Selvstændig og analytisk investeringsrådgiver

Velliv Foreningen - Ballerup


for direktionen i Velliv Foreningen

for direktionen i Velliv Foreningen

Velliv Foreningen er en medlemsforening for kunder i pensionsselskabet Velliv, som foreningen er eneejer af.

Velliv Foreningen blev skabt i 2015, og har på kort tid formået både at etablere et professionelt sekretariat og sund forretning, som er inde i en overordentlig positiv udvikling. I det dynamiske sekretariat med 13 medarbejdere arbejdes der dedikeret og effektivt både med ejerskabet af pensionsselskabet, formueforvaltning, medlemsfordele for foreningens over 360.000 medlemmer, servicering af repræsentantskab og bestyrelse samt foreningens almennyttige aktiviteter inden for mental sundhed.  

Størstedelen af Velliv Foreningens formue er placeret som aktier i Velliv, hvorfra en væsentlig del af foreningens afkast kommer fra. Desuden har foreningen en investeringsportefølje på ca. 3 mia. kr., som forvaltes af sekretariatet selv gennem samarbejde med eksterne investeringsforvaltere. 

Vores investeringsmedarbejder, som har været med siden 2017, har søgt nye udfordringer. Vi søger derfor en ny kollega, som med stor selvstændighed kan varetage Velliv Foreningens interesser og opgaver relateret formueforvaltning, hvor vi ud over et konkurrencedygtigt afkast lægger stor vægt på ansvarlighed og bæredygtighed.

Om Velliv Foreningen og jobbet
Velliv Foreningen har som kerneområder at skabe et afkast til brug for medlemsbonus samt medvirke til at øge danskernes mentale sundhed. Det gør vi ved at støtte en lang række projekter og aktiviteter. Som investeringsrådgiver skal du naturligvis sikre, at foreningen tjener penge og at formuen forvaltes forsvarligt, samtidig med at du kan se dig selv som del af en forening, som skaber værdi for samfund og medlemmer.

Du bliver en del af et mindre sekretariat med højt kvalificerede kollegaer, alle med forskellige kompetencer. Du refererer til Velliv Foreningens adm. direktør Lars Wallberg, som du kommer til at arbejde tæt sammen med. I din rolle kommer du til både at agere selvstændigt og som rådgiver for ham og bestyrelsen. Du har samarbejdspartnere hos investeringsforvalterne, i Velliv eller blandt dit netværk fra investeringssektoren.

Som organisation er Velliv Foreningen præget af ambitioner, faglig respekt, høj kvalitet og en iværksætterånd. Samtidig hjælper vi hinanden for at nå i mål. Så selvom du er specialist i formueforvaltning og investeringer, forventer vi, at du vil bidrage til det gode arbejdsmiljø og kan trives med at være en del af et mindre sekretariat hvor alle har forskellige kompetencer. 

Dine opgaver
Som investeringsrådgiver kommer du til selvstændigt at arbejde med både analyser, markedsovervågning, investeringsstrategi, rådgivning samt overvågning af foreningens porteføljeudvikling, investeringer og afkast. Da vi investerer gennem eksterne formueforvaltere, handler en stor del af jobbet om at sikre, at foreningen har de rigtige samarbejdspartnere på området.

Jobbets indhold kan udvikle sig og vil være afhængig af dit erfaringsgrundlag. Det ligger dog fast, at vores investeringsrådgiver har ansvaret for og skal løse følgende opgaver:

 • Deltage i videreudviklingen af vores investeringsstrategi baseret på ansvarlige investeringsprincipper
 •  Monitorere vores investeringer, markedet og investeringsmuligheder, herunder proaktivt være opmærksom på nye typer investeringsmuligheder, som er passende for vores profil og i tråd med vores investeringsprincipper
 • Være initiativtager i identifikation, udvælgelse og varetagelse af samarbejde med vores eksterne investeringsforvaltere, herunder overvåge vores samarbejdspartneres investeringsresultater og -adfærd
 • Udvikle analyser og forecasts om foreningens investeringsarbejde til brug for foreningens ledelse
 • Være ansvarlig for rapportering og formidling på investeringsområdet, fx omkring de investeringsmæssige resultater til brug for direktion, bestyrelse og repræsentantskab
 • Varetage vores opgaver som aktiv ejer bl.a. gennem stemmeafgivelse på aktieporteføljen

