Life Science & Health Care

Life Science og Health Care er nogle af de sektorer, som i de kommende år vil møde store udfordringer. Sektorerne vil bl.a. stå over for flere regulativer, øgede udgifter, stigning i antallet af ældre, teknologisk udvikling, globalisering og et krav om øget adgang til sundhedspleje verden over.

Det er de færreste virksomheder, der som Life Science og Health Care har oplevet så store forandringer. Kravene til medarbejdernes ressourcer har altid været komplekse på disse områder, og markedet stiller nu endnu større krav til omstillingsevnen inden for sektoren.

Det er de virksomheder, der forstår at tiltrække, fastholde og videreuddanne de rigtige ledere, der vil opleve succes. For at finde de rigtige ledere vil det fremover blive endnu mere nødvendigt at søge uden for sundhedssektoren.

Mercuri Urvals erfaring bliver din succes

Vi har mere end 50 års erfaring i at danne partnerskaber med de førende virksomheder inden for:

  • Medicinalindustrien
  • Bioteknologi
  • Kopimedicin
  • Medicinsk udstyr
  • Diagnostik
  • Consumer
  • Privat sundhedspleje
  • Offentlig sundhedspleje

Overalt i verden kan vores meget erfarne konsulenter tilbyde omfattende rådgivning om medarbejderressourcer.