Privatlivspolitik

(A) Denne meddelelse

Resumé – Denne meddelelse

Denne meddelelse forklarer, hvordan vi behandler persondata. Denne meddelelse kan af og til blive ændret eller opdateret, så kontrollér regelmæssigt, om der er foretaget opdateringer.

Denne meddelelse er udstedt af de respektive dataansvarlige, som er anført på: https://www.mercuriurval.com/global/contact/find-us/ (samlet kaldet "Mercuri Urval", "vi", "os" og "vores") og gælder personer uden for vores organisation, som vi interagerer med, herunder medlemmer af vores professionelle netværk, kandidater, projektdeltagere, kunder, besøgende på vores websteder, andre brugere af vores tjenester, medarbejdere hos kunder og leverandører og besøgende på vores lokaliteter (samlet kaldet "dig"). Definerede termer, som anvendes i denne meddelelse, er forklaret i afsnit (R) nedenfor.

Vi ved, at beskyttelsen af dine persondata er vigtig. Denne meddelelse beskriver, hvordan vi behandler og beskytter dine persondata i forbindelse med vores forskellige forretningsaktiviteter, formålet med databehandlingen samt dine rettigheder, når du giver Mercuri Urval lov til at behandle dine persondata.

Denne meddelelse kan af og til blive ændret eller opdateret for at afspejle ændringer af databehandlingen af persondata eller den gældende lovgivning. Vi opfordrer dig til at læse denne meddelelse omhyggeligt og regelmæssigt kontrollere denne side for at gennemgå eventuelle ændringer, vi måtte have foretaget i overensstemmelse med betingelserne i denne meddelelse.

Denne meddelelse blev senest opdateret den 2024-02-08.

(B) Indsamling af persondata

Oversigt – Indsamling af persondata

Vi indsamler eller indhenter persondata: når vi modtager disse data (f.eks. når du kontakter os, eller når du bliver tilmeldt vores professionelle netværk), i løbet af vores samarbejde med dig (f.eks. når du bliver en del af vores professionelle netværk), når du offentliggør persondata (f.eks. hvis du laver et offentligt opslag på sociale medier), når du besøger vores websteder, eller når du interagerer med tredjepartsindhold eller reklamer på et websted. Vi kan også modtage persondata om dig fra tredjeparter (f.eks. retshåndhævende myndigheder).

Indsamling af persondata: Vi indsamler eller indhenter persondata om dig fra følgende kilder:

 • Data, vi modtager: Vi opbevarer persondata, når vi modtager dem (f.eks. når du bliver tilføjet vores professionelle netværk af kunder, forretningskontakter og kandidater, når du kontakter os via e-mail eller telefon eller på anden vis, eller når du giver os dit visitkort, eller indsender en jobansøgning).
 • Data, vi indhenter personligt: Vi indhenter persondata under møder, på messer, under besøg fra salgs- eller marketingrepræsentanter eller ved arrangementer, vi deltager i.
 • Samarbejde: Vi indhenter persondata, når du samarbejder med os i forbindelse med research eller som rådgiver/konsulent.
 • Samarbejdsdata: Vi indsamler eller indhenter persondata i forbindelse med vores almindelige samarbejde med dig (f.eks. hvis vi leverer en ydelse til dig eller din arbejdsgiver).
 • Data, som du offentliggør, eller som vi indhenter fra offentlige kilder: Vi indsamler eller indhenter persondata, som du åbenlyst vælger at offentliggøre, herunder via sociale medier (f.eks. kan vi indsamle oplysninger fra din(e) profil(er) på sociale medier, hvis du laver et offentligt opslag), eller vi indhenter dem fra offentligt tilgængelige kilder.
 • Data fra websteder: Vi indsamler eller indhenter persondata, når du besøger et af vores websteder eller bruger funktioner eller ressourcer, der er tilgængelige på eller gennem et websted.
 • Registreringsoplysninger: Vi indsamler eller indhenter persondata, når du bruger eller registrerer dig for at bruge et af vores websteder eller tjenester.
 • Indhold og annonceoplysninger: Hvis du interagerer med tredjepartsindhold eller -annoncer på et websted (herunder tredjepartsplugins og cookies), modtager vi persondata fra tredjepartsudbyderen af det pågældende indhold eller den pågældende annonce.
 • Oplysninger fra tredjeparter: Vi indsamler eller indhenter persondata fra tredjeparter, der giver os dem (f.eks. indsamlere af virksomhedsoplysninger, referencer fra tidligere arbejdsgivere, registrerede oplysninger fra akademiske institutioner osv.).

(C) Oprettelse af persondata

Oversigt – Oprettelse af persondata

Vi opretter persondata om dig (f.eks. registrering af dine interaktioner med os).

Vi opretter også persondata om dig under visse omstændigheder som f.eks. vores registrering af dine interaktioner med os og oplysninger om dine tidligere interaktioner med os. Vi kan også kombinere persondata fra vores websteder eller tjenester, herunder hvor disse oplysninger er indsamlet fra og fra hvilke enheder.

(D) Kategorier af persondata, som vi behandler

Oversigt – Kategorier af persondata, vi behandler

Vi behandler: dine personlige oplysninger (f.eks. dit navn), dine kontaktoplysninger (f.eks. din adresse), dine professionelle oplysninger (f.eks. dit CV), oplysninger om surveys eller tests, som du har deltaget i, demografiske oplysninger (f.eks. din alder), besøgslogs for vores lokaliteter, dine registrerede samtykker, betalingsoplysninger (f.eks. din faktureringsadresse), oplysninger om vores websteder (f.eks. den type enhed, du bruger), oplysninger om din arbejdsgiver (hvor det er relevant), oplysninger om dine interaktioner med vores indhold eller annoncer og eventuelle synspunkter eller meninger, du fortæller os.

