Direktør

Nordjysk Lånefond - Nordjylland


Formidler af risikovillig kapital til jobskabelse i Nordjylland

Formidler af risikovillig kapital til jobskabelse i Nordjylland

Direktøren har ansvar for den daglige ledelse og drift af Nordjysk Lånefond, herunder at sikre, at fonden lever op til formålet om at styrke den beskæftigelses- og erhvervsmæssige udvikling, omstilling og modernisering i alle 11 nordjyske kommuner.

Formålet udmøntes ved at tilbyde rentelettede lån samt kapitalandele i lønsomme små- og mellemstore virksomheder i deres etablerings-, begyndelses- eller ekspansionsfase med henblik på at sikre en fortsat dynamisk udvikling i hele Nordjylland. 

Det tilsigtes så vidt muligt at have en, indenfor regionen geografisk spredning, således at fonden understøtter hele regionen. 

Stillingen er nyoprettet i forbindelse med, at fondens bestyrelse har valgt at in source opgaverne. Der skal etableres et nyt kontor med 1 – 2 administrative medarbejdere, som direktøren selv ansætter. Lokationen for kontoret er endnu ikke fastlagt ud over, at det naturligvis skal være et sted i Nordjylland og gerne i nærheden af iværksættere og andre erhvervsfremme aktører. 

Erfaren udadvendt kreditgiver
Den rette kandidat er uddannet i finanssektoren gerne suppleret med en HD samt minimum fem års erfaring med långivning til mindre og mellemstore virksomheder. Erfaring med finansiering af iværksættervirksomheder er en fordel. 

Det forventes, at direktøren trives i en udadvendt rolle og har et godt netværk i det nordjyske erhvervsliv. 

Selvstændigt job med stor indflydelse

Direktøren får direkte indflydelse på det nordjyske erhvervsliv med en unik mulighed for at stå i spidsen for en selvejende fond med risikovillig kapital, hvor bestyrelsen og direktøren bestemmer, hvilke virksomheder, der skal finansieres. Fonden er ikke underlagt de ellers for pengeinstitutter gældende regler. Bestyrelsen er bredt sammensat af kompetente profiler fra erhvervslivet, den finansielle sektor og offentlige erhvervsfremme alle med interesser i jobskabelsen i Nordjylland.  

Finder du jobbet interessant, kan du uploade ansøgning og CV.  Referencenummer: DK-07697. Har du spørgsmål til jobbet, kan du kontakte Group Director Anne Louise Duus Kinnerup på mobil +45 4167 8250. De indledende samtaler vil finde sted i uge 45. 
 

Om virksomheden

Nordjysk Lånefond blev etableret i 2006 og har til formål at udlåne og administrere rentelettede lån til, samt nytegne kapitalandele i, lønsomme små og mellemstore virksomheder i deres etablerings-, begyndelses-, eller ekspansionsfase med henblik på at fremme den beskæftigelsesmæssige og den erhvervsmæssige udvikling i Region Nordjylland.

Mange iværksættere og mindre virksomheder oplever manglende risikovillighed hos pengeinstitutterne. Samtidig har alternative finansieringskilder, for at minimere tabsrisikoen, bevæget sig bort fra at investere i de helt tidlige stadier af iværksætter og scale up virksomheder.

Dermed er ”gabet” mellem lånemarkedet og venture kapitalmarkedet blevet større. Det har gjort det vanskeligere for mange iværksættere og yngre virksomheder at tilvejebringe kapital til innovation, markedsanalyse og lignende.

Gennem lånefinansiering af innovative projekter og idéer er det Nordjysk Lånefonds ambition at bidrage til at stimulere succes og vækst i det nordjyske erhvervsliv.

Målgruppen er virksomheder med under 250 ansatte og en omsætning på under EUR 50 mio. og/eller en balance på under EUR 43 mio. 

For at opnå lån hos Nordjysk Lånefond, er det en forudsætning, at låntager opnår tilsagn fra det private pengemarked om finansiering med mindst samme beløb som lånet fra Nordjysk Lånefond. Fonden er derfor ikke en konkurrent til pengeinstitutter, men der imod en samarbejdspartner, der kan bidrage med risikovillig kapital.

Opgjort ultimo 2019 var der i perioden 2010 – 2019 netto bevilget 88 lånetilsagn for et samlet udlånsbeløb på  i alt DKK 130 mio. 

Fonden har en egenkapital på ca. DKK 120 mio., som kan disponeres til fremtidige udlån. På sigt kan det overvejes, hvorvidt fonden skal opsøge nye midler til brug for udlån i takt med, at den eksisterende formue bliver udlånt. 

Rentesatserne fastsættes og vurderes løbende af bestyrelsen med udgangspunkt i at tilbyde den lavest mulige rente under hensyntagen til EU lovgivning vedr. konkurrenceforvridning. 

Se mere på www.nordjysklaanefond.dk