Områdechef til Socialpsykiatrien

Region Nordjylland - Aars/Aalborg / Danmark


Specialsektoren, Region Nordjylland

Specialsektoren, Region Nordjylland

Motiveres du af at lede et højt specialiseret område med fagligt kompetente ledere og medarbejdere? Kan du skabe samhørighed på distancen og løfte området til næste niveau på det socialpsykiatriske felt nationalt?

Jobbet som områdechef
Stillingen som områdechef på Området for Socialpsykiatri er en attraktiv ledelsesopgave for den ambitiøse og tydelige leder, der kan konstituere og implementere den nye fælles retning på Området for Socialpsykiatri. Du bliver overordnet chef for områdets 5 tilbudsledere og 12 afdelingsledere, ca. 300 fuldtidsansatte og ansvarlig for bostedernes 195 beboere. Du bliver overordnet ansvarlig for områdets strategiske, faglige og økonomiske udvikling samt personalet, driften og administrationen af området. Områdechefen refererer til socialdirektøren og indgår i Strategisk Chefforum med virksomhedsledelsen og områdecheferne i Specialsektoren. 
 
Medarbejderstaben består af ca. 300 ambitiøse og engagerede fuldtidsansatte med forskellige fagligheder. Ledergruppen er sammensat af nye ledere og ledere med lang anciennitet i regionen. En kombination - som for den rette leder - giver de bedste forudsætninger for at skabe et sammenhængende område. En fælles retning, der udspringer af tilbuddenes ligheder og forskelligheder, og som favner fremtidens socialpsykiatri. 
 
Området har potentialet og størrelsen til at stå stærkt på det socialpsykiatriske felt nationalt. Det indebærer blandt andet en øget specialisering af tilbuddene samt en ambition om at blive en væsentlig vidensleverandør på området. Forudsætningerne og kompetencerne er til stede, tilbage mangler blot en ny områdechef, som kan løfte området til næste niveau og indfri de fælles ambitioner. 
 

Om dig
Den ideelle kandidat besidder i alt væsentlighed følgende erfaringer og færdigheder:

 • Relevant uddannelsesmæssig baggrund, gerne suppleret med en lederuddannelse
 • Dokumenterede gode resultater som leder 
 • Erfaring med ledelse af ledere 
 • Erfaring med strategisk ledelse fra en politisk styret organisation 
 • Gerne erfaring fra og indsigt i social- og eller psykiatriområdet 
 • Solid økonomisk forståelse og indsigt 
Personlige kompetencer og egenskaber
Den ideelle kandidat besidder i alt væsentlighed følgende personlige kompetencer og egenskaber:
 • Tydelig og retningssættende leder, der kan koble sig på strategien og understøtte eksekveringen
 • Resultatorienteret og handlekraftig, kan skabe fremdrift og målopnåelse
 • Kompetent formidler, der kan omsætte mål til konkrete og forståelige handlinger
 • Personlig integritet og gennemslagskraft, er vedholdende og formår at stå fast på de trufne beslutninger
 • Anerkendende og dialogbaseret tilgang til samarbejde
 • Rummelig og nysgerrig, kan begejstre og skabe holdånd på tværs af faggrupper
 • Dygtig til at afstemme sit ledelses- og handlerum ved at orientere sig både op, ned og til siden

Specialsektoren søger lige nu to nye områdechefer, da Områdechefen på Området for Socialpsykiatri er avanceret videre som regionsdirektør ved den Sociale Udviklingsfond og områdechefen på Området for Voksne med Udviklingshæmning går på pension. Om end forventningerne til den erfaringsmæssige baggrund er ens, er der stor forskel på de ledelsesmæssige fokusområder og udviklingspunkter

Du finder yderligere oplysninger om jobbet i det uddybende notat

Om området Socialpsykiatri
Området for Socialpsykiatri er en stor regional leverandør af socialpsykiatriske ydelser med i alt 195 pladser. Tilbuddene leverer bo- og dagtilbud samt bostøtte til voksne med svære sindslidelser eller demenssygdomme. Områdets 5 tilbud er om- og nybygget og fremstår således med moderne og tidssvarende fysiske rammer.

Læs mere om Socialpsykiatrien

Hvis du vil vide mere
Alle, der på baggrund af stillingsopslaget overvejer sin interesse i stillingen, er meget velkomne til at kontakte Mercuri Urval ved Jesper Lund på 4045 3435, jesper.lund@mercuriurval.com eller Line Møgelvang Villadsen på 4167 8243, line.mogelvang.villadsen@mercuriurval.com. Alle henvendelser vil blive behandlet fortroligt, og Region Nordjylland vil ikke blive orienteret uden forudgående aftale herom. Endvidere kan socialdirektør Dorte Juul Hansen kontaktes på 4029 6186.

Praktisk
Du får arbejdssted i Aars eller Aalborg. Der er tiltrædelse i jobbet pr. 1. januar 2021, eller efter nærmere aftale. Der forhandles løn i henhold gældende overenskomst, og med udgangspunkt i kvalifikationer. 1. samtalerunde er planlagt til den 26/10 og 2. samtalerunde afholdes den 5/11. Ansøgere der går videre, skal påregne tid til personlighedstest.

Ansøgningsfristen udløber den 7. oktober 2020 kl. 23.59. Du ansøger direkte hos Region Nordjylland via linket her

Om virksomheden

Om Specialsektoren
Specialsektoren er en virksomhed under Region Nordjylland, der hver dag arbejder for, at hvert enkelt menneske, der benytter Specialsektorens tilbud, får de bedst mulige vilkår for at mestre sin egen tilværelse. 

Visionen er at være kommunens foretrukne leverandør af højt specialiserede ydelser og imødekomme kommunernes efterspørgsel og behov.

Læs mere om Specialsektoren