Vi behandler følgende kategorier af persondata om dig:

 • Personlige oplysninger: fornavn(e), foretrukket navn og foto.
 • Kontaktoplysninger: korrespondanceadresse, telefonnummer, e-mailadresse, oplysning om personlige assistenter, hvis relevant, oplysninger fra Messenger-app, onlinemeddelelser og sociale medier.
 • Arbejdsrelaterede oplysninger: dit CV, optegnelser over din erfaring og ekspertise, karriereforløb, løn og benefits, din erfaring, deltagelse i møder, seminarer, advisory boards og konferencer, dine arbejdsrelaterede relationer til andre personer eller institutioner, sprogfærdigheder og andre faglige færdigheder samt din og din virksomheds registrerede historik i forhold til Mercuri Urval.
 • Survey- og testdata: optegnelser over gennemførte surveys, tests og assessments, feedback fra gennemførte surveys, tests og assessments, registrering af udvikling og analyse af egnethed til generelle eller specifikke roller i forhold til kunder.
 • Demografiske oplysninger: køn, fødselsdato/alder, nationalitet, tiltale, titel og sprogpræferencer.
 • Besøgslog: registrering af besøg på vores lokaliteter.
 • Registrerede samtykker: registrering af eventuelle samtykker, du har givet, sammen med dato og klokkeslæt, samtykkemetode og alle tilhørende oplysninger (f.eks. emnet for samtykket).
 • Betalingsoplysninger: fakturahistorik, betalingshistorik, faktureringsadresse, betalingsmåde, bankkontonummer eller kreditkortnummer, kortindehavers eller kontoindehavers navn, kort- eller kontosikkerhedsoplysninger, kortets "gyldig fra"-dato, kortets udløbsdato, BACS-oplysninger, SWIFT-oplysninger, IBAN-oplysninger, betalingsbeløb, betalingsdato og registrering af checks.
 • Data fra vores websteder: enhedstype, operativsystem, browsertype, browserindstillinger, IP-adresse, sprogindstillinger, datoer og tidspunkter for forbindelse til et websted, brugernavn, adgangskode, sikkerhedsloginoplysninger, brugsdata og samlede statistiske oplysninger.
 • Oplysninger om arbejdsgiver: hvis du interagerer med os i egenskab af ansat hos en tredjepart, din arbejdsgivers navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse, når det er relevant.
 • Indholds- og annonceringsdata: registrering af dine interaktioner med vores onlineannoncering og indhold, annoncer og indhold på sider, du har fået vist, og enhver interaktion, du måtte have haft med sådant indhold eller sådan reklame (f.eks. musemarkørs bevægelser, museklik, alle formularer, du har udfyldt helt eller delvist) og enhver interaktion med berøringsskærmen.
 • Synspunkter og holdninger: alle synspunkter og holdninger, som du vælger at sende til os eller offentligt poste om os på sociale medieplatforme.

(E) Følsomme persondata

Oversigt – Følsomme persondata

Vi forsøger ikke at indsamle eller på anden måde behandle følsomme persondata. Når vi har behov for at behandle følsomme persondata til et berettiget formål, gør vi det i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Vi forsøger ikke at indsamle eller på anden måde behandle følsomme persondata i forbindelse med vores normale forretningsgang. Når det uanset årsag bliver nødvendigt at behandle dine følsomme persondata, benytter vi et af følgende retsgrundlag:

 • Påvisning og forebyggelse af kriminalitet: Vi kan behandle dine følsomme persondata, når det er nødvendig for at påvise eller forebygge kriminalitet (f.eks. forebyggelse af bedrageri),
 • Fremsættelse, udøvelse eller forsvar af retskrav: Vi kan behandle dine følsomme persondata, når det er nødvendigt for at fremsætte, udøve eller forsvare retskrav, eller
 • Samtykke: Vi kan behandle dine følsomme persondata, når vi i overensstemmelse med gældende lovgivning har indhentet dit udtrykkelige samtykke inden behandling af dine følsomme persondata (dette retsgrundlag anvendes kun i forbindelse med databehandling, der er accepteret fuldstændigt frivillig – det anvendes ikke til databehandling, der er nødvendig eller på nogen måde obligatorisk). Dette kan omfatte kognitive test, personlighedstest, baggrundstjek, straffeattest og behandling af feedback fra interviews, surveys, tests eller assessments som beskrevet i denne meddelelse.

Hvis du giver os følsomme persondata, skal du sikre, at det er lovligt for dig at videregive sådanne oplysninger til os, og at der er et gyldigt retsgrundlag for databehandlingen af disse følsomme persondata.

(F) Formål med og retsgrundlag for databehandling

Oversigt – Formål med og retsgrundlag for databehandling

Vi behandler persondata til følgende formål: levering af vores websteder og tjenester til dig, drift af vores virksomhed, kommunikation med dig, administration af vores IT-systemer, sundhed og sikkerhed, økonomisk styring, gennemførelse af undersøgelser, sikring af vores lokaliteter og systemer, gennemførelse af undersøgelser, når det er nødvendigt, overholdelse af gældende lovgivning, forbedring af vores websteder og tjenester, kontrol af overholdelse, forebyggelse af bedrageri, fremsættelse, udøvelse og forsvar af retskrav samt rekruttering og jobansøgninger.

Formålene med vores behandling af persondata i de anførte kategorier i afsnit (D) ovenfor, som er underlagt gældende lovgivning, og retsgrundlaget for vores udførelse af en sådan databehandling er følgende:

 

Formål med databehandling

Retsgrundlag for databehandling

Kategorier af persondata

 • Drift af vores professionelle netværk: opbygning og vedligeholdelse af arbejdsrelaterede relationer og vores professionelle netværk af kunder og forretningskontakter, drift og vedligeholdelse af vores Executive Candidate Network.
 • Vi har en legitim interesse i at udføre databehandlingen med det formål at opretholde vores professionelle netværk af kunder og forretningskontakter (i det omfang en sådan legitim interesse ikke tilsidesættes af dine interesser, grundlæggende rettigheder eller frihedsrettigheder).
 • Personlige oplysninger
 • Kontaktoplysninger
 • Arbejdsrelaterede oplysninger
 • Arbejdsgiveroplysninger

 

