Jan Olsson

Senior Consultant

Jan Olsson, som utgår från Örebrokontoret, arbetar inom Mercuri Urvals Industri sektor (omfattande tillverkning, transporter och logistik) där han fokuserar på leverans av värdeskapande lösningar för stora och medelstora internationella företag. Typiska kunder är SSAB, Sandvik, Toyota Material Handling och Huskvarna. Jan fokuserar på Executive Search, rådgivning och assessments för talangutveckling eller urval. Han har även stor erfarenhet av assessment centers.

Mellan 2011 och 2016 arbetade Jan inom Sandvik i en global roll inom Talent Development, innan han återvände till Mercuri Urval. Han ansvarade för att utveckla och sätta upp sandviks processer för rekrytering och executive search, liksom talang identifikation och talang utvecklings processer. Han hade även ansvar för Sandviks globala mentorpool liksom urvalsprocesserna för Sandviks globala traineeprogram och för urvalet till Sandviks nästa generations globala ledare initiativ.

Jan har en tidgare karriär som Officer i armèn under 17 år, och som reservofficer under 22 år. Han har arbetat i kvalificerade stabsroller under 25 av dessa år. Sedan 2004 har Jan genomfört över 500 assessments med talanger/kandidater från andra kulturer än de europeiska.

Jan tog examen från Militärhögskolans Högre Chefs kurs 1994 , med Majors grad. Han behärskar engelska flytande och har svenska som modersmål. Han talar lite tyska.