Executive Search och rekrytering
inom den offentliga sektorn

Vårt samhälle är i ständig utveckling och det sker på en mäng olika områden och sätt, även i den offentliga sektorn. Den tekniska och digitala utevecklingen tillsammans med förändrade demografiska samhällsstrukturer, sociala reformer, urbanisering, ökade förväntningar hos användare och medborgare gör att det finns många möjligheter men också utmaningar som erfarna chefer och anställda i den offentliga sektorn måste vara beredd att lösa.

Anställda med rätt kompetens förväntas lösa sådana utmanande samhällsuppgifter. Det gör det alltmer utmanande att rekrytera de bästa cheferna och anställda som både kan och vill göra skillnad.

Hos Mercuri Urval har vi ett dedikerat team för att lösa uppdrag inom den offentliga sektorn och politiskt förvaltade organisationer. Vi har årtionden av erfarenhet av effektiva och transparenta samarbeten med våra kunder, vilket gör att vi har den erfarenhet och kunskap som krävs gällande de speciella förvaltningsvillkor, formaliteter och kulturer som karakteriserar både offentliga och andra typer av politiskt förvaltade organisationer.

Transparenta processer

Våra konsulter har en unik syn på utvecklingen och förändringarna på kandidatmarknaden, och vi vet var och hur man hittar och attraherar de bästa och mest lämpliga kandidaterna.

Vi håller i intervjuerna mellan kandidater och din organisation och vi bidrar till urvalsprocessen genom att genomföra tester, hålla djupintervjuer och tala med kandidatens referenser.

Lämpliga kandidater väljs utifrån en kvalificerad och dokumenterad beslutsprocess som vi presenterar och granskar med urvalskommittén. Vid rapportering använder vi en kandidatutvärdering som tydligt illustrerar styrkor och utvecklingsmöjligheter för varje kandidat med hänsyn till den specifika positionen. Denna process ger både den enskilda kandidaten och urvalskommittén möjligheten att fatta rätt beslut.

Varför välja Mercuri Urval?

  • Betrodda rådgivare: Våra konsulter har stor erfarenhet av att attrahera och välja framgångsrika ledare, specialiter och anställda till den offentliga sektorn. Vi medverkar i runt 350 rekryteringar och urvalsuppdrag för den offentliga sektorn varje år.
  • Bred erfarenhet: Majoriteten av våra konsulter har ledarskapserfarenhet. Med över 50 års erfarenhet från Executive Search och rekryteringsuppdrag har vi fått en djupgående kunskap om vad som krävs för att bli en framgångsrik ledare och anställd i den offentliga sektorn och andra typer av politiskt ledda organisationer.
  • Unika och certifierade metoder: Våra metoder är kvalitetsgranskade, bl.a. enligt ISO 10667-2.