 • Executive Search ydelser: oprettelse af og forslag til long-lists og short-lists, levering af ydelser og anbefalinger til kunder, afholdelse af jobsamtaler, surveys, tests og assessments samt levering af coaching og træning.
 • Vi har en legitim interesse i at udføre databehandlingen med det formål at levere Executive Search ydelser til dig og vores kunder (i det omfang en sådan legitim interesse ikke tilsidesættes af dine interesser, grundlæggende rettigheder eller frihedsrettigheder), eller
 • Vi har indhentet dit forudgående samtykke til databehandlingen (dette retsgrundlag anvendes kun i forbindelse med databehandling, der er fuldstændigt frivillig – det anvendes ikke til databehandling, der på nogen måde er nødvendig eller obligatorisk).
 • Personlige oplysninger
 • Kontaktoplysninger
 • Arbejdsrelaterede oplysninger
 • Survey- og testdata
 • Demografiske oplysninger
 • Arbejdsgiveroplysninger
 • Registrerede samtykker
 • Synspunkter og holdninger
 • Leadership Advisory ydelser: levering af ydelser, herunder surveys, tests og assessments samt levering af coaching og træning
 • Vi har en legitim interesse i at udføre databehandlingen med det formål at levere Leadership Advisory ydelser til dig og vores kunder (i det omfang en sådan legitim interesse ikke tilsidesættes af dine interesser, grundlæggende rettigheder eller frihedsrettigheder), eller
 • Vi har indhentet dit forudgående samtykke til databehandlingen (dette retsgrundlag anvendes kun i forbindelse med databehandling, der er fuldstændigt frivillig – det anvendes ikke til databehandling, der på nogen måde er nødvendig eller obligatorisk).
 • Personlige oplysninger
 • Kontaktoplysninger
 • Arbejdsrelaterede oplysninger
 • Survey- og testdata
 • Demografiske oplysninger
 • Arbejdsgiveroplysninger
 • Registrerede samtykker
 • Synspunkter og holdninger
 • Levering af websteder og tjenester til dig: levering af vores websteder, adgang til tjenester via vores websteder, levering af annoncering på anmodning og kommunikation med dig i forbindelse med disse websteder eller tjenester.
 • Vi har en legitim interesse i at udføre databehandlingen med det formål at levere vores websteder eller tjenester (i det omfang en sådan legitim interesse ikke tilsidesættes af dine interesser, grundlæggende rettigheder eller frihedsrettigheder), eller
 • Vi har indhentet dit forudgående samtykke til databehandlingen (dette retsgrundlag anvendes kun i forbindelse med databehandling, der er fuldstændigt frivillig – det anvendes ikke til databehandling, der på nogen måde er nødvendig eller obligatorisk).
 • Personlige oplysninger
 • Kontaktoplysninger
 • Demografiske oplysninger
 • Registrerede samtykker
 • Data vedrørende vores websteder
 • Indholds- og annoncedata
 • Synspunkter og holdninger
 • Compliance checks; opfyldelse af vores lovbestemte forpligtelser med hensyn til compliance, "Kend din kunde"-kontroller, bekræftelse og verificering af din identitet, brug af kreditoplysningsbureauer samt screening i forhold til sanktionslister fra regeringen og/eller ordensmagt og andre retlige restriktioner.
 • Databehandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, eller
 • Databehandlingen er nødvendig i forbindelse med en kontrakt, som du har indgået med os, eller tiltag før indgåelse af en kontrakt med os, eller
 • Vi har en legitim interesse i at udføre databehandlingen med det formål at opfylde vores lovbestemte forpligtelser og krav om overholdelse (i det omfang en sådan legitim interesse ikke tilsidesættes af dine interesser, grundlæggende rettigheder eller frihedsrettigheder), eller
 • Vi har indhentet dit forudgående samtykke til databehandlingen (dette retsgrundlag anvendes kun i forbindelse med databehandling, der er fuldstændigt frivillig – det anvendes ikke til databehandling, der på nogen måde er nødvendig eller obligatorisk).
 • Personlige oplysninger
 • Kontaktoplysninger
 • Arbejdsrelaterede oplysninger
 • Registrerede samtykker
 • Betalingsoplysninger
 • Arbejdsgiveroplysninger
 • Resultater af compliance checks
 • Drift af vores virksomhed: drift og administration af vores websteder og tjenester, levering af indhold til dig, visning af annoncer og andre oplysninger til dig, kommunikation og interaktion med dig via vores websteder eller vores tjenester og underretning af dig om ændringer af vores websteder eller tjenester.
 • Databehandlingen er nødvendig i forbindelse med en kontrakt, som du har indgået med os, eller tiltag før indgåelse af en kontrakt med os, eller
 • Vi har en legitim interesse i at udføre databehandlingen med det formål at levere vores websteder eller vores tjenester til dig (i det omfang en sådan legitim interesse ikke tilsidesættes af dine interesser, grundlæggende rettigheder eller frihedsrettigheder), eller
 • Vi har indhentet dit forudgående samtykke til databehandlingen (dette retsgrundlag anvendes kun i forbindelse med databehandling, der er fuldstændigt frivillig – det anvendes ikke til databehandling, der på nogen måde er nødvendig eller obligatorisk).
 • Personlige oplysninger
 • Kontaktoplysninger
 • Registrerede samtykker
 • Betalingsoplysninger
 • Data vedrørende vores websteder
 • Indholds- og annoncedata

 

 • Planlægning: organisationsplanlægning, succession-planlægning, ændringer af beskaffenhed og omfang af vores aktiviteter eller virksomhed, fusioner, opkøb, opløsning, opdeling af fusionerede virksomheder, afvikling, salg af aktiver, frasalg, omstruktureringer og lignende ordninger for virksomhedsstruktur.
 • Vi har en legitim interesse i at udføre databehandlingen med det formål at planlægge den fremtidige drift af vores aktiviteter eller virksomhed (i det omfang en sådan legitim interesse ikke tilsidesættes af dine interesser, grundlæggende rettigheder eller frihedsrettigheder).
 • Personlige oplysninger
 • Kontaktoplysninger
 • Arbejdsrelaterede oplysninger
 • Demografiske oplysninger
 • Data vedrørende vores websteder
 • Arbejdsgiveroplysninger
 • Indholds- og reklamedata
 • Synspunkter og holdninger

 

