Vores etiske regler

Mercuri Urvals succes hviler på din tillid. Strenge standarder for etik og fortrolighed er derfor blandt de vigtigste elementer i Mercuri Urvals forretningsfilosofi.

En ansættelse er en vigtig beslutning for alle parter. Fejlansættelser kan betyde store markedsmæssige tab og intern uro i en enhver virksomhed. Vores opdragsgivere har ikke råd til fejlansættelser.

For kandidaten er det en personlig tragedie at forlade en god stilling til fordel for et job, hvor kompetence, personlige egenskaber og udviklingsmuligheder ikke harmonerer. Det medfører megen usikkerhed og besvær med at komme tilbage på det rette karrieremæssige spor. Vores kandidater har ikke råd til en fejlsatsning. Alle trin i ansættelsesprocessen må derfor sikre begge parters fremtidige udbytte.

  • Mercuri Urval behandler alle personer, der er involveret i opgaver, med respekt for deres faglige og personlige behov.
  • Ved anonym annoncering oplyses kandidatens navn først over for klienten, når kandidaten har givet sit samtykke hertil.
  • Mercuri Urvals psykologiske test efterfølges altid af et interview, som afsluttes med mundtlig feedback til kandidaten.
  • Referencer kontaktes kun efter forudgående tilladelse.
  • Ved referencetagning ifm. job i den private sektor angives ikke, hvilket job kandidaten søger.
  • Mercuri Urval vurderer den enkelte kandidats egnethed i forhold til jobbet, og vurderes flere kandidater egnede, prioriteres de.
  • Mercuri Urval følger løbende op på alle ansættelser for at sikre, at ansættelsesforholdet fungerer optimalt.
  • Som kandidat kan du være sikker på, at dine personlige oplysninger er i trygge hænder hos os og behandles i henhold til gældende persondatalovgivning. Mercuri Urval opbevarer kun dine personoplysninger så længe, det er nødvendigt under hensyntagen til formålene med behandlingen.