Bestyrelsesvurdering og evaluering
af dine topledere

Udvikling af bestyrelse og leder teams

Det er vigtigt, at virksomheden har fokus på effektiv corporate governance. Virksomhedens værdi bestemmes af de beslutninger, bestyrelsen træffer. Derfor er det vigtigt for den langsigtede succes, at man forstår sin bestyrelse og hjælper den med at præstere.

Bestryrelsesvurderinger med Mercuri Urval

Mercuri Executive-konsulenterne tilbyder en uafhængig og objektiv vurdering af bestyrelsen. En fortsat forbedring af virksomheden er ikke kun noget, der vedrører dem, der arbejder i forretningen, men også dem der arbejder med den. Selv de mest erfarne ledere har behov for at blive ved med at lære for at kunne lede succesfuldt under forandringer og for at fungere som eksempel for resten af organisationen.

Det er ikke nok at beskrive, hvad I har

Executive Assessment

Vores unikke test gør det muligt at forudsige, hvordan en eksisterende eller kommende bestyrelse vil præstere fremover. Hvordan de vil udarbejde strategier og klare modgang og fremgang, og hvilken indflydelse medlemmernes evner og erfaring har på deres tankegang – både positivt og negativt.

Vores tilgang til Bestyrelsesvurderinger

Vi skræddersyr altid vores tilgang til bestyrelsesevaluering, og vi tager normalt udgangspunkt i følgende spørgsmål:

  • Hvad er det enkelte bestyrelsesmedlems og den samlede bestyrelses styrker og udviklingsområder?
  • Hvilke udviklingsområder er det realistisk at tage fat på?
  • Hvilke risici og muligheder mener vi, virksomhed en vil møde i fremtiden?
  • Hvordan kan bestyrelsen skabe endnu bedre resultater?

Disse spørgsmål kan hjælpe virksomheder til bedre at udnytte muligheder og lave mere præcise fremtidsplaner. Vi sikrer, at I får et resultat af arbejdet med ovenstående, som kan bruges i praksis.

Resultat af Bestyrelsesevalueringer

Alle evalueringsforløb er unikke og har deres egne mål. Uanset om behovet er specifikke anbefalinger til den enkelte medarbejder eller en dybere indsigt i bestyrelsens rolle på strategisk niveau, kan vores eksperter hjælpe.