 • Kommunikation og markedsføring: at kommunikere med dig på enhver måde (herunder via e-mail, telefon, sms, sociale medier, post eller personligt) for at levere vores Assignment Bulletin, vores Mercuri Urval Executive Inspiration-artikler og andre nyheder og oplysninger, som du kan have interesse i, altid med forbehold for indhentning af dit forudgående samtykke i det omfang, det kræves i henhold til gældende lovgivning, tilpasning af vores websteder, produkter og tjenester til dig, vedligeholdelse og opdatering af dine kontaktoplysninger, når det er relevant, indhentning af dit forudgående opt-in samtykke, når det er påkrævet, aktivering og registrering af dine fravalg eller afmeldinger, når det er relevant.
 • Databehandlingen er nødvendig i forbindelse med en kontrakt, som du har indgået med os, eller tiltag før indgåelse af en kontrakt med os, eller
 • Vi har en legitim interesse i at udføre databehandlingen med det formål at kontakte dig, altid i overensstemmelse med gældende lovgivning (i det omfang en sådan legitim interesse ikke tilsidesættes af dine interesser, grundlæggende rettigheder eller frihedsrettigheder), eller
 • Vi har indhentet dit forudgående samtykke til databehandlingen (dette retsgrundlag anvendes kun i forbindelse med databehandling, der er fuldstændigt frivillig – det anvendes ikke til databehandling, der på nogen måde er nødvendig eller obligatorisk).
 • Personlige oplysninger
 • Kontaktoplysninger
 • Survey- og testdata
 • Demografiske oplysninger
 • Registrerede samtykker
 • Data vedrørende vores websteder
 • Indholds- og annoncedata
 • Synspunkter og holdninger
 • Administration af IT-systemer: administration og drift af vores kommunikations-, IT- og sikkerhedssystemer, sikker opbevaring af persondata og revisioner (herunder sikkerhedsrevisioner) samt overvågning af sådanne systemer.
 • Databehandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse; eller
 • Vi har en legitim interesse i at udføre databehandlingen med det formål at administrere og vedligeholde vores kommunikations- og IT-systemer (i det omfang en sådan legitim interesse ikke tilsidesættes af dine interesser, grundlæggende rettigheder eller frihedsrettigheder).
 • Personlige oplysninger
 • Kontaktoplysninger
 • Arbejdsrelaterede oplysninger
 • Survey- og testdata
 • Demografiske oplysninger
 • Registrerede samtykker
 • Betalingsoplysninger
 • Data vedrørende vores websteder
 • Arbejdsgiveroplysninger
 • Indholds- og annoncedata
 • Synspunkter og holdninger
 • Sundhed og sikkerhed: Sundheds- og sikkerhedsvurderinger og registrering, opretholdelse af et sikkert miljø på vores lokaliteter og overholdelse af relaterede retlige forpligtelser.
 • Databehandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse; eller
 • Vi har en legitim interesse i at udføre databehandlingen med det formål at opretholde et sikkert miljø på vores lokaliteter (i det omfang en sådan legitim interesse ikke tilsidesættes af dine interesser, grundlæggende rettigheder eller frihedsrettigheder), eller
 • Databehandlingen er nødvendig for at beskytte den enkelte persons vitale interesser.
 • Personlige oplysninger
 • Kontaktoplysninger
 • Besøgslogs
 • Økonomistyring: salg, økonomi, virksomhedsrevision og leverandøradministration.
 • Databehandlingen er nødvendig i forbindelse med en kontrakt, som du har indgået med os, eller tiltag før indgåelse af en kontrakt med os, eller
 • Vi har en legitim interesse i at udføre databehandlingen med det formål at administrere og varetage vores virksomheds økonomiske anliggender (i det omfang en sådan legitim interesse ikke tilsidesættes af dine interesser, grundlæggende rettigheder eller frihedsrettigheder).
 • Personlige oplysninger
 • Kontaktoplysninger
 • Betalingsoplysninger
 • Tilfredshedsundersøgelser: samarbejde med dig med henblik på at høre din mening om vores websteder eller tjenester.
 • Vi har en legitim interesse i at udføre databehandlingen med henblik på at gennemføre undersøgelser, tilfredshedsrapporter og markedsundersøgelser (i det omfang en sådan legitim interesse ikke tilsidesættes af dine interesser, grundlæggende rettigheder eller frihedsrettigheder), eller
 • Vi har indhentet dit forudgående samtykke til databehandlingen (dette retsgrundlag anvendes kun i forbindelse med databehandling, der er fuldstændigt frivillig – det anvendes ikke til databehandling, der på nogen måde er nødvendig eller obligatorisk).
 • Personlige oplysninger
 • Undersøgelses- og testdata
 • Registrerede samtykker
 • Synspunkter og holdninger
 • Sikkerhed: fysisk sikkerhed på vores lokaliteter (herunder optegnelser over besøg på vores lokaliteter), overvågningsfilm og elektronisk sikkerhed (herunder registrering af loginforsøg og oplysninger om adgang).
 • Databehandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse; eller
 • Vi har en legitim interesse i at udføre databehandlingen med det formål at opretholde den fysiske og elektroniske sikkerhed for vores virksomhed og vores lokaliteter (i det omfang en sådan legitim interesse ikke tilsidesættes af dine interesser, grundlæggende rettigheder eller frihedsrettigheder).
 • Personlige oplysninger
 • Kontaktoplysninger 
 • Besøgslogs
 • Undersøgelser: påvisning, undersøgelse og forebyggelse af brud på politikker samt kriminelle handlinger i overensstemmelse med gældende lovgivning.
 • Databehandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse; eller
 • Vi har en legitim interesse i at udføre databehandlingen med det formål at påvise og beskytte mod overtrædelser af vores politikker og gældende lovgivning (i det omfang en sådan legitim interesse ikke tilsidesættes af dine interesser, grundlæggende rettigheder eller frihedsrettigheder).
 • Personlige oplysninger
 • Kontaktoplysninger
 • Arbejdsrelaterede oplysninger
 • Besøgslogs
 • Betalingsoplysninger
 • Data vedrørende vores websteder
 • Arbejdsgiveroplysninger
 • Retlig overholdelse: Overholdelse af vores retlige og lovbestemte forpligtelser i henhold til gældende lovgivning.
 • Databehandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse.
 • Personlige oplysninger
 • Kontaktoplysninger
 • Arbejdsrelaterede oplysninger
 • Besøgslogs
 • Betalingsoplysninger
 • Data vedrørende vores websteder
 • Arbejdsgiveroplysninger
 • Forbedring af vores websteder og tjenester: Afdækning af problemer på vores websteder eller tjenester, planlægning af forbedringer af vores websteder eller tjenester samt oprettelse af nye websteder eller tjenester.
 • Vi har en legitim interesse i at udføre databehandlingen med det formål at forbedre vores websteder eller tjenester (i det omfang en sådan legitim interesse ikke tilsidesættes af dine interesser, grundlæggende rettigheder eller frihedsrettigheder), eller
 • Vi har indhentet dit forudgående samtykke til databehandlingen (dette retsgrundlag anvendes kun i forbindelse med databehandling, der er fuldstændigt frivillig – det anvendes ikke til databehandling, der på nogen måde er nødvendig eller obligatorisk).
 • Personlige oplysninger
 • Kontaktoplysninger
 • Undersøgelses- og testdata
 • Demografiske oplysninger
 • Registrerede samtykker
 • Data vedrørende vores websteder
 • Indholds- og reklamedata
 • Synspunkter og holdninger

