Executive Search og professionel rekruttering i den offentlige sektor

Vores samfund er i konstant udvikling. Det går stærkt, og udviklingen foregår inden for mange områder og på måder, som vender op og ned på vant tænkning og adfærd. Som resten af samfundet er den offentlige sektor også påvirket af en omfattende forandrings- og udviklings­agenda. Sammen med bl.a. den teknologiske og digitale udvikling, ændrede demografiske samfundsstrukturer, samfundsreformer, urbanisering samt øgede bruger- og borgerforventninger og ofte færre kroner til at få det hele til at lykkes med, er der både mange muligheder, men også udfordringer, som dygtige ledere og medarbejdere i den offentlige sektor skal være rustet til at lede og løse.

Det kræver de rigtige menneskelige ressourcer (vi kalder det kapabiliteter) at løse så udfordrende samfundsmæssige opgaver, og det er en stadig større udfordring at rekruttere de bedste offentlige ledere og medarbejdere, der både kan og vil gøre en forskel.

I Mercuri Urval har vi et team, der er dedikeret til at løse opgaver for den offentlige sektor og politisk ledede organisationer. Vi har årtier af erfaring med at løse og samarbejde med vores kunder om effektive og transparente rekrutteringsprocesser, og vi har den nødvendige erfaring med og viden om de særlige ledelsesvilkår, formalia og kulturer, der kendetegner både offentlige og andre typer politisk styrede organisationer.

Gennemsigtige processer

Vores konsulenter har et unikt overblik over udviklingen og forandringerne i kandidatmarkedet, og vi ved, hvor og hvordan vi skal finde og tiltrække de stærkeste og mest egnede potentielle kandidater.

Vi faciliterer jobsamtaler mellem kandidater og den ansættende organisation, som oftest repræ-senteres af store og bredt sammensatte ansættelsesudvalg. Vi bidrager til udvælgelsesprocessen ved bl.a. at gennemføre testforløb, afholde dybdeinterview og tale med referencepersoner til de potentielle kandidater.

Vi udvikler et kvalificeret og dokumenteret beslutningsgrundlag over egnede kandidater, som vi præsenterer og gennemgår med ansættelsesudvalget. Når vi afrapporterer, gør vi brug af vores kandidatvurdering, der tydeligt illustrerer den enkelte kandidats styrker og udviklingspotentialer i forhold til ledelsesniveauet i den konkrete stilling, og som udtrykker et samlet billede af kandidaten. Det giver både den enkelte kandidat og ansættelsesudvalget mulighed for at træffe den rigtige beslutning.

Hvorfor vælge Mercuri Urval?

  • Betroede rådgivere: Vores konsulenter har stor erfaring med at finde og udvælge succes­fulde ledere, specialister og medarbejdere til den offentlige sektor i bred forstand. Vi medvirker ved ca. 350 rekrutteringer og udvælgelsesopgaver i den offentlige sektor om året.
  • Bred erfaring: Størstedelen af vores konsulenter har ledelseserfaring fra politisk ledede organisationer, og med mere end 50 års erfaring med Executive Search og rekrutteringsopgaver har vi indgående kendskab til, hvad der skal til for at lykkes som leder og medarbejder i den offentlige sektor og andre typer politisk ledede organisationer.
  • Unikke og certificerede metoder: Vores metoder er kvalitetssikrede, også i henhold til ISO 10667-2. Vi følger Dansk Psykolog Forenings "Retningslinjer for brug af test i erhvervslivet" (www.dp.dk) og arbejder i overensstemmelse med Datatilsynets regler angående personoplysninger.