Hur behandlar Mercuri Urval personuppgifter?

För oss på Mercuri Urval är skyddet av dina personuppgifter mycket viktigt. Du kan vara trygg med att dina uppgifter är säkra hos oss.

Vårt tillvägagångssätt för säker behandling av dina personuppgifter

  • Vi behandlar alla personuppgifter med största försiktighet
  • Vi bygger förtroende genom det sätt vi arbetar på, vilket också inkluderar behandlingen av dina personuppgifter
  • Vi säkerställer att du har kontroll över dina personuppgifter som vi har.

Var lagras dina personuppgifter?

Mercuri Urval lagrar personuppgifter hos vårt personuppgiftsbiträde:

Visolit Sweden AB
Rättarvägen 3, 169 68 Solna, Sweden
www.visolit.net

Mercuri Urval och Visolit Sweden AB har upprättat ett biträdesavtal som säkerställer ansvar och att biträdet agerar enligt Mercuri Urvals instruktioner.

Behandlingens varaktighet

Vi behandlar dina personuppgifter endast för avsett ändamål och endsast så länge som det är nödvändigt. Du kan närsomhelst kontakta Mercuri Urval om du vill att vi ska radera dina personuppgifter.

Tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder

Mercuri Urval vidtar kontinuerligt tekniska och organisatoriska åtgärder nödvändiga för att säkerställa lämplig säkerhetsnivå för att uppfylla kraven i gällande dataskyddsförordning.

Dina rättigheter när du låter Mercuri Urval behandla dina personuppgifter

Du kan närsomhelst kontakta Mercuri Urval och begära att få dina personuppgifter raderade om du inte längre vill att vi ska behandla dina personuppgifter.

Du kan närsomhelst kontakta Mercuri Urval och begära tillgång till dina personuppgifter. Är personuppgifterna vi behandlar om dig felaktiga eller ofullständiga, ber vi dig att vänligen kontakta oss för rättelse.

Om du vill åberopa dina rättigheter, vänligen kontakta oss enligt kontaktuppgifterna nedan.

Riktlinjer för klagomål

Om du anser att vi behandlat dina uppgifter felaktigt kan du kontakta Integritetsskyddsmyndigheten, vår tillsynsmyndighet.

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)
Box 8114, 104 20 Stockholm, Sweden, www.imy.se
Telefon: +46 08-657 61 00
E-postadress: imy@imy.se

Kontaktinformation

Om du har några frågor om hur vi behandlar personuppgifter eller vill åberopa dina rättigheter enligt ovan, vänligen kontakta oss på: gdpr.int@mercuriurval.com

Personuppgiftsansvarig:

Mercuri Urval KMR AB
Jakobsbergsgatan 22, 111 44 Stockholm, Sweden
www.mercuriurval.com