 

 • Forebyggelse af svindel: Påvisning, forebyggelse og efterforskning af svindel.
 • Databehandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse (især med hensyn til gældende ansættelsesret), eller
 • Vi har en legitim interesse i at udføre databehandlingen med det formål at påvise og beskytte mod bedrageri (i det omfang en sådan legitim interesse ikke tilsidesættes af dine interesser, grundlæggende rettigheder eller frihedsrettigheder).
 • Personlige oplysninger
 • Kontaktoplysninger
 • Arbejdsrelaterede oplysninger
 • Besøgslogs
 • Betalingsoplysninger
 • Data vedrørende vores websteder
 • Arbejdsgiveroplysninger
 • Fastlæggelse, udøvelse og forsvar af retskrav: håndtering af retskrav, fastlæggelse af fakta og krav, herunder indsamling, gennemgang og udarbejdelse af dokumenter, fakta, beviser og vidneudsagn, udøvelse og forsvar af lovbestemte rettigheder og krav, herunder formelle retssager.

 

 • Behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse,
 • Vi har en legitim interesse i at udføre databehandlingen med det formål at fremsætte, udøve eller forsvare vores lovbestemte rettigheder (i det omfang en sådan legitim interesse ikke tilsidesættes af dine interesser, grundlæggende rettigheder eller frihedsrettigheder); eller
 • Databehandlingen er nødvendig for at fremsætte, udøve eller forsvare retskrav.
 • Personlige oplysninger
 • Kontaktoplysninger
 • Arbejdsrelaterede oplysninger
 • Undersøgelses- og testdata
 • Demografiske oplysninger
 • Besøgslogs
 • Registrerede samtykker
 • Betalingsoplysninger
 • Data vedrørende vores websteder
 • Arbejdsgiveroplysninger
 • Indholds- og reklamedata
 • Synspunkter og holdninger
 • Rekruttering og jobansøgninger: rekrutteringsaktiviteter, stillingsopslag, jobsamtaler, analyse af egnethed til den relevante stilling, registrering af afgørelser om ansættelser, oplysninger om tilbud og accept.
 • Databehandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse (især med hensyn til gældende ansættelsesret), eller
 • Vi har en legitim interesse i at udføre databehandlingen med henblik på rekrutteringsaktiviteter og håndtering af ansøgninger (i det omfang en sådan legitim interesse ikke tilsidesættes af dine interesser, grundlæggende rettigheder eller frihedsrettigheder), eller
 • Vi har indhentet dit forudgående samtykke til databehandlingen (dette retsgrundlag anvendes kun i forbindelse med databehandling, der er fuldstændigt frivillig – det anvendes ikke til databehandling, der på nogen måde er nødvendig eller obligatorisk).
 • Personlige oplysninger
 • Kontaktoplysninger
 • Arbejdsrelaterede oplysninger
 • Undersøgelses- og testdata
 • Demografiske oplysninger
 • Besøgslogs
 • Registrerede samtykker
 • Betalingsoplysninger
 • Data vedrørende vores websteder
 • Arbejdsgiveroplysninger
 • Indholds- og reklamedata
 • Synspunkter og holdninger
 • Mangfoldighedsovervågning: udarbejdelse af aggregerede statistikker om kandidaters mangfoldighed vedrørende til bestemte funktioner eller fagområder, gennemførelse af undersøgelser om ligeværdig databehandling, hjælp til kunder med at nå deres mangfoldighedsmål, sporing af resultatet af vores arbejde med inklusion.
 • Vi har en legitim interesse i at udføre databehandlingen med det formål at overvåge mangfoldigheden blandt kandidater (i det omfang en sådan legitim interesse ikke tilsidesættes af dine interesser, grundlæggende rettigheder eller frihedsrettigheder), eller
 • Vi har indhentet dit forudgående samtykke til databehandlingen (dette retsgrundlag anvendes kun i forbindelse med databehandling, der er fuldstændigt frivillig – det anvendes ikke til databehandling, der på nogen måde er nødvendig eller obligatorisk).
 • Personlige oplysninger
 • Demografiske oplysninger
 • Registrerede samtykker
 • Synspunkter og holdninger

(G) Videregivelse af persondata til tredjeparter

Oversigt – Videregivelse af persondata til tredjeparter

Vi videregiver persondata til: vores kunder, retlige og tilsynsførende myndigheder, eksterne rådgivere, databehandlere, enhver part, der er nødvendig i forbindelse med retssager, enhver part, der er nødvendig for at undersøge, påvise eller forhindre kriminelle handlinger, enhver køber af vores virksomhed og enhver tredjepartsudbyder af reklamer, plugins eller indhold, der anvendes på vores websteder.

