”Rollen som rekryteringskonsult är i ständig utveckling och relativt komplex”.

By Robert Samuelsson Sofia Hjort Lönegård

Hej Robert, idag skall vi prata om ett ämne som ligger oss båda varmt om hjärtat: Rollen som rekryteringskonsult! 

En otroligt spännande, utmanande, och komplex roll får man ändå säga. Det finns så otrolig många fasetter när man arbetar som rekryteringskonsult. 

Rollen har mycket att erbjuda, det är verkligen ett häftigt jobb. Jag har arbetat i branschen i snart 20 år, och i Stockholm sedan 2006. Vår bransch har utvecklats otroligt mycket under dessa år och vi är tvungna att anpassa oss till såväl konjunktursvängningar som våra kunders utmaningar och möjligheter på en global marknad. 

Det är mycket givande och väldigt utvecklande med den inblick jag får i företag och organisationer man arbetar nära. 

Har du något nytt, eller spännande exempel att dela? 

Just nu håller jag på med en rekrytering till en av LRF:s branschorganisationer; LRF Skogsägarna, gällande en Ansvarig för EU och internationella frågor. LRF, Lantbrukarnas Riksförbund, är en medlemsorganisation som jag har arbetat tillsammans med i drygt tre år. Jag tycker att det samarbetet ger mig en fantastisk inblick i den gröna näringen, deras näringspolitiska arbete för sina medlemmar samt möjligheten att komma i kontakt med frågor som är högst aktuella idag inom exempelvis miljö, hållbarhet, energi och skogsnäring. Genom mitt samarbete med LRF får jag en unik inblick i händelser som är aktuella både för Sverige, EU och omvärlden. En ytterligare förmån med det samarbetet är ju alla fantastiska kandidater jag möter med sina erfarenheter från politiken, offentlig och privat sektor. 

Jag vill gärna lyfta fram hur spännande och betydelsefull vår roll och bransch kan vara. Vi arbetar väldigt nära och bidrar till samhälls- och näringslivsutvecklingen, där vårt arbete skapar förändringar och nya möjligheter för såväl individen som företagen. 

“Jag kan bara säga välkommen till rollen som rekryteringskonsult! Där finns det alltid nya saker att upptäcka, lära sig och få vara en del av” 

Tack Robert, jag önskar dig en fortsatt bra vecka och helg! 

Robert Samuelsson är baserad i Stockholm, och arbetar som Senior Consultant. 

Han har sedan 2002 arbetat inom Executive Search och har senior erfarenhet inom Leadership Assessment inom privata och offentliga sektorn, både nationellt och internationellt.  

Vill du komma i kontakt med Robert eller läsa mer? Klicka här.