Vicerektor

Århus Akademi - Århus / Danmark


Århus Akademi

Århus Akademi

Århus Akademi har en unik position i uddannelsesbilledet i Århus. Vi er blandt landets største udbydere af HF2. I kraft af denne position kan vi udbyde et bredt spektrum af fagpakker. Dertil udbyder vi det supplerende overbygningsforløb til HF.

Århus Akademi er eneudbyder af 2-årigt STX i region Midt og har dermed en særlig forpligtigelse over for dette uddannelsestilbud.

Århus Akademi er en stor skole med en solid økonomi, et godt omdømme, og som skaber gode resultater med eleverne. Skolen er i en stabil udvikling med en positiv udvikling i elevtallet og en kompetent og erfaren lærergruppe.

Vi søger en vicerektor, som formår at fastholde denne position og samtidig tilføre skolen energi og visioner til at arbejde med udvikling af skolens pædagogik og didaktik, så den formår at favne elevgruppen, så de både udvikler deres faglige og personlige kompetencer, men samtidigt også oplever et socialt tilhørsforhold til skolen, klassen og underviserne.

Du bliver et centralt medlem af skolens ledergruppe og forventes at være en dynamisk sparringspartner for rektor.

Din erfaringsbaggrund

Vi søger kandidater til stillingen, som på flest mulige af disse parametre matcher stillingen:

  • Solid erfaring med pædagogisk/didaktisk udviklingsarbejde i forhold til målgruppen
  • Nogen erfaring med ledelse i uddannelsessektoren 
  • Kendskab til skolens elevgruppe
  • Dokumenterede erfaringer med implementering af udviklet pædagogisk praksis
  • Et vist kendskab til økonomisk planlægning og styring
  • Stor indsigt i og erfaring med HF og gymnasieuddannelserne
  • Undervisningserfaring
  • Relevant uddannelsesmæssig baggrund på kandidatniveau, gerne suppleret med en lederuddannelse
Du kan læse og se meget mere om Århus Akademi på hjemmesiden her og om stillingen og ansættelsesprocessen i det uddybende notat her.
 
Hvis du ønsker at søge stillingen som vicerektor på Århus Akademi, kan du uploade ansøgning og CV på Mercuri Urvals hjemmeside i ansøgerfeltet.

Ansøgningsfristen udløber den 2. juni 2021 kl. 10.00.

Om virksomheden

Se mere om Århus Akademi