Vi videregiver persondata til andre enheder i Mercuri Urval-koncernen med legitime forretningsrelaterede formål og driften af vores websteder eller tjenester, som du modtager, i overensstemmelse med gældende lovgivning. Derudover videregiver vi persondata til:

 • dig og, når det er relevant, dine udpegede repræsentanter,
 • vores kunder for at levere tjenester til dem og dig,
 • retlige og udøvende myndigheder, på anmodning eller med henblik på rapportering af faktiske eller mistænkte overtrædelser af gældende love eller bestemmelser,
 • revisorer, konsulenter, advokater og andre eksterne professionelle rådgivere for Mercuri Urval, som er underlagt bindende, kontraktlige forpligtelser om fortrolighed,
 • Tredjepartsdatabehandlere (f.eks. betalingstjenesteudbydere osv.), uanset placering i verden, som er underlagt de krav, der er anført nedenfor i dette afsnit (G),
 • enhver relevant part, lovgivende instans, statslig myndighed, ordensmagt eller domstol, i det omfang det er nødvendigt for at fremsætte, udøve eller forsvare retskrav,
 • enhver relevant part, lovgivende instans, statslig myndighed, ordensmagt eller domstol med henblik på forebyggelse, efterforskning, påvisning eller retsforfølgelse af strafbare handlinger eller pålæggelse af strafferetlige sanktioner,
 • enhver relevant tredjeparts køber(e) eller efterfølger(e), i tilfælde af at vi sælger eller overfører hele eller en relevant del af vores virksomhed eller aktiver (herunder i tilfælde af en omorganisering, opløsning eller likvidation), og
 • enhver relevant tredjepartsudbyder, hvor vores websteder bruger tredjepartsværktøjer, plugins eller indhold. Hvis du vælger at interagere med sådanne reklamer, plugins eller indhold, kan dine persondata blive delt med den relevante tredjepartsudbyder. Vi anbefaler, at du læser den pågældende tredjeparts politikker om beskyttelse af persondata, før du interagerer med dennes reklamer, plugins eller indhold.

Hvis vi ansætter en tredjepartsdatabehandler til at behandle dine persondata, er databehandleren underlagt bindende kontraktlige forpligtelser til: (i) udelukkende at behandle persondataene i overensstemmelse med vores forudgående skriftlige anvisninger, og (ii) at træffe foranstaltninger for at beskytte fortroligheden og sikkerheden af persondataene sammen med eventuelle yderligere krav i henhold til gældende lovgivning.

(H) International overførsel af persondata

Oversigt – International overførsel af persondata

Vi overfører persondata til modtagere i andre lande. Når vi overfører persondata fra Storbritannien eller EØS til en modtager uden for Storbritannien eller EØS (hvad der end er relevant), som ligger uden for tilstrækkelig jurisdiktion, gør vi dette på grundlag af standardkontraktens bestemmelser eller koncernens interne aftaler om dataoverførsel.

På grund af vores virksomheds internationale karakter overfører vi persondata inden for Mercuri Urval-koncernen og til tredjeparter som anført i afsnit (G) ovenfor i forbindelse med de formål, der er anført i denne meddelelse. Derfor overfører vi persondata til andre lande, som kan have andre love om og krav til overholdelse af databeskyttelse end dem, der gælder i det land, hvor du befinder dig.

Hvis der gælder en undtagelse eller fravigelse (f.eks. når der kræves en dataoverførsel for at fremsætte, udøve eller forsvare et retskrav), kan vi gøre brug af denne undtagelse eller fravigelse, alt efter hvad der er relevant. Hvis der ikke er nogen undtagelse eller fravigelse, og vi overfører dine persondata fra Storbritannien eller EØS til modtagere uden for Storbritannien eller EØS (hvad der end er relevant), som ligger uden for tilstrækkelige jurisdiktioner, gør vi dette på grundlag af standardkontraktens bestemmelser eller koncernens interne aftaler om dataoverførsel. Du har ret til at anmode om en kopi af disse dokumenter ved hjælp af kontaktoplysningerne i afsnit (Q) nedenfor.

Bemærk, at når du overfører persondata direkte til en Mercuri Urval-enhed uden for Storbritannien eller EØS (hvad der end er relevant), er vi ikke ansvarlige for denne overførsel af dine persondata. Vi vil dog behandle dine persondata fra det tidspunkt, hvor vi modtager disse data, i overensstemmelse med bestemmelserne i denne meddelelse.

(I) Datasikkerhed

Oversigt – Datasikkerhed

Vi træffer behørige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine persondata. Sørg for, at alle persondata, du sender til os, sendes på en sikker måde.

Vi har implementeret behørige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, som har til formål at beskytte dine persondata mod utilsigtet eller ulovlig destruktion, tab, ændring, uautoriseret videregivelse, uautoriseret adgang og andre ulovlige eller uautoriserede former for databehandling i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Da internettet er et åbent system, er overførslen af oplysninger via internettet ikke helt uden risiko. Selvom vi vil træffe alle rimelige foranstaltninger for at beskytte dine persondata, kan vi ikke garantere sikkerheden af dine data, som overføres til os via internettet – en sådan overførsel foregår på egen risiko, og du er ansvarlig for at sikre, at alle persondata, du sender til os, bliver sendt på en sikker måde.

(J) Datas nøjagtighed

Oversigt – Datas nøjagtighed

Vi træffer alle rimelige foranstaltninger for at sikre, at dine persondata er korrekte og ajourførte og bliver slettet eller rettet, hvis vi bliver opmærksomme på unøjagtigheder.

Vi sørger i et rimeligt omfang for at sikre, at:

 • dine persondata, som vi behandler, er nøjagtige og bliver opdaterede, når det er nødvendigt, og
 • alle dine persondata, som vi behandler, og som er unøjagtige (under hensyntagen til formålene med deres behandling), bliver slettet eller rettet hurtigst muligt.

Vi kan af og til bede dig om at bekræfte nøjagtigheden af dine persondata.

(K) Dataminimering

Oversigt – Dataminimering

Vi sørger på rimelig vis for at begrænse mængden af dine persondata, som vi behandler, til det nødvendige omfang.

Vi træffer alle rimelige foranstaltninger for at sikre, at dine persondata, som vi behandler, er begrænset til de persondata, der med rimelighed er nødvendige i forbindelse med de formål, der er anført i denne meddelelse.

(L) Opbevaring af data

Oversigt – Opbevaring af data

Vi sørger på rimeligvis for at sikre, at dine persondata kun bliver opbevaret, så længe de er nødvendige i forbindelse med et lovligt formål.

