Caroline Kock

Group Director (Team Leader)

Caroline Kock utgår från vårt Stockholmskontor och är del av vårt Public Sector team, hon fokuserar på rekryteringar och search av högre chefsbefattningar, team coachning och indviduel coaching av chefer och ledare. Caroline har arbetat med ett flertal kommuner och myndigheter i landet, hon fokuserar även på andra branscher, exempelvis IT och Fastighet. Caroline är utbildad inom coaching och är ICF-certifierad. Caroline är i sin roll som Teamledare en del av Mercuri Urval Sveriges ledningsgrupp.

Innan Caroline började på Mercuri Urval arbetade hon som HR-konsult på Wise Group AB. Dessförinnan jobbade hon som rekryteringskonsult på Hammer & Hanborg AB. Hon började sin bana inom rekryteringsbranschen 1998. Genom hela sin karriär har Caroline arbetat med kopplingen affär / HR och att få arbetet i ledningsgrupper att fungera på både strategisk och operationell nivå. Innan Caroline började jobba i branschen arbetade hon på Arbetsförmedlingen Kultur & Media.

Caroline är auktoriserad Executive Search Konsult och medlem i ESK, Föreningen Sveriges Executive Search Konsulter. Hon är även ICF-certifierad coach och arbetar som utbildare inom coaching och Mercuri Urvals vertyg för assessment.

Caroline har läst P-linjen, 140 p Uppsala Universitet samt 7,5 hp inom gruppsykologi, Blekinge Tekniska Högskola.