Det här krävs av framtidens ledare

By Christian Nyhlén

Vad krävs för att leda en verksamhet som ständigt för- ändras på en komplex marknad? Det vet Christian Nyhlén på Mercuri Urval. Med deras studie "Kompetensförsörjning inom Life Science" besvaras flera frågor om framtidens ledarskap.

Idag är det en stor fördel inom Life Science- industrin att vara bred i sin kompetens och kunna hantera flera områden.
– Det finns en efterfrågan på kunniga specialister, vilket med dagens definition betyder multikompetenser. Förr skulle man kunna mycket om lite – nu behöver man dessutom kunna lite om mycket, eller åt- minstone ha en bredare kompetens där man kan växla mellan olika arbetsfält, berättar Christian Nyhlén, beteendevetare, pedagog och Senior Vice President på Mercuri Urval.

Christian Nyhlén beskriver sig själv som genuint nyfiken på människor. Kanske är det därför han har arbetat med strategi, ledarskap och förändringsledning i många år. Sedan 18 år tillbaka jobbar han på Mercuri Urval, den globala koncernen som hjälper kunder med kompetensförsörjning. Genom företagets framtidsanalys ”Kompetensförsörjning inom Life Science” besvaras flera frågor gällande behov och tillgångar i branschen. 
– Att arbeta inom Life Science är väldigt spännande, men med utmaningar som långa processer och en oerhört snabb teknik- utveckling. Att leda i en sådan bransch ställer höga krav.

När Christian Nyhlén och hans kollegor rekryterar fokuserar de främst framåt: Har personen vad som krävs för att leda ett bolag och innovationen in i framtiden?
– Frågan blir ännu mer spännande eftersom vi inte kan förutspå framtiden, men vi kan med stor sannolikhet säga att innovation, mångfald och hållbarhet kommer fortsätta ha stor betydelse. Därför måste morgondagens ledare kunna hantera dessa områden.

En viktig uppgift hos framtidens ledare är att säkra miljöer och möjligheter som uppmuntrar idéskapande.
– Många tror att kreativitet handlar om att låta människor jobba fritt, men det är inte helt säkert – det kan vara tvärtom. Kanske behövs strukturer och processer för att med- arbetare ska kunna tänka utanför boxen, säger Christian Nyhlén.

Det kommer bli ännu viktigare att hitta egna verktyg för att hantera stress och turbulens.
– Jag anser att ledarskapsfrågor handlar för mycket om strategi och budgetmål, och för lite om människan. Hur ska vi se till att ledaren klarar av att hantera all press som kommer i ett digitaliserat samhälle med högt tempo? Det är en bred fråga, som självfallet även rör personer som inte har chefstjänster. Att utveckla sin förmåga att hantera press och stress och att hitta fun- gerande verktyg och metoder att använda i detta sammanhang – det kommer bli ännu viktigare i framtiden.