Samlende og retningssættende Centerleder til Rehabiliteringscenter for Traumatiserede

Vil du stå i spidsen for en organisation med et meningsfuldt formål, og hvor de engagerede medarbejdere hver dag går en ekstra mil for at hjælpe traumatiserede flygtninge tilbage til et godt liv?

Velkommen til RCT – vi ønsker at hjælpe traumatiserede mennesker. Vil du være med?

Rehabiliteringscenter for traumatiserede (RCT) er sat i verden for at behandle og rehabilitere traumatiserede flygtninge og torturoverlevere. Samtidig med at RCT er et privathospital, er RCT en upolitisk, humanitær organisation, og RCT's selvopfattelse og kultur ligger tættere på at være en NGO end et privathospital.

Medarbejderne hos RCT føler et stort ejerskab til opgaven og organisationen, og arbejder dedikeret og dygtigt på at hjælpe patienterne til et godt liv. Metoden er, via et tværfagligt samarbejde mellem fysioterapeuter, socialrådgivere og psykologer, at styrke de kropslige ressourcer, traumebearbejde og stabilisere hverdagen. RCT har et mangeårigt samarbejde med Region Syddanmark, de praktiserende læger og en stor del af kommunerne i regionen.

Vi er sat i verden for at hjælpe traumatiserede flygtninge, men vi er begyndt at sætte RCT's høje faglighed i spil på andre områder, fordi der er stort potentiale i at hjælpe flere andre også. Vi har travlt, men RCT vægter, at kvalitet og høj faglighed går hånd i hånd. Som vores nye centerleder skal du gå forrest i at sikre, at vi når ud til flere, men også sikre en god og sund arbejdsplads” siger bestyrelsesformand Thomas Rosenqvist.

RCT's arbejde er baseret på en samarbejdsaftale med Region Syddanmark. Der er travlt og antallet af henvisninger forventes at stige i de kommende år i takt med urolighederne rundt om i verden. Herudover er RCT gået i gang med at arbejde med specialiseret udredning og behandling af traumatiserede børn og unge med både dansk og udenlandsk baggrund og i alderen 4 - 17 år.

RCT ønsker at være endnu mere synlig og tilgængelig i det sydvestjyske område, og at være i front inden for behandlingen af traumatiserede flygtninge, hvorfor man har fokus på at orientere sig mod omverdenen og blive inspireret af nye tværfaglige tilgange og den nyeste forskning. På længere sigt forventes det, at der er taget initiativer til afholdelse af de første konferencer, hvor RCT får manifesteret sig med sine særlige tilbud til såvel voksne som børn og unge, og at der er skabt nye kontakter til nye samarbejdspartnere i det sydvestjyske område.

Kan du motivere og lede i et stærkt fagligt miljø?

Jobbet som Centerleder for RCT er både udfordrende og givende. Vi forventer, at du sætter dig i spidsen for en ambitiøs strategi og får følgeskab til den, og at du får sikret sammenhæng mellem strategiske mål, ambitioner, organisation og faglighed. Du bliver bannerfører for at skabe en sammenhængende organisation med trivsel, godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø og skal arbejde videre med en kultur, hvor vi ønsker samarbejde og inddragelse, men hvor der også er behov for, at du som leder sætter retninger og træffer beslutninger – også når det er svært.

Hvem er du?

Din uddannelsesmæssige baggrund er ikke afgørende, men det er vigtigt, at du både praktisk og teoretisk har opøvet en ledelsesfaglighed. Gerne på tilsvarende niveau, gerne inden for fx velfærds-, uddannelses-, eller NGO-sektoren, og gerne i en organisation, hvor du har været leder for højtspecialiseret fagpersonale. Erfaring fra det psykosociale område er ikke et krav, men kan være en fordel.

Du har bedrevet forandringsledelse og strategisk ledelse i en organisation med mange forskellige fagligheder, og har måske erfaring med betjening af en bestyrelse eller politisk valgte. Som person er du idérig, energisk og du udviser et strategisk overblik. Du er en helhedsorienteret samler, som kan sætte tydelig fælles retning og dermed bredt etablere ejerskab fra sine medarbejdere. Du er inddragende og inspirerende, og du har et øje for forskellige kompetencer og fagligheder og hvordan de bedst muligt kan kombineres i løsningen af kerneopgaven. Du er relations-stærk, lyttende, rummelig og kan begå dig godt i alle sammenhænge, men også tydelig if. til egne værdier og holdninger.

Er jobbet noget for dig?

Så synes vi, du skal læse mere om stillingen og vores forventninger til dig i den uddybende profil her.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Mercuri Urval ved Direktør Henriette von Essen-Leise på tlf. 2943 5048 eller Chefkonsulent Carsten Gløvermose Nielsen på tlf. 3025 9801. Du kan også kontakte formanden for bestyrelsen, Thomas Rosenqvist, på tlf. 2961 4504

Ansøgning

Motiveret ansøgning samt CV og andet relevant materiale uploades hos Mercuri Urval via søgefeltet på siden her.

Ansøgningsfristen er den 21. maj 2024 kl. 9.00.

Der afholdes samtaler hhv. den 29. maj og 6. juni 2024. Mercuri Urval deltager i rekrutteringsprocessen, og der vil forekomme test mellem første og anden samtale.

Om virksomheden

Læs mere om RCT på www.rct.life