Vi træffer alle rimelige foranstaltninger for at sikre, at dine persondata kun bliver behandlet i den minimumsperiode, der kræves for de formål, der er anført i denne meddelelse. Kriterierne for at fastlægge, hvor længe vi vil opbevare dine persondata, er følgende:

(1) vi vil kun opbevare persondata i en form, der tillader identifikation, så længe:

(a) vi opretholder et kontinuerligt samarbejde med dig (f.eks. hvis du er kandidat i vores Executive Candidate Network), eller

(b) dine persondata er nødvendige i forbindelse med de lovlige formål, der er anført i denne meddelelse, hvor vi har et gyldigt retsgrundlag (f.eks. når dine persondata er inkluderet i en kontrakt mellem os og din arbejdsgiver, og vi har en legitim interesse i at behandle disse persondata med henblik på at drive vores virksomhed og opfylde vores forpligtelser ifølge den pågældende kontrakt, eller når vi har en retlig forpligtelse til at opbevare dine persondata),

og:

(2) hvis der fremsættes relevante retskrav, fortsætter vi desuden med at behandle persondata i sådanne supplerende perioder, som er nødvendige i forbindelse med det pågældende krav.

Når perioderne i afsnit (1)og (2) ovenfor, hver i det omfang det er relevant, er udløbet, vil vi enten:

 • permanent slette eller destruere de relevante persondata, eller
 • anonymisere de relevante persondata.

(M) Dine lovbestemte rettigheder

Oversigt – Dine lovbestemte rettigheder

I henhold til gældende lovgivning kan du have en række rettigheder, herunder: retten til ikke at videregive dine persondata til os, få adgang til dine persondata, anmode om berigtigelse af unøjagtigheder, anmode om sletning eller begrænsning af behandlingen af dine persondata, gøre indsigelse mod behandlingen af dine persondata, få dine persondata overført til en anden dataansvarlig, trække dit samtykke tilbage samt indgive klager til databeskyttelsesmyndighederne. Det vil i visse tilfælde være nødvendigt at dokumentere din identitet, før vi kan udøve disse rettigheder.

I henhold til gældende lovgivning kan du have følgende rettigheder i forbindelse med behandlingen af dine relevante persondata:

 • retten til ikke at give os dine persondata (bemærk dog, at vi ikke vil være i stand til at give dig den fulde fordel af vores websteder eller tjenester, hvis du ikke giver os dine persondata – f.eks. kan vi muligvis ikke behandle dine anmodninger uden de nødvendige oplysninger),
 • retten til at anmode om adgang til eller kopier af dine relevante persondata sammen med oplysninger om beskaffenhed, databehandling samt videregivelse af disse relevante persondata,
 • retten til at anmode om berigtigelse af eventuelle unøjagtigheder i dine relevante persondata,
 • retten til af legitime grunde at anmode om:
  • sletning af dine relevante persondata, eller
  • begrænsning af behandlingen af dine relevante persondata,
 • retten til at få visse relevante persondata overført til en anden dataansvarlig i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, i det omfang det er relevant,
 • hvor vi behandler dine relevante persondata på grundlag af dit samtykke, retten til at tilbagekalde dette samtykke (bemærk, at en sådan tilbagekaldelse ikke påvirker lovligheden af nogen databehandling, der er udført før den dato, hvor vi modtager meddelelse om en sådan tilbagekaldelse, og ikke forhindrer behandlingen af dine persondata på grundlag af andre tilgængelige retsgrundlag), og
 • retten til at indgive klager vedrørende behandlingen af dine relevante persondata til en databeskyttelsesmyndighed (især i forhold til Storbritannien, Information Commissioner’s Office (https://ico.org.UK/ ) eller i forhold til EU, databeskyttelsesmyndigheden i den EU-medlemsstat, hvor du bor eller arbejder, eller hvor den påståede overtrædelse fandt sted (se listen her: https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en ), hvad der end er relevant).

I henhold til gældende lovgivning kan du også have følgende yderligere rettigheder i forbindelse med behandlingen af dine relevante persondata:

 • retten til som følge af din særlige situation, at gøre indsigelse mod behandling af dine relevante persondata, som udføres af os eller på vores vegne, hvor en sådan databehandling er baseret på punkt 6, stk. 1, litra e) (offentlig interesse) eller punkt 6, stk. 1, litra f) (berettigede interesser) i GDPR/UK GDPR, og
 • retten til at gøre indsigelse mod behandling af dine relevante persondata, som udføres af os eller på vores vegne, til direkte markedsføringsformål.

Dette berører ikke dine lovbestemte rettigheder.

For at udøve en eller flere af disse rettigheder eller for at stille et spørgsmål om disse rettigheder eller andre bestemmelser i denne meddelelse eller om vores behandling af dine persondata bedes du bruge kontaktoplysningerne i afsnit (Q) nedenfor. Bemærk venligst, at:

 • det i visse tilfælde vil være nødvendigt at dokumentere din identitet, før vi kan udøve disse rettigheder, og
 • når din anmodning kræver etablering af yderligere fakta (f.eks. fastlæggelse af, hvorvidt en databehandling er i strid med gældende lovgivning), vil vi undersøge din anmodning så hurtigt, det med rimelighed er muligt, før vi beslutter, hvilke foranstaltninger der skal træffes.

(N) Cookies og lignende teknologier

Oversigt – Cookies og lignende teknologier

Vi behandler persondata ved hjælp af cookies og lignende teknologier. Du kan finde flere oplysninger i vores cookiepolitik.

Når du besøger et websted, lægger vi typisk cookies på din enhed eller læser cookies, der allerede er på din enhed, altid forudsat at du har givet dit samtykke, når dette er påkrævet i henhold til gældende lovgivning. Vi bruger cookies til at registrere oplysninger om din enhed, din browser og i nogle tilfælde dine præferencer og browsingvaner. Vi behandler persondata via cookies og lignende teknologier i overensstemmelse med vores cookiepolitik.

(O) Vilkår for brug

Oversigt – Vilkår for brug

Vores vilkår for brug bestemmer al brug af vores websteder og tjenester.

Al brug af vores websteder eller tjenester er underlagt vores vilkår for brug. Vi anbefaler, at du gennemgår vores vilkår for brug regelmæssigt for at se de ændringer, som vi foretager fra tid til anden.

