Per Anders Nilsson

Senior Consultant

Per Anders Nilsson har varit anställd som konsult vid Mercuri Urvals kontor I Växjö sedan 1994 och har lång erfarenhet av att initiera och driva Mercuri Urvals processer I rollen som kundansvarig konsult. Per Anders har lång erfarenhet av att driva rekryterings- och urvalsprocesser samt insatser som coaching, outplacement och teamutveckling. Per Anders huvudsakliga fokusområden är sedan många år offentlig sektor samt industri, främst inom SME-segmentet.

Före sin anställning vid Mercuri Urval arbetade Per Anders i finans- och försäkringssektorn. De första åren med försäljning och senare som marknadschef.

Per Anders har en civilekonomexamen vid Lunds Universitet. Examensår 1981.