MU’s Head of Inclusion & Diversity insigt om MU’s systematiske selektionsproces

By Hanne de Linde

Vi er partner med Womens Board Award 2024 og har stillet vores kompetencer indenfor Executive Search til rådighed, for at hjælpe med at identificere eksempler på kvindeligt talent og kompetencer på bestyrelsesniveau i Danmark. MU går ind i sådan en proces med grundighed og bruger energi og kræfter til præcist at få afdækket, hvilke kompetencer der kræves og hvilken ’track record’ der har ledt frem til netop disse kompetencer. Ved at fokusere på ’track record og kompetencer kan der produceres et datagrundlag i beslutningsprocessen som gør det muligt at træffe en beslutning uden personlige præferencer, kortslutninger og usaglige genveje. Vores systematik sikrer en transparent vurdering ud fra de givne kriterier.

Vores erfaring er, at kun denne systematiske tilgang sikrer et pålideligt udfaldsrum og giver det optimale beslutningsgrundlag for en selektion.

I den aktuelle selektion har vi af gode grunde kun arbejdet med at identificere kvindelige kandidater, for her er vores opgave at synliggøre dygtige kvinder, der allerede er aktive på bestyrelsesniveau. Vi ønsker også at sætte fokus på kvindernes lave andel i bestyrelserne. I Danmark udgør kvinder kun 21,1% af bestyrelsen i de største 2.449 virksomheder og der er dermed langt til en kønsmæssig balance. Samtidig ved vi, at der er mange højtuddannede og kompetente kvinder, som tydeligvis ikke er repræsenteret på højeste ledelsesniveau og det er i sig selv en indikation af, at vi kan overse og tabe kompetente talenter.

Vi ved, at både kønsmæssig balance og på en høj grad af diversitet generelt er helt afgørende for sammensætning af effektive bestyrelser, der er i stand til at arbejde strategisk, og som kan støtte virksomhederne i de operationelle og taktiske spørgsmål, der opstår i en verden med hastigt stigende kompleksitet og en høj grad af uforudsigelighed.

Hos MU er vi optimistiske. Vi ser at andelen af kvindelige ledere i den offentlige sektor ligger langt højere end i den private sektor, så vi kan godt skabe den bevægelse. En nylig undersøgelse viser at andelen af kvindelige topledere i civilsamfundsorganisationer udgør 47%, og det er den branche som nu går forrest

Der skal store fokuserede indsatser, ledelse og bevågenhed til og en transparent og grundig selektionsproces kan være med til at bane vejen for diversitet i alle typer virksomheder.