Analytisk økonomimedarbejder/controller

Randers HF & VUC - Randers / Danmark


til administrativt fællesskab i Randers

til administrativt fællesskab i Randers

-

Til styrkelse af det økonomiske og administrative team søges en controller, der i dagligdagen kan bidrage til at sikre processer og økonomistyring i tæt samarbejde med skolens teamkoordinator og ledelse, så vi sammen kan skabe grundlaget for gode uddannelser og gøre en forskel for vores elever og kursister.

Det administrative fællesskab for HF og VUC i Randers, Horsens og Silkeborg blev grundlagt I 2019 med det formål at sikre kritisk masse og kvalitet i den administrative opgaveløsning for de tre skoler.

Formålet med en fælles administration mellem skolerne er at:

 • understøtte og sikre kvaliteten i de økonomiske og administrative funktioner, så der skabes plads til at fastholde og øge fokusset på kerneopgaven
 • sikre stabil og effektiv drift, herunder effektive processer og forretningsgange, klare roller og klart ansvar og overholdelse af love og regler
 • sikre et udviklingsorienteret, innovativt og fagligt miljø med mulighed for benchmarking
 • understøtte og bidrage til HF- og VUC-kulturens løbende udvikling af processer og kompetencer
 • udvikle kvalificeret ledelsesinformation til at underbygge/udvikle skolernes strategiske beslutninger.

Randers HF & VUC er værtsskole for det administrative fællesskab, og derfor er størstedelen af de administrative medarbejdere placeret fysisk i Randers. Der er ca. 1500 års elever og 300 medarbejdere på de tre undervisningsinstitutioner.

Det administrative fællesskab er i dagligdagen støtte- og sparringsfunktion til ledelsen på de 3 uddannelsesinstitutioner.

Jobbet: Som controller hos os får du en varieret og spændende hverdag med en stor bredde i dine opgaver. Du bliver blandt andet medansvarlig for vores budgetter og budgetopfølgninger, ligesom du er med til at udvikle vores rapportering og forbedre allerede eksisterende processer, så vi altid er sikre på korrekt intern rapportering. Dine hovedopgaver vil derudover primært fordele sig på følgende opgaver:

 • Udføre kontroller i forbindelse med periodeluk og regnskabsmæssig årsafslutning
 • Ledelsesrapportering herunder relevante KPI’er, statistikmaterialer i øvrigt, mv.
 • Kontakt og sparring med budgetansvarlige
 • Udarbejdelse af prognoser, analyser og beregninger inden for økonomi, løn og elevaktiviteter
 • Aktivitetsopgørelser fra det elevadministrative system
 • Til tider indgå i driftsopgaver i bogholderiet
 • Medvirke til harmonisering og optimering af forretningsgange mellem skolerne i det administrative fællesskab
 • Benchmark opgaver
 • Ad-hoc opgaver

Dit ansvar vil naturligt udvikle sig i takt med, at du får mere erfaring, og der vil være mulighed for at udvikle dig både fagligt og personligt i rollen

Du vil få reference til administrationschefen og et tæt samspil med teamkoordinatoren i en dagligdag på kontoret i Randers.

Vi leder efter dig, som har en relevant videregående uddannelse inden for økonomi og økonomistyring. Der kan være flere indgangsvinkler til stillingen, men du kan med fordel have erfaring med styring af og i statslige institutioner og indsigt i de dertilhørende administrative systemer.

Du har stærke IT-kompetencer, og er superbruger i Navision og MS Office pakken – herunder Excel, Pivottabeller og Power BI. Har du tidligere arbejdet selvstændigt med budgetudarbejdelse og budgetopfølgning, SLS Løn og Ludus elevadministrationssystem, vil det være en fordel, men ikke et krav.

Som person er du en proaktiv teamplayer, som er i stand til- og motiveres af at arbejde for tre institutioner, der er afhængige af, at du kan levere den nødvendige service til aftalt tid. Derudover trives du med at arbejde i en ung organisation, hvor der løbende sker ændringer, forbedringer og tilpasninger – på både dit og andres initiativ. Du har stærke analytiske evner, og kan hurtigt og kompetent identificere og løse konkrete problemstillinger på egen hånd og i samarbejde med dine kollegaer. Du er en dygtig kommunikator, og dine budskaber formidles forståeligt i både skrift og tale. Endelig bidrager du til kollegaskabet med dit gode humør og gåpåmod.

Du tilbydes: Løn i.h.t.  overenskomst mellem Finansministeriet og den forhandlingsberettigede organisation. Meget attraktiv pensionsordning. Herudover vil der være mulighed for faglig og personlig udvikling, og ikke mindst for aktiv deltagelse i teamledelsen.

Arbejdssted: Du ansættes på skolen i Randers og har din daglige arbejdstid her. Der kan være møder på de andre skoler i det administrative fællesskab, som kræver transport til samarbejdsskolerne.

Rekruttering: Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Mercuri Urval, Sofie Fogh-Andersen på tlf.: 4132 8602 eller mail: sofie.fogh-andersen@mercuriurval.com. Du er også meget velkommen til at kontakte rektor Lena Søllingvraa Lindblad på telefon 41625365 eller på mail: lw@randershfvuc.dk. Eller koordinator Signe Falk kontaktes på telefon 25427460 eller på mail: sif@randershfvuc.dk.

Finder du jobbet interessant, kan du uploade ansøgning og CV på www.mercuriurval.dk (referencenummer: DK-08775). Ansøgningsfristen udløber den 21. oktober 2021 kl. 12.00. Der afholdes samtaler den 26. oktober 2021.

Vi vil gerne have jobbet besat snarest muligt.

Om virksomheden

Randers HF og VUC:

Mission: "Vi tilbyder fleksibel uddannelse med tilbud om individuelle og kollektive forløb til alle niveauer på de faglige og videregående uddannelser, samt kompetenceløft til fremtidens arbejdsmarked"

Vision: "Sammen løfter vi dig til gode muligheder for, at du kan uddanne dig og blive en aktiv samfundsborger"