Erfaren leder af HR & Organisation

Oxfam IBIS - København / Danmark


(Head of People and Organisation), som kan løfte HR-indsatsen og styrke det interne fællesskab

(Head of People and Organisation), som kan løfte HR-indsatsen og styrke det interne fællesskab

Oxfam IBIS er en medlemsdrevet civilsamfundsorganisation, som i mere end 50 år har bekæmpet ulighed og uretfærdighed. Det vil vi gerne gøre endnu bedre.

Derfor styrker vi nu vores organisation med en erfaren leder til HR og Organisation, som får til opgave at løfte vores HR-indsats og organisation gennem arbejdet med organisationens kompetencer, udvikling og indre sammenhængskraft samt ledelsessupport.

Jobbet og afdelingen
Stillingen som Leder af HR & Organisation, eller hvad vi på vores andet arbejdssprog kalder en Head of People and Organisation, er ny. I rollen bliver det din opgave at sikre udvikling og trivsel i organisationen i bred forstand, støtte ledelsen samt understøtte den vertikale og horisontale sammenhængskraft. 

Stillingen indeholder således flere elementer og ansvarsområder. Du får det overordnede ansvar for at vores HR-indsats løftes og professionaliseres, og dermed at klassiske HR-opgaver bliver håndteret og løst.  Herudover skal du supportere generalsekretæren og den øvrige ledergruppe med både strategiske og praktiske opgaver samt bidrage til betjeningen af bestyrelsen. Endelig handler en stor del af jobbet om at være tovholder på organisatoriske projekter som fx strategiudvikling, organisationsudvikling, kompetenceudvikling o.l. Organisatorisk refererer du til Generalsekretæren. Du er ikke del af den øverste ledergruppe, men fungerer som stabsfunktion og er indplaceret som teamleder, og deltager i kraft af stillingens ansvarsområde på ledergruppens møder.

Du bliver leder af et mindre team bestående af pt. to medarbejdere: En HR-partner samt en PA til generalsekretæren og ledergruppen. Som leder af HR & Organisation er du ansvarlig for arbejdsmiljøorganisationen og selvskrevet medlem af SU.  På HR-området ønsker vi bl.a. at styrke vores processer og sagsgange og at arbejde med strategisk kompetenceudvikling mv. På det personalejuridiske område løses de udførende opgaver i samarbejde med HR-partneren, og den nærmere arbejdsdeling med HR-partneren beror på en nærmere vurdering af de samlede opgaver og kompetencer mellem jer. 

Som leder af HR & Organisation får du ansvaret for opgaver, som handler om at udvikle og styrke organisationen både kompetencemæssigt, kulturelt og strukturelt. Pt. står vi over for en række konkrete opgaver som handler om at styrke organisationens trivsel og arbejdsmiljø samt udvikle organisationens kultur og sammenhængskraft.

Oxfam IBIS har på kort tid undergået store forandringer i form af bl.a. hastig økonomisk vækst, en ny ledergruppe samt stor vækst i antallet af medarbejdere. Det har udfordret vores samværs- og samarbejdskultur, og der er behov for at bygge bro mellem vores stærke historie og nye virkelighed for at skabe et fornyet, stærkt og positivt arbejdsfællesskab. Arbejdet er sat i gang, men vores kommende leder af HR & Organistion får ansvar for at sikre den videre udvikling og fremdriften af organisationsudviklingsprojektet i praksis, herunder udarbejdelse af handleplaner samt forankringen af og opsamlingen på arbejdet. 

Eksempler på andre organisatoriske projekter er vores strategi, som du forventes at understøtte og hvor du vil have det faciliterende ansvar for vores kommende strategiproces, der skal finde sted i 2022.

Du får ligeledes en vigtig opgave i at understøtte ledergruppen i dens generelle virke. Vi er en fortrinsvis ny ledergruppe og ønsker støtte til at kunne være gode ledere for vores medarbejdere samt at sætte fokus på vores fælles udvikling. Opgaverne kan derfor både være af praktisk karakter som at stå for og planlæggelse og mødeledelse af fx personaleseminarer og husmøder, og større opgaver som handler om udvikling af ledergruppen som ledelsesfællesskab og ledergruppens kompetencer.

