mee vorm kan geven, binnen een sector met maatschappelijke waarde.
 • Een voorziening met boeiende en uitdagende perspectieven.
 • Samenwerken met mensen die een passie hebben voor bijzondere zorg.
 • Veel opportuniteiten om als individu het verschil te maken, om er ook intern een moderne, hedendaagse organisatie van te maken.
 • Functie met impact en verantwoordelijkheid, ingebed in de samenleving.
 • Verloning volgens directie barema’s PC 319.01, relevante anciënniteit wordt overgenomen.

Interesse?

Klik dan op ‘Solliciteren’ om je kandidaat te stellen. Voor bijkomende informatie (referentienummer BE-07482), neem je contact op met Katleen Degreef op het nummer 02 715 09 99. Deze selectie verloopt exclusief via Mercuri Urval.

Over de organisatie

Levensvreugde Verblijven VZW is een vergunde zorgaanbieder van het VAPH voor zowel minderjarigen als volwassenen met een matige tot ernstige mentale beperking. De individuele behoeften, wensen en mogelijkheden van de zorggebruikers staan hier centraal. Er wordt gestreefd naar een persoonsgerichte dienstverlening met maximaal respect voor elke persoon. In het licht hiervan werd een zorgstrategisch plan uitgewerkt met als doelstelling de huidige dienstverlening maximaal aan te passen aan de noden en behoeften van de omgeving.

Het directieteam bestaat uit de Algemeen Directeur, de Zorgdirecteur, de Financieel & Administratief Directeur en de Operationeel Directeur en in totaal zijn er een 150-tal medewerkers in dienst.