Underdirektør

til Strategi og Styring

Vil du stå i spidsen for en sammenhængende styring af økonomi, ressourcer, opgaver og projekter i en af de største og mest komplekse offentlige it-organisationer?

 • Sted

  København / Danmark

 • Virksomhed

  Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

 • Referencenr.

  DK-06444

www.ufst.dk

Stillingen

Vil du stå i spidsen for en sammenhængende styring af økonomi, ressourcer, opgaver og projekter i en af de største og mest komplekse offentlige it-organisationer? Så er du måske den kommende nye underdirektør i fagdirektørområdet Strategi og Styring i Skatteministeriets Udviklings- og Forenklingsstyrelse.

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen er en af de syv nyetablerede styrelser i Skatteministeriet. Her er alle opgaver vedrørende it og data samlet i Skatteministeriets koncern. I styrelsen er ansat ca. 1.100 medarbejdere, der arbejder med forenkling, processer, it-udvikling, it-drift samt data og analyse i et tæt samarbejde med den øvrige del af Skatteministeriet og ved inddragelse af leverandører og andre eksterne samarbejdspartnere. Udviklings- og Forenklingsstyrelsen har i 2019 et budget på samlet set ca. 3 mia. kr. og står i de kommende år over for at skulle gennemføre flere omfattende it-udviklingsprojekter og en omfattende transformation af en række it-legacy systemer.

Som den ene af to underdirektører i Strategi og Styring får du et stort og selvstændigt ansvar for, at Udviklings- og Forenklingsstyrelsen etablerer og implementerer en styringsmæssig værdikæde, som sikrer sammenhæng og transparens i anvendelsen af økonomi og ressourcer i forhold til styrelsens samlede opgaveløsning. Stillingen kræver således en stor faglighed og erfaring inden for økonomistyring, der skal kombineres med en ambition om at opnå en tæt forståelse for digitalisering og it-understøttelse af et stort og komplekst lovgivningsområde.

Udfordringen i forhold til at sikre en sammenhængende styring i styrelsen er ganske unik i størrelse og kompleksitet. Styrelsens opgaveportefølje rummer således alt fra udviklingsprojekter i milliardklassen til sikker og stabil daglig drift af 200 it-fagsystemer. Stillingen kræver derfor også et godt blik for porteføljestyring og strategisk HR i forhold til, at styrelsen kan rekruttere, udvikle og fastholde medarbejdere med de rette kompetencer.

Du vil referere til styrelsens fagdirektør for Strategi og Styring og får direkte personaleansvar for syv kontorchefer og overordnet ledelsesansvar for ca. 70 medarbejdere. Samtidig bliver du kollega med styrelsens øvrige 11 underdirektører.

Ansvarsområder
Dine ansvarsområder som underdirektør vil omfatte:

 • Opbygning og implementering af estimeringsmetode og model for budgettering af it-udviklingsprojekter mv.
 • Udvikling og implementering af en økonomi- og ressourcestyringsmodel for styrelsen
 • Koordination af finanslovsarbejde, herunder FFL-, ÆF og aktstykker samt kvalitetssikring af ØU-sager på styrelsens område
 • Videreudvikling af økonomistyring i relation til opgaveløsningen, herunder særligt projekt- og programøkonomistyring
 • Videreudvikling af porteføljestyring- og rapportering
 • Sikre korrekt regnskabsaflæggelse og udarbejdelse af årsrapport
 • Implementere HR-strategi ift. rekruttering, udvikling og fastholdelse af kompetencer
 • Strategi for anvendelse af styrelsens lokationer.

Det er dit ansvar at sikre, at der udarbejdes beslutningsoplæg af høj kvalitet til direktionen, Skatteministeriet og Finansministeriet. Du vil få et selvstændigt ansvar for samarbejdet med og leverancer til styrelsens samarbejdspartnere, herunder de øvrige styrelser i Skatteforvaltningen.

Forventninger til den kommende underdirektør
Du skal i dit lederskab som underdirektør:

 • sikre, at dine kontorer arbejder indbyrdes tæt og effektivt sammen i den styringsmæssige værdikæde
 • bistå dine kontorchefer med en fortsat opbygning af kompetencer og ressourcer, herunder særligt vedrørende økonomistyring

Endvidere forventer vi, at du har:

 • betydelig erfaring med styringsopgaver generelt i staten, herunder indgående viden om de statslige budget-, bevillings- og regnskabsregler og -processer
 • relevant erfaring fra centraladministrationen, herunder gerne departemental erfaring
 • ledelseserfaring med gode resultater, herunder evne og interesse for at lede, motivere og udvikle ledere
 • vilje og evne til at opbygge og udvikle et underdirektørområde i en nyetableret organisation
 • stort overblik og stærk analytisk kapacitet, som du evner at bruge i praksis
 • gode kommunikative evner og en naturlig gennemslagskraft, som gør, at du kan eksekvere beslutninger effektivt med følgeskab af organisationen
 • politisk tæft og er vedholdende og handlekraftig, selv når presset og udfordringerne er størst

Din baggrund
Vi lægger vægt på, at du har en relevant lang videregående uddannelse eller har opnået tilsvarende kompetencer gennem dit arbejdsliv. Herudover vil en ledelsesuddannelse være et plus.
Det er en fordel, hvis du har konkret erfaring med ledelse af ledere, men vi er også interesserede i kandidater med et højt ledelsespotentiale, som endnu ikke har konkret erfaring på området.

Løn og ansættelsesvilkår
Stillingen er klassificeret i lønramme 38/løngruppe 2. Løn- og ansættelsesvilkår forhandles med udgangspunkt i bestemmelserne i rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten. Stillingen forventes besat på åremål.

Ansættelsesområdet er Skatteministeriet med tilhørende institutioner.
Dit arbejdssted vil indtil videre være Østbanegade 123, 2100 København Ø, men der kan forventes en del mødeaktivitet på styrelsens kommende hovedsæde på Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg.

Tiltrædelse pr. 1. august 2019 eller snarest derefter.

Ansøgning og kontakt
Ansøgning med CV og eksamenspapirer bedes sendt via nedenstående link senest den 2. juni 2019.
Interesserede ansøgere kan få mere at vide om stillingen ved at kontakte konsulentfirmaet Mercuri Urval A/S, partner Christian Kofoed-Enevoldsen på 20304560 eller fagdirektør Anne Heckscher Niebuhr på 22867120.

Vi holder samtaler løbende. Der vil forud for ansættelse blive indhentet straffeattest.

Vi forventer at anvende test i forbindelse med ansættelsen, hvor vi samarbejder med konsulentfirmaet Mercuri Urval A/S.


Skatteministeriets koncern opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

SØG STILLINGEN HER


Om virksomheden

’I samarbejde med Skatteministeriets øvrige styrelser udvikler vi en fremtidsparat og sikker digital forvaltning’
Udviklings- og Forenklingsstyrelsen har til opgave at forenkle og udvikle it-løsninger og forretningsprocesser. Samtidig har styrelsen ansvar for at sikre stabil drift og vedligeholdelse af skatteforvaltningens eksisterende it-systemer. Vores medarbejdere er fagligt kompetente og specialiserede og samtidig i stand til at arbejde tæt sammen med andre fagligheder på tværs af Skatteministeriet. Kun gennem et stærkt fagligt fællesskab på tværs af fagområderne kan vi lykkes med den omfangsrige og komplekse opgave, vi har.

Vi søger løbende nye kolleger, som deler vores ambition om at sikre fundamentet for finansieringen af den offentlige sektor.