Faglige erfaringer og kompetencer
Vi forestiller os, at du i dag har en stilling inden for investeringsområdet som fx rådgiver, konsulent, analytiker eller tilsvarende, og har erfaring fra finanssektoren, konsulenthus eller en formueforvalter. Det er ikke afgørende hvor mange års erfaring du har, men vi lægger vægt på, at du har en investeringsfaglighed og herudover har følgende erfaringer og kompetencer:

 • Opdateret erfaring med moderne og professionel formueforvaltning
 •  Erfaringer med ansvarlige og bæredygtige investeringer er en fordel
 • Kendskab til udvikling og implementering af en investeringsstrategi
 • Vant til at identificere og have et tæt samarbejde med leverandører og samarbejdspartnere inden for investeringsforvaltning
 • Erfaring med selvstændig markedsovervågning og trends ift. investeringer og formueforvaltning
 • Erfaring med at levere analyser, beslutningsoplæg og rapporteringer på investeringsområdet
 • Vant til at formidle – både skriftligt og mundtligt
 • Relevant økonomisk/finansiel uddannelse, min. på AC-niveau
 • Er velbevandret i relevante it-værktøjer

Personlige kompetencer og egenskaber
For at lykkes i stillingen og passe sammen med dine kollegaer og vores kultur, vil vi gerne have en kollega med følgende personlige kompetencer og egenskaber:

 • Talstærk og veludviklede analytiske evner
 • Kan over- og gennemskue konsekvenserne ved opgaver og sammenhænge af større kompleksitet
 • Selvstændig og ansvarsbevidst
 • Proaktiv, nysgerrig og undersøgende; og ser tendenser før de fleste
 • Ambitiøs og præstationsorienteret
 • Kan fastholde fokus og dine opgaver til de er i mål
 • Kommunikerer uden at komplicere og er i øjenhøjde med dine interessenter
 • Naturlig netværker med gode samarbejdsevner 

Stillingen er med reference til adm. direktør Lars Wallberg. Arbejdssted er Velliv Foreningens sekretariat i Ballerup. Der vil være begrænset rejseaktivitet fx. ifm. repræsentantskabsmøder, møder med samarbejdspartnere o.l. Rejsedage udgør ca. 10 dage årligt. Vi er en forening, og lønniveauet afspejler dette. Til gengæld tilbyder vi gode udviklingsmuligheder for den rette person. Stillingen ønskes besat hurtigst muligt, gerne den 1. december 2021.

Din ansøgning
Mercuri Urval medvirker til rekrutteringsprocessen. Yderligere oplysninger om stillingen kan fås i fortrolighed hos konsulent Henriette von Essen-Leise, tlf. 2943 5048. Du er også velkommen til at kontakte adm. direktør Lars Wallberg på law@vellivforeningen.dk.

Ansøgning og CV uploades hos Mercuri Urval via søgeknappen (referencenummer DK-08686) senest den 27. september 2021 kl. 9.

Der afholdes samtaler hhv. 30. september og 7.  oktober 2021. Der vil forekomme test mellem første og anden samtale. 

Vil du vide mere om Velliv Foreningen kan du læse mere på vellivforeningen.dk eller på vores andre kommunikationskanaler og platforme. 

Om virksomheden

Om Velliv Foreningen

Velliv Foreningen har over 360.000 medlemmer, som er kunder i pensionsselskabet Velliv. Vi blev stiftet i 2015 med en formue på 8 mia. kr. og er som ejer af Velliv også en forsikringsholdingvirksomhed. Velliv Foreningen arbejder for et stærkt medlemsengagement og en høj valgdeltagelse i foreningen, udbetaling af medlemsbonus og andre medlemsfordele. Desuden arbejder foreningen for at fremme mental sundhed i Danmark gennem almennyttige aktiviteter. Vi har siden 2018 udbetalt over 1 mia. kr. i kontant medlemsbonus samt afsat mere end 270 mio. kr. til de almennyttige aktiviteter.