Samtycke till behandling av uppgifter

Samtycke till behandling av personuppgifter i samband med Leadership Acquisition och Advisory processer.

Du samtycker härmed till behandling av dina personuppgifter av företag inom Mercuri Urval-gruppen (”Mercuri Urval”) i samband med ditt deltagande i en Leadership Acquisition- eller Advisoryprocess. För mer information om ”Mercuri Urval-gruppen”, se: https://www.mercuriurval.com/global/contact/find-us/

Mercuri Urval är ett internationellt företag inom Leadership Acquisition och Advisory. Varje år hjälper vi mer än 3 000 kunder i 60 länder att hitta rätt ledare och topptalanger. För att ge dig möjligheten att delta i Mercuri Urvals processer, behöver vi bearbeta karriärsrelaterad information om dig. Detta betyder att vi måste behandla dina personuppgifter för följande syften:

Ändamål med behandling

Det specifika Leadership Acquisition- eller Advisory processer du har valt att ta del av, och som Mercuri Urval genomför på uppdrag av en kund.

Kategorier av personuppgifter det gäller

Kontaktinformation, t.ex. namn, e-postadress, telefonnummer osv., karriärsrelaterad information t.ex. anställningshistorik, utbildning, CV samt karriärsrelaterad information försett av dig till våra konsulter under processen, i frågeformulär och i intervjuer.

Känslig information, vad du som kandidat inte bör överföra eller delge

Vi har inte tillåtelse att behandla känslig information, så du får därför inte ange eller delge oss information om ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiösa eller filosofiska övertygelser, genetiska data, biometriska data, fackligt medlemskap, sexuell läggning eller hälsorelaterad information. Sådana uppgifter kommer att tas bort om vi blir medvetna om att de existerar.

Observera att du inte heller får namnge några referenspersoner i dokumenten som du tillhandahåller.

Vem har åtkomst till dina personuppgifter och var behandlas de?

De personuppgifter du väljer att tillhandahålla kommer att behandlas av Mercuri Urval. Det faktum att Mercuri Urval är ett globalt företag ger dig möjligheten att matchas med roller över hela världen. Detta betyder att dina uppgifter kommer att behandlas av Mercuri Urval i alla länder där Mercuri Urval verkar, inklusive länder utanför EU/EES. Du samtycker därför också uttryckligen till att denna behandling äger rum. I linje med GDPR vill vi informera dig om risken att andra rättsliga ramar vad gäller skydd av personuppgifter gäller i länder utanför EU/EES. Mercuri Urval hanterar däremot dina uppgifter på samma säkra sätt i alla länder där vi verkar.

De företag som tillhandahåller IT-support till Mercuri Urval har också tillgång som databehandlare som agerar enligt Mercuri Urvals anvisningar baserat på ett databehandlingsavtal.

Ytterligare mottagare av personuppgifter

Du samtycker också till att dina personuppgifter delas med Mercuri Urvals kund med hänvisning till detta specifika uppdrag. Om en kund för ett visst uppdrag är baserad utanför EU/EES samtycker du uttryckligen till att denna överföring sker. Om du samtycker till att lämna dina uppgifter till en kund, blir därmed kunden ansvarig för dina uppgifter som oberoende registeransvarig för dina personuppgifter och dina personuppgifter förvaras i enlighet med respektive företags personuppgiftspolicy.

Behandlingens varaktighet

Vi kommer endast att spara dina personuppgifter så länge det är nödvändigt med beaktande av behandlingens ändamål. Du kan när du vill välja att dra tillbaka ditt samtycke och själv radera din information genom att använda ditt användarnamn och lösenord eller kontakta Mercuri Urval och låta oss radera dina personuppgifter.

De personliga uppgifter du väljer att tillhandahålla i samband med denna process, kommer att lagras av Mercuri Urval enligt följande:

  • Om personuppgifterna är tillhandahållna oss som en del i en Leadership Acquisitionprocess (Executive Search, rekryterings- eller urvalsprocess) kommer Mercuri Urval att lagra dina personliga uppgifter i 6 månader, efter avslutad process, om du inte blir anställd och i 24 månader om du blir anställd.

  • Om personuppgifterna är tillhandahållna oss som en del av en Leadership Advisory (e.g Leadership Coaching eller konsultation), kommer Mercuri Urval att lagra dina personliga uppgifter i 24 månader.

Var förvaras dina personuppgifter?

Mercuri Urval förvarar behandlade personuppgifter hos:

Visolit Sweden AB
Rättarvägen 3, 169 68 Solna, Sweden,
www.visolit.net

med vilka Mercuri Urval har ingått ett skriftligt databehandlingsavtal som säkerställer att vår behandling av personuppgifter fungerar enligt Mercuri Urvals instruktioner.

Tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder

Mercuri Urval ansvarar för att kontinuerligt genomföra nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en lämplig säkerhetsnivå som uppfyller kraven i den gällande personuppgiftsförordningen, från tid till annan.

Dina rättigheter när du väljer att låta Mercuri Urval behandla dina personuppgifter

Det är av yttersta vikt för Mercuri Urval att skapa tillförlitliga relationer med de personer för vilka vi behandlar personuppgifter, att vi skyddar din integritet och ger dig kontroll över dina personuppgifter.

Du kan när du vill kontakta Mercuri Urval och begära att dina personuppgifter ska raderas om du inte längre vill att dina personuppgifter ska behandlas eller så kan du själv välja att radera din registrering genom att använda ditt användarnamn och lösenord.

Du kan när du vill kontakta Mercuri Urval för att begära åtkomst till eller hämta dina personuppgifter och begära rättning, om de personuppgifter om dig som vi behandlar är felaktiga eller ofullständiga.

Kontakta oss via kontaktinformationen nedan om du vill utnyttja dina rättigheter.

Riktlinjer gällande klagomål

Om du vill lämna in ett klagomål hos en tillsynsmyndighet kan du antingen kontakta svenska dataskyddsmyndigheten, vilket är Mercuri Urvals ledande tillsynsmyndighet:

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)
Box 8114, 104 20 Stockholm, Sweden, www.imy.se
Telefon: +46 08-657 61 00
E-postadress: imy@imy.se

eller så kan du välja att kontakta din lokala dataskyddsmyndighet.

Kontaktinformation

Om du har några frågor eller vill utöva dina rättigheter enligt ovan, kontakta oss på: gdpr.int@mercuriurval.com

Registeransvarig:
Mercuri Urval KMR AB
Jakobsbergsgatan 22, 111 44 Stockholm, Sverige
www.mercuriurval.com

Du kan inte registrera dina personuppgifter om du inte samtycker till behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med det som anges ovan.