Andre eksempler på løbende eller kommende opgaver kan være alt fra at tage teten på en ny fysisk indretning af arbejdsstedet, der fordrer et udviklende, samarbejdende og kreativt arbejdsmiljø til kultiveringen og implementeringen af Oxfam konføderationens tilgange til fx anti-kolonial udvikling, safeguarding og feministiske principper i samarbejde med sekretariatets eksperter og medarbejdere. 

Professionelle erfaringer og kompetencer
Vi søger en leder til HR & Organisation, som har erfaring med organisationsudvikling, forandringsledelse, understøttelse af ledere, og som inden for klare rammer selvstændigt kan planlægge og drive HR-processer. Du behøver ikke have erfaring fra NGO-sektoren, men du skal kunne brænde for sagen – og samtidig have lyst og erfaring med at skabe stærke professionelle arbejdsfællesskaber. I vores udvælgelse lægger vi vægt på, at du har følgende, prioriterede erfaringer og kompetencer:

 • Solid erfaring inden for HR, HR-ledelse og udvikling, herunder erfaring med organisationsudvikling, HR- processer, personalejura og i rollen som HR-teamleder, -konsulent eller tilsvarende
 • Erfaring med organisationsudviklingsprocesser, forandringsledelse og dokumenterede positive resultater med komplekse omstillingsprocesser
 • Erfaring med rådgivning og understøttelse af ledergrupper og ledergruppeudvikling
 • Erfaring med arbejdet i samarbejdsudvalg, arbejdsmiljøorganisationer o.l.
 • Erfaring med bestyrelsesbetjening, gerne fra en politisk ledet organisation, vil være en fordel 

Vi vægter nedenstående personlige kompetencer og egenskaber

 • Tillidsvækkende og med en naturlig autoritet
 • Forstår og kan håndtere, men også reducere kompleksitet på konstruktiv vis
 • Har en dialogisk tilgang til samarbejde, og kan bygge bro mellem andre
 • Interesse for mennesker og stærk til at etablere relationer
 • Systematisk og struktureret arbejdsfacon, der skaber fremdrift og bringer processer i mål
 • Serviceorienteret, fleksibel og løsningsorienteret 
 • Optimistisk og tolerant 

Vi tilbyder
En spændende og udfordrende ledelsesopgave i en af Danmarks mest ambitiøse udviklingsorganisationer. Oxfam IBIS er den danske del af en af en af verdens mest indflydelsesrige civilsamfundsorganisationer Oxfam. Vi laver udvikling for mere end 300 millioner kroner om året og er 80 medarbejdere på vores arbejdsplads lige ved Rådhuspladsen i København. 

Du bliver ansat på en individuel kontrakt, men løn og øvrige forhold fastsættes i henhold til organisationens husaftale. 

Rekrutteringsprocessen
Mercuri Urval medvirker til rekrutteringsprocessen. Yderligere oplysninger om stillingen og rekrutteringsprocessen kan fås i fortrolighed hos konsulent fra Mercuri Urval, Henriette von Essen-Leise på tlf. 2943 5048 eller Joy Torpdahl på tlf. 5044 1646. 

Ansøgning og CV uploades senest den 22. juni 2021 kl. 9.00 via søgeknappen.

Der afholdes første samtaler den 25. juni. Anden samtaler planlægges afholdt den 2. juli. Mellem samtalerne gennemføres test, interview og indhentning af referencer ved Mercuri Urval. 

Stillingen ønskes besat hurtigst muligt.

Oxfam IBIS betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset alder, køn, religion, seksualitet eller etnisk tilhørsforhold til at søge ledige stillinger.

 

Om virksomheden

Om Oxfam IBIS og Oxfam International
Oxfam IBIS er en uafhængig og medlemsbaseret udviklingsorganisation. Gennem uddannelse, støtte til civilsamfundet og i samarbejde med vores partnere bekæmper vi ulighed og fattigdom i det globale syd. Sammen med 19 andre organisationer udgør vi Oxfam International-konføderationen, der er en af verdens største og mest indflydelsesrige udviklingsorganisationer. I Danmark er vi en tydelig og markant spiller i den offentlige debat om bl.a. skattely, den stigende ulighed og retten til uddannelse.
 
Læs evt. mere om Oxfam IBIS på https://oxfamibis.dk/ og se den overordnede strategi, vi arbejder efter her: https://oxfamibis.dk/sites/default/files/media/pdf_global/strategies/dk_strategic_plan_2018-22_final_web_3.pdf