Divisionsdirektør - Energi og Forsyning - Verdo - Randers

Et grønt skridt foran - sammen

Verdo har de seneste år præsteret gode økonomiske resultater, og vi har sat kursen mod nye mål med en ambitiøs, formålsdrevet strategi, hvor bæredygtighed og grøn omstilling er de vigtigste omdrejningspunkter.

Med strategien sætter vi målrettet fokus på vores kerneopgave: at drive og udvikle bæredygtig, kritisk infrastruktur til gavn for vores kunder og fremtidens samfund.

Der er mange måder, man som virksomhed kan løfte sit ansvar for at skabe en grønnere og mere bæredygtig verden. I Verdo har vi forpligtet os til at gøre det gennem en samfundskontrakt. 

I samfundskontrakten har vi defineret, hvordan vi skal løfte vores samfundsansvar over for henholdsvis kunder, lokalsamfundet, vores samarbejdspartnere og ikke mindst medarbejderne. Det handler helt overordnet om, at vi skal gøre kundernes hverdag lettere. Give vores medarbejdere et udviklende arbejdsfællesskab. Sikre udvikling og sammenhængskraft i vores lokalsamfund. Og bygge tætte og transparente partnerskaber.  Det er de fire centrale løfter, som vores samfundskontrakt bygger på.

I de sidste par år har Verdo været igennem en forandringsproces kendetegnet ved øget demokratisering, transparens og forbrugerindflydelse.  I den forbindelse har vi udvidet repræsentantskabet og styrket samarbejdet med adskillige vigtige interessenter, og en koncentreret indsats for at få håndteret og lukket en række historiske sager er ved at lykkes.

Som led i vores ambition om at skabe større åbenhed og transparens i koncernen har vi adskilt den kommercielle del af forretningen fra den regulatoriske. Strukturen er ændret, så hele forsyningsområdet nu er samlet under én paraply.

Vi har desuden sat turbo på vores allerede igangværende digitalisering af forsyningsområdet, hvor vi kigger ind i en spændende opgave med at definere fremtidens bæredygtige forsyning af varme, drikkevand og elektricitet.

Den kommende divisionsdirektør møder således et Verdo i god form. Vi er klar til at løfte vores samfundsopgave endnu bedre – og vil i et og alt efterlade et bæredygtigt aftryk på fremtiden. Vi tilstræber at være et grønt skridt foran, som vi siger i vores vision. Det samme forventer vi af dig.

Divisionen Energi og Forsyning leverer rent drikkevand til 26.000 husstande i Randers og fjernvarme baseret på certificeret bæredygtig biomasse til 36.000 husstande i Herning og 38.000 i Randers. Energi og Forsyning er karakteriseret ved at være fagligt og ledelsesmæssigt veldrevet, har ikke væsentlige udfordringer med rekruttering eller fastholdelse, en solid og stabil drift med gode benchmarkingtal, og er netop ved at konsolidere sin nye, mere stringente organisation, så fokus er på digitalisering og det regulerede forsyningsområde.

Udviklingspotentialet ligger i følgende strategiske fokusområder for divisionen:

  • Tværgående indsats for markant øget effektivitet og kundeorientering med digitalisering som central løftestang
  • En aktiv, værdiskabende, lokal partner i grøn omstilling, byudvikling og sikring af høj vandkvalitet
  • Afklaring af fremtidens varmeforsyning
  • Ambitiøs netudbygning

Du vil få et særdeles alsidigt job. Du skal, i tæt samarbejde med din kompetente chefgruppe og øvrige samarbejdspartnere i og uden for Verdo, sikre den fortsatte effektive drift og udvikling af Energi og Forsyning — økonomisk, fagligt og ledelsesmæssigt – samt sikre, at alle regulatoriske forhold overholdes.

Desuden forventer vi, at du er en aktiv og ansvarstagende medspiller i hele Verdo-koncernens strategiske udvikling og går forrest i at rodfæste og gennemføre vedtagne beslutninger.

Som divisionsdirektør skal du være i besiddelse af såvel solide ledelsesmæssige kompetencer som godt menneskekendskab i en kultur, hvor tillid, respekt og inddragelse er bærende elementer i hverdagen. Verdo har for nylig præsenteret sine nye værdier, som er Ansvarlige, Ambitiøse og Sammen. Dem skal du kunne stå 100 % på mål for og lykkes med at implementere i divisionen. 

Du skal bidrage til at fremme udvikling og nytænkning i både forretning, organisation og omverden ved en demokratisk åbenhed. Du skal fremme samarbejde, hvor kunder, interessenter og medarbejdere mødes og skaber fremtidens bæredygtige forsyningsløsninger sammen.

Divisionsdirektøren refererer til direktionen og vil få ansvaret for divisionen Energi og Forsyning bestående af ca. 110 medarbejdere, heraf tre chefer i direkte reference.

Læs meget mere om stillingen, Verdo og personprofilen her.

Alle, der overvejer deres interesse i stillingen, er meget velkomne til at kontakte konsulent Thomas Gajhede, Mercuri Urval, på telefon 2084 1030 eller e-mail: thomas.gajhede@mercuriurval.com. Alle henvendelser behandles fortroligt, og Verdo orienteres ikke uden forudgående aftale herom.

Ønsker du at komme i betragtning til stillingen, skal du uploade motiveret ansøgning og CV på www.mercuriurval.dk (referencenummer: DK-09304). Første runde samtaler forventes afholdt primo september.

 

Om virksomheden

Læs mere om Verdo på www.verdo.dk