Hoofd van de Federatie van de OCMW’s (Brussel)

Brulocalis - 1040 Etterbeek


Hoofd van de Studiedienst - Federatie van Brusselse OCMW's

Hoofd van de Studiedienst - Federatie van Brusselse OCMW's

Brulocalis (VBSG, www.brulocalis.brussels) is op zoek naar zijn/haar toekomstig hoofd van de Federatie van OCMW's. Een strategische functie ten dienste van lokale overheden.

Jouw missie

Binnen de Studiedienst :

 • Verzeker je de strategische en operationele ontwikkeling van de federatie van OCMW’s van Brulocalis. Je handelt in het belang het Brusselse OCMW en in overeenstemming met de doelstellingen en missies van Brulocalis.
 • Ben je de schakel tussen de politieke organen, jouw team en Brulocalis.
 • Leid je de uitvoering van de activiteiten van de federatie (strategisch, operationeel en technisch) in overeenstemming met de strategische richtlijnen en beslissingen van de raad van bestuur van de federatie van de OCMW’s, van de politieke organen en van de missies van Brulocalis.
 • Verzeker je de goede werking en de kwaliteit van de diensten van de federatie volgens de waarden van de vereniging. Je coördineert en ontwikkelt een team van vijf adviseurs en een secretaresse.
 • Ontwikkel je de externe identiteit van de federatie in overleg met de directie van Brulocalis : je beheert de relaties met zusterverenigingen, de vertegenwoordigers van de Brusselse lokale overheden/Europese of internationale institutionele partners. Je onderhandelt over dossiers met de politieke autoriteiten en doet voorstellen om regelmatig bijeenkomsten met de betrokken ministers te organiseren.
 • Rapporteer je functioneel aan de Voorzitter van de Federatie en hiërarchisch aan de directie van Brulocalis. In deze hoedanigheid maak je deel uit van het managementteam van Brulocalis.

 Leider – Coördinator - Beïnvloeder

 • Je hebt een master in humane wetenschappen, sociale wetenschappen, recht of economie. Een managementopleiding is een pluspunt.
 • Je hebt minimaal 8 tot 10 jaar ervaring en je hebt aangetoond dat je in staat bent om binnen een kleine structuur een team met uiteenlopende expertises te leiden.
 • Je hebt een goede kennis van hoe OCMW’s en lokale overheden functioneren. Bij de aangebrachte adviezen hou je rekening met hun respectieve beperkingen en specifieke kenmerken.
 • Met gemak beweeg je je door het Brusselse, Belgische en Europese institutionele landschap. Diplomatiek, maar vastberaden en assertief, weet je hoe je de belanghebbende partijen op uitvoerend en wetgevend niveau kan beïnvloeden.
 • Je kan meerdere verzoeken prioriteren en coördineren met inachtneming van deadlines. Je kan gemakkelijk met stress en druk omgaan.
 • Je bent tweetalig Nederlands – Frans.
 • Je beheerst informaticatools zoals MS Office en Outlook.

 Een Federatie met talrijke uitdagingen

 • De kans om een strategische functie uit te oefenen ten dienste van de lokale autoriteiten.
 • Intellectueel interessante functie die een grote autonomie en talrijke uitdagingen biedt.
 • Mogelijkheid om een reële impact te hebben op het beleid van de Brusselse OCMW's.
 • Een aangename, dynamische en stimulerende werkomgeving.
 • Een aantrekkelijk salarispakket met een interessante vakantieregeling.
 • Een glijdend en flexibel uurrooster die je toelaat om werk en privé op elkaar af te stemmen.

Interesse?

Klik dan op ‘Solliciteren’ om je kandidaat te stellen. Voor bijkomende informatie (referentienummer BE-05898), neem je contact op met Florence Moignot op het nummer 02 715 09 99. Deze selectie verloopt exclusief via Mercuri Urval.

Over de organisatie

De Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (VSGB), alias Brulocalis (www.brulocalis.brussels), is een vzw met als hoofdopdracht de 19 Brusselse gemeenten en OCMW’s te ondersteunen in hun opdrachten ten dienste van de burgers. Door haar acties promoot en draagt de Vereniging de waarden van pluralisme, betrouwbaarheid, proactiviteit, solidariteit en respect uit. Zij staat garant voor de democratie door de rol van de lokale besturen als eerste tussenschakel van de bekommernissen van de burger te verdedigen en door de participatie van de partijen die betrokken zijn bij de beslissingname te bevorderen. Zij omvat 5 diensten waaronder de Federatie van OCMW’s en voert gevarieerde en transversale opdrachten uit om haar leden, de gemeenten en de OCMW’s te ondersteunen. Zij functioneert tegelijkertijd als studiedienst maar ook als tussenschakel ten behoeve van de gewestelijke en federale overheden. Momenteel is Brulocalis op zoek naar een diensthoofd (M/V) voor de Federatie van OCMW's.