Transport og logitisk

Det moderne samfund er afhængig af en effektiv og velfungerende logistik for at sikre den daglige transport af varer mellem virksomheder, byer og lande. Transportvirksomheder og distributører skal forholde sig til sundhed, sikkerhed og miljømæssige hensyn, begrænsninger og klimaforandringer. Samtidig har transportsektoren haft svært ved at tiltrække kvalificeret arbejdskraft.

Transportsektoren møder stadig stigende krav, og virksomhederne skal i højere grad kunne differentiere sig på deres omkostninger, værdiskabelse og innovation inden for teknologien.

Efterhånden som flere og flere løsninger skræddersys til den enkelte kunde, stiller det større og større krav til salgs- og marketingafdelingerne. Samtidig kræver det en tværfaglig ledelse, som kan sikre, at virksomheden stadig tjener penge på disse løsninger.

Når diverse produkter skal distribueres, er det afgørende, at logistikken fungerer. I takt med at salget af varer på internettet stiger, bliver varedistribution mere fragmenteret, og det øger mulighederne, men også kompleksiteten og konkurrencen i branchen.

Mercuri Urval ved, hvor talenterne skal findes

Vi bruger alle de kanaler, der er til rådighed, når vi skal finde kvalificerede medarbejdere til denne sektor. Nogle gange kræver et job, at kandidaten har indgående kendskab til branchen og kan bruge sin viden i arbejdet. Andre gange leder vi bevidst efter den rette kandidat i relaterede brancher for at få en medarbejder, der vil se på branchen med friske øjne.