Ulf Hillstedt

Senior Consultant

Ulf Hillstedt utgår från vårt i Malmö. Han har en lång och bred erfarenhet från uppdrag inom de flesta sektorer samt offentlig sektor. Ulf har omfattande kunskaper inom industrisektorn och internationell verksamhet med djup förståelse för ledning av lokala bolag i en global koncern - och omvänt - att centralt driva verksamhet i ett annat land.

Ulf har arbetat som managementkonsult i närmare 30 år, samt har tidigare erfarenhet som CEO, Affärs-, produktions- och innovationschef, Administrativ chef samt Controller - i flera Nordiska länder.  Ulf har även agerat mentor för startups.

Utöver detta så har han även arbetat som lärare på IHM Business School under 1997-2000. samt agerat styrelsemedlem inom internationella konsultbolag.

Ulf är utbildad Civilekonom på Nya Ekonomlinjen, Lunds Universitet (1984-1987), men en fördjupning inom Marknadsföring, Strategi och Organisation.

Han besitter goda språkkunskaper i det danska och norska språket, samt behärskar utan besvär engelska språket i tal och skrift. Begränsade kunskaper i tyska och franska.