(P) Direkte markedsføring

Oversigt – Direkte markedsføring

Vi behandler persondata for at kontakte dig med oplysninger om websteder eller tjenester, der kan være af interesse for dig. Du kan til enhver tid afmelde nyhedsbrevet uden omkostninger.

Vi behandler persondata for at kontakte dig via e-mail, telefon, direkte post eller andre kommunikationsformater for at give dig oplysninger om websteder eller tjenester, der kan være af interesse for dig, for at sende dig vores Assignment Bulletin eller vores Mercuri Urval Executive Inspiration, hvis du vælger at modtage dem. Vi kan også behandle persondata med det formål at vise indhold, der er tilpasset ud fra din brug af vores websteder eller tjenester. Hvis vi leverer websteder eller tjenester til dig, kan vi sende eller vise oplysninger til dig om vores websteder eller tjenester, kommende kampagner og andre oplysninger, der kan være af interesse for dig, herunder ved at bruge de kontaktoplysninger, du har givet os, eller andre relevante midler, altid med forbehold for indhentning af dit forudgående samtykke i det omfang, det kræves i henhold til gældende lovgivning.

Du kan til enhver tid afmelde dig vores e-mailliste ved at klikke på linket for afmelding, som er inkluderet i alle elektroniske reklamemeddelelser, vi sender, eller ved at sende en e-mail til gdpr.int@mercuriurval.com. Bemærk, at det kan tage op til 2 uger at behandle din anmodning om afmelding, og i denne periode kan du fortsat modtage kommunikation fra os. Når du har afmeldt dig, sender vi dig ikke flere reklamemails, men under visse omstændigheder vil vi fortsætte med at kontakte dig i det omfang, det er nødvendigt for at kunne levere de websteder eller tjenester, du har anmodet om.

(Q) Oplysninger om dataansvarlige

Oversigt – Oplysninger om dataansvarlige

Der er flere Mercuri Urval-enheder, der fungerer som dataansvarlige i forbindelse med denne meddelelse, som er anført på vores websted.

I forbindelse med denne meddelelse er de relevante dataansvarlige anført på https://www.mercuriurval.com/global/contact/find-us/ 

Vores databeskyttelsesrådgivers kontaktoplysninger er:

 • Navn: Lene Juul Pedersen
 • E-mail: gdpr.int@mercuriurval.com
 • Telefon: +45 50707048

(R) Definitioner 

 • "Tilstrækkelig jurisdiktion" betyder en jurisdiktion, der formelt er udpeget af Europa-Kommissionen til at yde et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for persondata.
 • "Cookie" betyder en lille fil, der placeres på din enhed, når du besøger et websted (herunder vores websteder). I denne meddelelse inkluderer en henvisning til en "cookie" analoge teknologier såsom web beacons og tydelige GIF-filer.
 • "Dataansvarlig" betyder den enhed, der beslutter, hvordan og hvorfor persondata behandles. I mange jurisdiktioner har den dataansvarlige det primære ansvar for at overholde gældende databeskyttelseslovgivning.
 • "Databeskyttelsesmyndighed" betyder en uafhængig offentlig myndighed, der har til opgave at føre tilsyn med overholdelsen af gældende databeskyttelseslovgivning.
 • "EØS" betyder Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.
 • "GDPR" betyder den generelle forordning om databeskyttelse (EU) 2016/679.
 • "Persondata" betyder oplysninger, der vedrører en person, eller hvormed en person kan identificeres direkte eller indirekte, særligt gennem henvisning til en identifikator som f.eks. navn, identifikationsnummer, lokaliseringsdata, onlineidentifikator eller en eller flere kendetegn, der er specifikke for den pågældende persons fysiske, fysiologiske, genetiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet.
 • "Behandle", "Behandling" eller "Behandlet" betyder alt, hvad der foretages med persondata, uanset om dette foregår automatisk eller ej, som f.eks. indsamling, registrering, organisering, strukturering, opbevaring, tilpasning eller ændring, hentning, søgning, brug, videregivelse ved overførsel, formidling eller anden form for tilgængeliggørelse, tilpasning eller kombination, begrænsning, sletning eller destruktion.
 • "Databehandler" betyder enhver person eller enhed, der behandler persondata på vegne af den dataansvarlige (bortset fra medarbejdere hos den dataansvarlige).
 • "Analyse" betyder enhver form for automatiseret behandling af persondata, som består i brug af persondata til at evaluere bestemte personlige aspekter vedrørende en fysisk person, i særdeleshed med henblik på at analysere eller forudsige aspekter vedrørende personens arbejdsindsats, økonomiske situation, helbred, personlige præferencer, interesser, pålidelighed, adfærd, placering eller færden.
 • "Relevante persondata" betyder persondata, som vi er dataansvarlige for.
 • "Følsomme persondata" betyder persondata om race eller etnicitet, politiske holdninger, religiøse eller filosofiske overbevisninger, fagforeningsmedlemskab, biometriske data, fysisk eller psykisk helbred, sexliv, faktiske eller påståede kriminelle handlinger eller straffe, nationalt identifikationsnummer eller andre oplysninger, der anses for at være følsomme i henhold til gældende lovgivning.
 • "Standardkontrakts bestemmelser" betyder de standardbestemmelser for dataoverførsel, som er vedtaget af Europa-Kommissionen eller en databeskyttelsesmyndighed og er godkendt af Europa-Kommissionen.
 • "Websted" betyder ethvert websted, der drives eller vedligeholdes af os eller på vores vegne.
 • "Storbritanniens GDPR" betyder den databeskyttelsesforordning, som udgør en del af den gældende lovgivning i Storbritannien i henhold til afsnit 3 i EU-loven (tilbagekaldelsesloven) 2018, og som anvendes og ændres af bilag 2 i forordningerne om databeskyttelse, privatlivets fred og elektronisk kommunikation (ændringer osv.) (EU Exit) 2019 (SI 2019/419) eller sådan som disse af og til bliver ændret af anden gældende lovgivning i Storbritannien).
 • "UK International Data Transfer Agreement" betyder standardaftale for dataoverførsel, der blev vedtaget af UK Information Commissioner’s Office den 21. marts 2022.