Marcus Tingland utnämnd till direktör för verksamhetsområdena Leadership Acquisition samt Advisory vid Mercuri Urval Stockholm

By Sofia Hjort Lönegård

Mercuri Urval Group meddelar idag att Marcus Tingland, Verkställande Direktör för Advice Executive Search (del i Mercuri Urval koncernen) tar över ledningen av Mercuri Urvals konsultteam i Stockholm. Marcus ansluter sig till Mercuri Urval Sverige som direktör för båda företagen och skapar därmed ett kraftfullt team inom områdena Leadership Acquisition och Advisory. Han kommer arbeta tillsammans med direktörerna Christian Nyhlen och Carl Pauly som leder vår verksamhet i Örebro, Göteborg, Malmö och över hela Sverige.

"Marcus är en mycket framgångsrik konsult och ledare som skapat starka resultat för våra kunder. Jag är övertygad om att han kommer att skapa ytterligare framgång för våra kunder även hos Mercuri Urval och att han kommer att bidra till företagets resultat." - Richard Moore, VD och Partner Mercuri Urval Group

"Jag är hedrad att bli del av det starka teamet hos Mercuri Urval inom Leadership Acquisition samt Advisory. Jag och mitt team har ambitiösa planer att växa vår verksamhet i Sverige genom att fortsätta vårt starka arbete med fokus på Leadership Acquisition, Advisory, exceptionell sektorkunskap, globala nätverk samt att locka topp-talanger till vår svenska organisation. Tack till Richard Moore, Roger Hagafors och hela Mercuri Urval-teamet för ert stöd och förtroende." - Marcus Tingland, Direktör Mercuri Urval Sverige samt Verkställande Direktör Advice Executive Search

Om Mercuri Urval

Mercuri Urval är det enda globala Executive Search and Talent Advisory bolaget med bas i Norden. Bolaget grundades i Stockholm 1967 och ägs sedan 2016 av Stiftelsen Mercuri Urval, i syfte att upprätthålla ett hållbart och oberoende Mercuri Urval, och har numera 54 partners världen över. Vår organisation har vuxit organiskt från ett enda kontor till att ha verksamhet i mer än 60 länder. Våra mer än 500 experter hjälper 3 500 kunder varje år - från globala företag och offentliga institutioner till små och medelstora företag, digitala företag och lokala myndigheter.

För mer information vänligen kontakta:

Sofia Hjort Lönegård
Presskontakt, Mercuri Urval
+46 709 76 87 97
Sofia.hjort.lonegard@mercuriurval.com