Mercuri Urval inom Offentliga Sektorn

Offentliga organisationer, avdelningar, institutioner och andra typer av politiskt ledda organisationer verkar inom ett komplext system, särskilt de senaste åren. Större krav krävs ständigt för nya, mer och bättre tjänster som levereras billigare och smartare. Dessutom har det blivit svårare att engagera och behålla de bästa ledarna och anställda.

Vid Mercuri Urval är vi säkra på att möjligheten att lyckas och skapa resultat i en ständigt föränderlig offentlig sektor är starkt kopplad till gott ledarskap. Behovet av skickliga och engagerande ledare är därför större än någonsin. Ledarna måste - i samarbete med kompetenta specialister och anställda - lösa mångfalden av uppgifter som finns och samtidigt lösa dem bättre och ännu mer effektivt.

Kvalificerade ledare dyker inte upp sig själva

Mercuri Urval bidrar till utvecklingen av en ännu bättre och effektivare offentlig sektor och där ledare kan leda med större inverkan. Bra och dynamiskt ledarskap i många olika typer av organisationer och företag är nödvändigt för att möta de ökade kraven på att skapa värde och kvalitet för samhället, medborgarna och verksamheten samtidigt som de säkerställer att medarbetarna upplever högre arbetsnöjdhet och väl -varelse.

I över 50 år har vi tillhandahållit den offentliga sektorn och andra politiskt ledda organisationer med professionell ledningsrådgivning inom ett antal områden:

  • Executive Search
  • Rekrytering av chefer, specialister och anställda
  • Coachning av chefer och team
  • Organisationsutveckling
  • Ledarskap- och teamutveckling
  • Talent Management
  • Outplacement och karriärsomställning

Vi känner till den offentliga sektorn

Våra konsulter i teamet är specialiserade på offentliga sektorns villkor. Alla har varit anställda i politiskt ledda organisationer och företag, vilket ger oss en grundlig kunskap om vad som krävs för att lyckas som ledande inom sektorn.

Vi hanterar dagligen komplicerade uppgifter för både statliga, kommunala och regionala organisationer. Vi löser problem för avdelningar, förvaltningar och sjukhus samt utbildningsinstitutioner och verktyg i hela Sverige, geografiskt representerade med kontor i Stockholm, Malmö, Göteborg, Örebro, Växjö och Halmstad. Vårt team utför även olika projekt för såväl nationella som internationella organisationer som EU och FN. Vi har ett brett nätverk och är i nära samarbete med människor från toppledningsnivåer inom alla sektorer och är geografiskt representerade över hela världen.

Vi överensstämmer med reglerna om öppenhet och god förvaltningspraxis, och vi känner till de yrkesvillkor, regler och kulturer som kännetecknar politiskt ledda organisationer. Vi erbjuder mångsidiga erfarenheter såväl som unika färdigheter och verktyg i vår managementkonsult.

Vår ambition är att bidra positivt till utvecklingen av den offentliga sektorn. Det är därför vi strävar efter att vara den föredragna partnern när den offentliga sektorn rekryterar och utvecklar de bästa ledarna.

Executive Search och rekrytering inom offentliga sektorn

Vårt samhälle är i ständig utveckling; ständigt förändras och inom många olika områden: teknisk och digital utveckling, förändrade demografiska strukturer, samhällsreformer, urbanisering och ökade förväntningar bland användare och medborgare. Liksom resten av samhället påverkas den offentliga sektorn av en omfattande förändrings- och utvecklingsagenda.

Anställda med rätt kompetens krävs för att lösa sådana utmanande samhällsuppgifter. Det är alltmer utmanande att rekrytera de bästa offentliga ledarna och anställda som både kan och vill göra en skillnad.

Vårt dedikerade team har årtionden av erfarenhet av att lösa problem inom såväl den offentliga sektorn som de politiskt ledda organisationerna, som arbetar hand i hand med våra kunder om effektiva och transparenta rekryteringsprocesser. Vi har lång erfarenhet av och kunskap om speciella ledningsvillkor, villkor och kulturer som är karakteristiska för både offentliga och andra typer av politiskt ledda organisationer.

Transparenta processer 

Våra konsulter har en unik syn på utvecklingen och förändringarna i kandidatpoolen med kompetens och kunskap var och hur man hittar och lockar de bästa och mest lämpliga kandidaterna.

Vi underlättar intervjuer mellan kandidater och din organisation, som ofta representeras av stora och omfattande valkommittéer. Vi bidrar till urvalsprocessen genom att genomföra tester, hålla djupintervjuer och tala med kandidatens referenser.

Lämpliga kandidater väljs utifrån en kvalificerad och dokumenterad beslutsprocess som vi presenterar och går över med urvalskommittén. Vid rapportering använder vi kandidatutvärderingen som tydligt illustrerar styrkor och utvecklingspotentialer för varje kandidat mot förvaltningsnivån med hänsyn till den specifika positionen, förutom att visa en övergripande bild av kandidaten. Det gör det möjligt för både den enskilda kandidaten och urvalskommittén att fatta rätt beslut.

Why choose Mercuri Urval?

  • Framgångsrika Experter: Våra Executive Search-konsulter har stor erfarenhet av att hitta och välja framgångsrika ledare, specialiter och anställda till den offentliga sektorn. Vi medverkar i runt 300 rekryteringar och urvalsuppgifter för den offentliga sektorn varje år.
  • Bred erfarenhet: Majoriteten av våra konsulter har ledarskapserfarenhet från politiskt ledda organisationer. Med över 50 års erfarenhet från Executive Search och rekryteringsuppdrag har vi fått en djupgående kunskap om vad som krävs för att bli en framgångsrik ledare och anställd i den offentliga sektorn och andra typer av politiskt ledda organisationer.
  • Marknadsledande metoder: Våra metoder är kvalitetsgranskade, bl.a. enligt ISO 10667-2.