Offentlig verksamhet

Den offentliga sektorn i Sverige har flera angelägna utmaningar framför sig där de stora pensionsavgångarna under de närmaste 10 åren är en av de mest prioriterade. Sveriges åldrande befolkning och hur detta kommer att påverka vår offentliga verksamhet kommer att bli ett återkommande ämne på agendan under de närmaste tre decennierna.

De stora pensionsavgångarna ställer nya krav på hur den offentliga sektorn ska organisera sin verksamhet framöver. Inom de närmaste 10 åren kommer behovet av att attrahera och rekrytera nya medarbetare öka. Arbetet måste organiseras om då det ställs högre krav på effektivitet och produktivitet utan att organisationerna får förlora sin medmänsklighet eller tumma på rättsäkerheten. Framtiden kräver medarbetare med både hjärna och hjärta, snabbhet och eftertänksamhet, stabilitet och flexibilitet och en vilja att arbeta för vårt gemensamma bästa.

Använd er av vår erfarenhet

Mercuri Urvals långa erfarenhet av att arbeta tillsammans med våra kunder inom offentlig sektor har gett oss verktygen, kompetensen och konsulter som kan adressera de flesta utmaningarna framgångsrikt. Vi arbetar alltid nära våra uppdragsgivare och stöttar i situationer där det finns behov av transparens, öppenhet och av att förankra beslut.
Flera av våra konsulter har personlig erfarenhet av att arbeta för nationella eller internationella offentliga verksamheter eller frivilligorganisationer. De förstår de specifika arbetsförhållandena, den politiska miljön och de lagar och förordningar som finns relaterade till rekrytering och urval och andra organisatoriska konsultinsatser till er verksamhet.