Rektor

Rektor til HF & VUC Nordsjælland

Er du brændende optaget af uddannelse, og vil du være med til at sætte en spændende retning for uddannelse af unge og voksne? Så er du måske den kommende rektor til HF & VUC Nordsjælland.

Søg stillingen her
 • Sted

  Denmark / Hillerød

 • Virksomhed

  HF og VUC Nordsjælland

 • Referencenr.

  DK-06124

www.vucns.dk

Stillingen

HF & VUC Nordsjælland har en tradition for at skabe gode resultater. Da skolen har haft rektorskifte henover efteråret, søger skolen derfor nu en rektor til at fortsætte den solide udvikling og tegne skolens retning fremover.

 

HF & VUC Nordsjælland er et ungdoms- og voksenuddannelsescenter, der udbyder

 • AVU (Almen Voksenuddannelse, dvs. 9. og 10. klasse for voksne),

 • FVU (Forberedende Voksen Undervisning),

 • OBU (Ordblinde Undervisning for voksne)

 • HF IN (uddannelse for unge med særlige behov)

 • HF i to tilrettelæggelser: HF enkeltfag og toårig HF.

 • Desuden spiller HF-undervisning tilrettelagt som e-learning og blended learning en stigende rolle.

HF & VUC Nordsjælland ser det som sin opgave at tilbyde almendannende og kompetencegivende uddannelse på et højt fagligt og pædagogisk niveau til unge og voksne i Nordsjælland. Det er skolens vision at bidrage til at hæve uddannelsesniveauet i Nordsjælland, og skolen ønsker at blive oplevet som det mest professionelle uddannelsessted af kursisterne, af virksomhederne og af medarbejderne.

 

Skolen er beliggende med 2 undervisningssteder i Hillerød samt Helsingør, hvor Hillerød er den største afdeling.

 

Som rektor refererer du direkte til bestyrelsen. Du vil skulle stå i spidsen for HF & VUC Nordsjælland og dermed være overordnet ansvarlig for den pædagogiske, faglige, administrative og økonomiske drift. Du skal være drivkraften og garanten for, at skolens visioner og værdier implementeres og videreudvikles.

 

I et tæt samarbejde med den øvrige ledelse skal du sikre, at skolen har det rigtige uddannelsestilbud leveret på bedste vis til målgruppen i de 11 kommuner, der er skolens dækningsområde i Nordsjælland. På den baggrund skal du sørge for, at skolen fortsat er veldrevet og velansøgt. Du er således også ansvarlig for, at skolens omdømme og tiltrækningskraft til stadighed er optimal og i positiv udvikling.

 

Faglige kvalifikationer

Det er væsentligt at du som kommende rektor, besidder følgende kompetencer:

 • Opnået gode resultater med at udvikle og vedligeholde netværk; både kommunalt og til erhvervslivet.

 • Viden om og kendskab til uddannelsessektoren og HF & VUC Nordsjællands elev- og kursistmålgruppe.

 • Flere års erfaring med ledelse af ledere på tværs af lokationer samt erfaring med institutionsledelse med fagprofessionelle.

 • Virksomhedsforståelse samt erfaring med den kommunale forvaltning og viden om de politiske kommunale processer.

 • Indsigt og interesse for en selvejede institutions økonomiske styringsvilkår og prioriteringer.

 • Relevant videregående uddannelse på kandidatniveau  samt lederuddannelse.

 • Erfaring med forandringsledelse, kommunikation og strategiarbejde.

 • Erfaring med udvikling af uddannelse institutioner eller andre institutioner.

 • Erfaring med synliggørelse / branding og ekstern kommunikation (også digital).

 • Erfaring og lyst til samvær med målgrupperne.

Personlige kompetencer og egenskaber

Den nye rektor er brændende optaget af skolens kerneopgave: uddannelse til unge og voksne mennesker, og har på den baggrund også en stor interesse for skolens faglige og pædagogiske miljø. Rektor interesserer sig således for pædagogisk og faglig udvikling, og er optaget af samspillet mellem kursister og lærer samt mellem lærerne indbyrdes i deres kollegiale samarbejde.

 

Derudover besidder du følgende personlige kompetencer og egenskaber:

 • Er innovativ, kreativ og nytænkende.

 • Er et menneske med et stort hjerte, humor og let at omgås.

 • Netværksskabende – kan vedligeholde og skabe frugtbare relationer, som sikrer skolens succesfulde vækstresultater.

 • Er tydelig, kan argumentere for beslutninger og skabe følgeskab i organisationen.

 • Er inddragende og lyttende, god til at kvalificere sine beslutninger og handlekraftig, når beslutninger skal føres ud i livet.

 • Har politisk tæft og er engageret i den uddannelsespolitiske dagsorden; både på nationalt, regionalt og lokalt niveau

 • Kan begå sig og navigere i et krydsfelt af mange interessenter.

 • Formår at formulere sig klart og tydeligt; både internt på skolen, men også eksternt overfor medier, politikere, erhvervsliv og øvrige eksterne partnere.

 • Har økonomisk- og ressourcemæssig forståelse.

 

Læs mere om HF & VUC Nordsjælland  på www.vucns.dk og mere om stillingen i den uddybende job- og kravprofil.

 

Alle med interesse for stillingen er velkomne til at kontakte Mercuri Urval ved konsulent Mie Heinfelt på telefon 2179 6509.

 

Ansøgning og CV uploades på www.mercuriurval.dk (referencenummer DK-06124) senest den 26. februar 2019 kl. 10.00. Stillingen ønskes besat snarest eller pr. 1. maj 2019.

 

Der afholdes samtaler den 6. og 14. marts 2019. Mellem samtalerne gennemføres test, interview og referencetagning af Mercuri Urval.

 

Vedrørende løn- og ansættelsesvilkår henvises til Job- og kravprofil.


Om virksomheden

HF & VUC Nordsjælland er et ungdoms- og voksenuddannelsescenter. Skolen har 2 undervisningssteder i Hillerød og Helsingør. Skolen havde i kursusåret ’16/17 1234 årselever og havde i 2016 en omsætning på 113 mio. kr. Der er 150 ansatte på skolen. Med implementeringen af FGU-institutionerne til august 2019 vil skolen dog stå overfor en nedgang både i årselever og omsætning svarende til ca. 30%.