Outplacement af Topledelsen | Ny Karriere

Skræddersyet rådgivning og coaching til at finde den næste udfordring

Forandringer sker hurtigere og hurtigere, og dermed bliver din evne til at omorganisere og genplacere dine medarbejdere en konkurrencemæssig fordel – eller ulempe. At tilpasse organisationen - herunder afskedige medarbejdere - er sandsynligvis en af de vanskeligste opgaver for en leder, fordi det handler om at afbalancere de berørtes følelser med virksomhedens behov.

Men med professionel hjælp kan processen håndteres på en respektfuld og værdig måde. Mercuri Urvals outplacementløsninger hjælper dig med at tilpasse organisationen på både kort og langt sigt og støtter dine medarbejdere og ledere gennem vanskelige ændringer.

Skræddersyet rådgivning og coaching med henblik på at finde og gribe de rigtige jobmuligheder”

Outplacement af bestyrelse og topledere

Vores Executive Outplacement-konsulenter tilbyder skræddersyet rådgivning til ledere med henblik på at finde og gribe de rigtige udfordringer. Vi matcher lederens kompetencer og ambitioner med virkeligheden på arbejdsmarkedet.

Certified ICF coaches

Alle Mercuri Urvals coaches arbejder i overensstemmelse med ICF standarder, og der føres tilsyn med dem gennem vores netværk af ICF certificerede coaches. Mercuri Urvals proces matcher de højeste internationale standarder, og vores coaches opdaterer hele tiden deres kompetencer ved hjælp af løbende trænings- og udviklingsprogrammer.

Vores tilgang til Outplacement

Vores outplacementprogram består af flere fleksible løsninger. Drejer det sig om globale virksomheder, tilpasser vi løsningerne til lokale, regionale eller nationale jobmarkeder, lovgivning og gældende regler.

Mercuri Urval hjælper med at forberede, gennemføre og implementere de nødvendige ændringer. Successen afhænger af ledelsens evne til at få alle parter - ledelsen, de berørte og de tilbageværende ansatte - godt gennem forløbets faser.

Mercuri Urval støtter alle tre parter:

  • Vi hjælper, træner og coacher den udførende ledelse før, under og efter ændringen
  • Vi coacher og rådgiver de berørte ansatte efter deres afskedigelse
  • Vi hjælper ledelsen med at implementere en ny strategi og kommunikere med de tilbageværende ansatte, så de er godt forberedte på den nye strategi og de nye mål.