Medisch Directeur (Brussel)

Iris Ziekenhuizen Zuid - 1040 Brussel


Medisch directeur voor 4 campussen

Medisch directeur voor 4 campussen

De Iris Ziekenhuizen Zuid (http://www.his-izz.be/) zoeken een Medisch Directeur (m/v) om te ondersteunen bij de uitwerking van een herschikkingsplan voor de medische activiteiten in het kader van de bepalingen van het strategisch plan 2015-2025

Jouw verantwoordelijkheden: Leiden van de medische strategie 

Je bent verantwoordelijk voor de coördinatie van de zorgactiviteiten en voor de organisatie en integratie van het medisch departement van de vier campussen, in samenwerking met de Hoofdgeneesheer en de verschillende partners. Dit omvat:

 • Het medisch plan definiëren en leiden, waarbij je zorgt voor de operationele implementering in kader van het strategisch plan van het ziekenhuis en de netwerken.
 • Inzetten op een sterke, brede, interdisciplinaire communicatie om zo de samenwerking tussen de verschillende specialisaties binnen de instelling te bevorderen en zorg van hoge kwaliteit te verzekeren.
 • Zorgen voor het goed functioneren van het departement, de medische activiteiten organiseren en coördineren in samenwerking met de diensthoofden. Je verenigt en motiveert de diensthoofden, daagt hen uit en zorgt voor de juiste omkadering en coaching binnen hun verantwoordelijkheden. Je stimuleert het teamgevoel en moedigt samenwerking tussen de verschillende artsen in het ziekenhuis aan. Je brengt de HIS-cultuur en het HIS-gevoel naar elke campus.
 • Je hebt een goede kennis van bedrijfsvoering en je begrijpt de complexiteit van ziekenhuisfinanciering: je neemt de operationele en budgettaire verantwoordelijkheid voor de medische activiteiten in het ziekenhuis en waakt erover dat de diensten een activiteitenbegroting opstellen.
 • Je stimuleert medisch-wetenschappelijke activiteiten en houdt daarbij rekening met de mogelijkheden van het ziekenhuis.
 • Je werkt nauw samen met het verpleegkundig departement, je versterkt de werkrelaties tussen diensthoofden, verpleegkundigen en de ziekenhuisdirectie en bevordert zo de samenwerking en wakkert de teamgeest aan.
 • Je vertegenwoordigt en positioneert HIS op medisch vlak (behalve de bevoegdheden van de Hoofdgeneesheer) bij partners, ziekenhuizen in de omgeving, huisartsen, woonzorgcentra, enz. en doet dit op een pluralistische, multiculturele en open manier.
 • Je neemt deel aan vergaderingen van beslissingsorganen en overlegcomités met de medische staf (indien uitgenodigd) en rapporteert aan de Algemeen Directeur.

Jouw troeven: flexibiliteit en inspirerend leiderschap  

 • Je hebt een diploma Doctor in de Genees-, Heel- en Verloskunde. Een bijkomende opleiding in management, ziekenhuismanagement of volksgezondheid is een troef.
 • Je hebt een achtergrond en ervaring die voor deze functie nuttig kan zijn en die door de Commissie voor de Medische Staf als toereikend geacht wordt.
 • Je hebt diepgaande kennis van ziekenhuismanagement en specialisaties en hebt al bewezen dat je een team kunt leiden.
 • Je hebt een goed overzicht van de uitdagingen waar informatietechnologie ons voor stelt en je bent op de hoogte van managementtools.
 • Je hebt een open geest, bent erg pluralistisch en je werkt graag in een veranderende omgeving.
 • Je staat dicht bij de mensen en wordt gewaardeerd om je charisma, je menselijke waarden en je duidelijke maar redelijke leiderschap, je gevoel voor humor en je analytische vaardigheden. Je kunt prioriteiten stellen en je kunt overweg met noodgevallen.
 • Je bent voor uw ziekenhuisactiviteiten uitsluitend verbonden aan HIS.
 • Je beheerst het Frans of het Nederlands perfect en hebt een goede kennis van de tweede landstaal.

 Een openbaar ziekenhuis, een integraal deel van de stad, dichtbij de patiënten

 • Een ziekenhuisproject met meerdere uitdagingen dat sterke menselijke waarden uitdraagt.
 • Een opportuniteit om een netwerk uit te bouwen en samenwerkingen aan te gaan voor de toekomst.
 • Een familiale bedrijfscultuur met een open geest en vrijheid van spreken.  
 • Een directie die vergissingen toelaat omdat dat ruimte geeft voor creativiteit en innovatie.
 • Betrokken personeel, toegewijde artsen, die gehecht zijn aan hun instelling.
 • Een geëngageerde algemene directie die leiding geeft en change management uitdraagt. 
 • Een grote verscheidenheid aan brede verantwoordelijkheden met gevarieerde interne en externe contacten. 
 • Je krijgt een competitief salarispakket en wordt aangesteld voor een hernieuwbare periode van vijf jaar.

Interesse? 

Klik op 'Solliciteren' om je kandidaat te stellen. Voor meer informatie (ref. BE-05793), kan je contact opnemen met Florence Moignot, +32 2 715 09 99. Deze selectie verloopt exclusief via Mercuri Urval. 

Over de organisatie

De Iris Ziekenhuizen Zuid (Hôpitaux Iris Sud, HIS) bestaan uit vier campussen (Joseph Bracops, Molière-Longchamp, Etterbeek-Elsene en Baron Lambert). Ze maken deel uit van het Brusselse netwerk van openbare ziekenhuizen, IRIS, met nog 4 andere: CHU Brugmann, CHU Saint-Pierre, HUDERF, Institut Jules Bordet). Iris is een netwerk van buurtziekenhuizen die de Brusselse inwoners een brede zorg bieden van hoge kwaliteit. Alle HIS-campussen verstrekken ook dringende zorg, behalve Baron Lambert. Daar zijn de algemene diensten, een polikliniek en een chirurgisch dagziekenhuis gevestigd. HIS telt 550 bedden en stelt 2000 mensen tewerk. HIS is al enkele jaren grondig aan het werken aan zijn positionering, bedrijfsvoering en managementcultuur om het ziekenhuis voor te bereiden op de grote strategische, architecturale, medische en menselijke uitdagingen van morgen.  In het kader van de uitbouw van ziekenhuisnetwerken, wil het ziekenhuis een herschikkingsplan uitwerken voor zijn medische activiteiten, en dit volgens de principes van het strategisch plan 2015-2025.