Områdechef til Kommunikation og Specialpædagogik

Region Nordjylland, Specialsektoren - Aalborg, Danmark


Specialsektoren, Region Nordjylland

Specialsektoren, Region Nordjylland

Motiveres du af at lede et højt specialiseret område, der leverer botilbud, undervisning og rådgivning til hele landet?

Kan du skabe rammerne for en faglighed i særklasse, attraktive og målrettede tilbud og sikre, at området for Kommunikation og Specialpædagogik er de nordjyske kommuners og øvrige samarbejdskommuners fortrukne leverandør? 

Om jobbet
Stillingen som områdechef for Området for Kommunikation og Specialpædagogik er en væsentlig og attraktiv chefstilling på det specialiserede område i Danmark. Du bliver overordnet chef for områdets 5 tilbudsledere, 16 afdelingsledere og ca. 500 fuldtidsstillinger – en samlet personalegruppe, der tilgår deres opgaver med udpræget dygtighed og engagement samt med en forståelse for vigtigheden af at vedligeholde og udvikle den fælles arbejdskultur. Du bliver ansvarlig for områdets strategiske, faglige og økonomiske udvikling samt personalet, driften og administrationen af området. Der er formuleret klare krav og forventninger til den fælles ledelseskultur på området og i regionen. Dette er nærmere beskrevet i Specialsektorens fælles Ledelsesansvar, et værktøj til det daglige ledelsesarbejde. Områdechefen refererer til socialdirektøren og indgår i Strategisk Chefforum med virksomhedsledelsen og områdecheferne i Specialsektoren.   

Der venter derudover en lang række aktuelle og spændende opgaver og udfordringer for den kommende chef, herunder bl.a. fastholdelse af den eksisterende samarbejdsånd og arbejdskultur, udvikling af en strategi for rekruttering og fastholdelse, udvikling af ledergruppen, udvikling af de faglige profiler på tilbuddene samt at fastholde og videreudvikle områdets position som VISO-leverandør. 

Om dig
Den ideelle kandidat besidder i al væsentlighed følgende erfaringer og færdigheder: 

 • Relevant uddannelsesmæssig baggrund suppleret med en lederuddannelse eller samfundsvidenskabelig kandidatuddannelse suppleret med praktisk erfaring
 • Dokumenterede gode resultater som leder 
 • Erfaring med ledelse af ledere 
 • Erfaring med strategisk ledelse fra en politisk styret organisation
 • Erfaring med at lede omstillings- og udviklingsprocesser 
 • Erfaring fra og/eller indsigt i social- og handicapområdet 
 • Solid økonomisk forståelse og indsigt 
 • Forstår området og dets rammebetingelser med henblik på at kunne manøvrere strategisk

Ligeledes besidder den ideelle kandidat i alt væsentlighed følgende personlige kompetencer og egenskaber:

 • Retningssættende leder, der går forrest og skaber følgeskab med sit engagement og sin målrettethed
 • Betydelige netværkskompetencer – har viljen og evnerne til at være eksternt opsøgende og besidder på den baggrund allerede et fagrelevant netværk 
 • Loyal over for organisationen og de besluttede fælles mål og strategier
 • Kompetent processkaber, men en endnu bedre resultatskaber
 • Hviler i sig selv og har gennemslagskraft, er vedholdende og står fast på de trufne beslutninger
 • Anerkendende og dialogbaseret tilgang til samarbejde
 • Udviklingsorienteret pragmatiker
 • Rummelig og nysgerrig, kan begejstre og skabe holdånd på tværs af faggrupper
 • Dygtig til at afstemme sit ledelses- og handlerum ved at orientere sig både op, ned og til siden

Du finder yderligere oplysninger om jobbet i det uddybende notat.

Området for Kommunikation og Specialpædagogik
Området for Kommunikation og Specialpædagogik varetager ydelser primært rettet mod mennesker, som har høretab, synsproblematikker, døvblindhed, komplekse kommunikationsproblematikker, samt mod børn og unge, som på anden måde har varig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne. 

Ydelserne spænder bredt fra rådgivning, vejledning og udredning over bo-, aktivitets- og aflastningstilbud til undervisning og materialeproduktion. Læs mere om området her.

Hvis du vil vide mere
Alle, der på baggrund af stillingsopslaget overvejer sin interesse i stillingen, er meget velkomne til at kontakte Mercuri Urval ved direktør Jesper Lund på 4045 3435, jesper.lund@mercuriurval.com eller Viktor Burkal Simonsen på 2076 6785, viktor.simonsen@mercuriurval.com. Alle henvendelser vil blive behandlet fortroligt, og Region Nordjylland vil ikke blive orienteret uden forudgående aftale herom. Endvidere kan socialdirektør Dorte Juul Hansen kontaktes på 4029 6186. 

Praktisk
Der er tiltrædelse i jobbet pr. 1. januar 2022. Der forhandles løn i henhold til gældende overenskomst, og med udgangspunkt i kvalifikationer. 1. samtalerunde er planlagt til den 1. november og 2. samtalerunde den 9. november. Ansøgere, der går videre, skal påregne tid til personlighedstest. 

Ansøgningsfristen udløber den 25.oktober 2021.

Stillingen søges hos Region Nordjylland via linket HER

Om virksomheden

Om Specialsektoren
Specialsektoren er en virksomhed under Region Nordjylland, der hver dag arbejder for, at hvert enkelt menneske, der benytter Specialsektorens tilbud, får de bedst mulige vilkår for at mestre sin egen tilværelse. 

Visionen er at være kommunens foretrukne leverandør af højt specialiserede ydelser og imødekomme kommunernes efterspørgsel og behov.

Læs mere om Specialsektoren