Vores organisation

Mercuri Urval er en førende, global virksomhed inden for Executive Search, professionel rekruttering og talentudvikling. Vi er forretningsorienterede og tror på individuelt ansvar. Vi har en flad, teambaseret struktur baseret på vores lokale konsulenter og deres kunder. Alle teams rapporterer til vores globale hovedkontor i Stockholm.  

Vores eksistensberettigelse er at sikre, at virksomheder altid har de rette kompetencer til rådighed, så de kan levere de bedst mulige resultater"

Vi arbejder som én international virksomhed - og det gør det muligt for os at agere smidigt og hurtigt over landegrænser. Vores centrale ledelse har ansvaret for teamlederne, som til gengæld har anvaret for den daglige ledelse af virksomheden. Takket være vores struktur, vores processer og vores International Business Office kan vi uden problemer kombinere global tilstedeværelse med lokal ekspertviden. Lige meget hvor vores kunder har brug for os - så er vi der.

Stiftelsen Mercuri Urval

Mercuri Urval er ejet af en stærk og uafhængig fond - "Stiftelsen Mercuri Urval". Vi vil altid være en uafhængig virksomhed ejet af en uafhængig fond. Fonden sikrer, at Mercuri Urval forbliver en stærk, uafhængig og succesfuld virksomhed. Fonden vil altid være majoritetsaktionær, og Mercuri Urval kan således ikke blive solgt til andre. 

Partnerskab

Som en fondsejet virksomhed kan vi tilbyde vores ansatte at blive partnere. Det er en reel mulighed for alle vores medarbejdere, og fondens bestyrelse træffer beslutning om, hvem der skal tilbydes partnerskab.

Som en fondsejet virksomhed kan vi tilbyde vores ansatte at blive partnere"

Muligheden for partnerskab afhænger af, at den ansatte har bidraget til virksomhedens resultater over en lang årrække og har demonstreret loyalitet og engagement over for virksomheden og dens værdier. De, som bidrager mest, og som vil engagere sig på længere sigt, vil få mulighed for at lave en partneraftale med virksomheden og dermed få del i overskuddet.

Vores formål

Vores eksistensberettigelse er at sikre, at virksomheder altid har de rette kompetencer til rådighed, så de kan levere de bedst mulige resultater.

Vores vision

Altid at være første valg for enhver organisation, der ønsker at forbedre sine resultater ved hjælp af sine ansattes indsats. Stedet, hvor ekstraordinære konsulenter, kunder og kandidater mødes og gør en positiv forskel i hinandens liv.