Transport och logistik

Vi är alla beroende av en effektiv och välfungerande logistik. Branschens aktörer står inför nya utmaningar som sträcker sig från de stora miljöfrågorna till allt mer pressade marginaler på sina tjänster.

Internet och e-handel har lett till att distribution av varor och tjänster har blivit mer fragmenterad, vilket i sin tur har lett till en ökad komplexitet att leverera tjänster. Kunderna söker nya lösningar för sin distribution vilket tillsammans med större kostnadspress och teknologiska innovationer ställer krav på ständig utveckling hos branschens aktörer. Säljare och marknadsförare får en allt större strategisk betydelse när kunderna kräver skräddarsydda lösningar. Nya miljölagar och samhällets krav på miljövänliga transporter innebär större tryck på nya, kostnadseffektiva och miljövänliga lösningar. Branschens ökade komplexitet ställer allt högre krav på medarbetarna för att säkra upp framgång, idag och i framtiden.

Vi hittar rätt talanger

Vi använder oss av varje tillgänglig kanal för att attrahera talanger. Ibland är den bästa lösningen att attrahera de bästa medarbetarna från branschen då branscherfarenhet är nödvändig för att skapa affärsresultat. I andra situationer försöker vi attrahera och välja talanger från andra branscher för att få nya perspektiv och infallsvinklar, nya strategier och tjänster.

Mercuri Urval har en lång historia med goda resultat av att attrahera, identifiera, rekrytera och utveckla framgångsrika medarbetare, team och organisationer till transportindustrin. Genom att använda vårt globala nätverk och resurser klarar vi av att möta de flesta av våra kunders behov, i Sverige och utomlands.