Juridisk kontorchef

til Jura, Moms i Skattestyrelsen

Skattestyrelsen indkræver årligt 1000 milliarder kr. i skat, hvoraf moms udgør 225 milliarder kr. Vil du være med til at bidrage til denne vigtige samfundsmæssige opgave?

 • Sted

  København / Danmark

 • Virksomhed

  Skattestyrelsen

 • Referencenr.

  DK-06120

www.sktst.dk

Stillingen

Skattestyrelsen indkræver årligt 1000 milliarder kr. i skat, hvoraf moms udgør 225 milliarder kr. Vil du være med til at bidrage til denne vigtige samfundsmæssige opgave?

Vi søger en fagligt stærk kontorchef til et kontor med 12 erfarne og specialiserede medarbejdere, der arbejder som Skattestyrelsens ”advokatkontor” inden for Moms og Lønsumsområdet.
 
Opgaven kræver fokus på faglighed, styring, trivsel og udvikling
Som kontorchef har du det faglige ansvar for kontorets opgaveløsning. Samtidig har du det daglige ansvar for kontorets personale, økonomi og udvikling samt planlægning, prioritering og styring. Du skal dermed både fungere som drifts- og personaleleder og som faglig sparringspartner for dine medarbejdere indenfor dit område. Du skal sætte strategisk retning, sikre målopfyldelse inden for dit eget område og skabe sammenhæng mellem den overordnede strategi og opgaverne i kontoret.

Din kontaktflade vil spænde bredt internt i Skattestyrelsen, da kontoret er rådgiver for de øvrige fagområder. Du kommer også til at arbejde tæt sammen med Skatteministeriets departement i forhold til det lovforberedende arbejde, ligesom du også vil have en tæt kontakt til relevante styrelser og eksterne organisationer.

Du bliver en del af ledergruppen i Skattefaglig afdeling under Jura i Skattestyrelsen, hvor I har et tæt samarbejde omkring afdelingens opgaver, drift og den strategiske udvikling.

Kontoret har bl.a. ansvaret for:

 • forberedelse af principielle bindende svar, der afgøres af Skatterådet
 • afvikling af instruktioner for Skattestyrelsens medarbejdere
 • ministerbetjening og lovforberedende arbejde
 • håndtering af principielle sager i Landsskatteretten og ved domstolene i samarbejde med Kammeradvokaten og Skatteministeriet
 • skrive og opdatere Den juridiske vejledning til brug for Skattestyrelsens medarbejdere og understøtte videndeling i Skattestyrelsen på de skattejuridiske områder
 • agere sparringspartner for øvrige enheder i Skattestyrelsen i bl.a. vejlednings- og kontrolopgaver, herunder kontrolprojekter
 • momskontaktudvalget og finanskontaktudvalget
 • deltagelse i præjudicielle EU-sager.

Kontoret deltager endvidere i forskelligt internationalt arbejde på momsområdet.

Fagligt stærk og løsningsorienteret leder med flair for personaleledelse
Vi forestiller os at du er uddannet cand.jur., cand.merc.jur. eller lignende. Du har erfaring med eller mod på personaleledelse kombineret med en høj juridisk faglighed – gerne inden for moms.

For at få succes i rollen, lægger vi vægt på at:

 • du er fagligt stærk med solid erfaring og gode kommunikationsevner
 • du har erfaring som faglig sparringspartner og har styr på, hvordan du giver sparring som dels hjælper dine medarbejdere i opgaveløsningen, men som også er med til at udvikle deres faglighed
 • du kan tale med folk - både dine egne medarbejdere, men også dine kolleger fra resten af organisationen og eksterne samarbejdspartnere
 • du er en tydelig leder med øje for dine medarbejdere og deres trivsel
 • du styrer – og prioriterer - med sikker hånd, sætter rammer og udstikker retningen på både kort og lang sigt
 • du har forretningsforståelse og politisk tæft, arbejder løsningsorienteret og bevarer hele tiden overblikket, så vi også arbejder koordineret på tværs af kontorerne i Skattefaglig afdeling
 • du lægger vægt på at arbejde sammen om at nå fælles mål – såvel i kontoret som i afdelingen.

Ansøgning og kontakt
Send din ansøgning inkl. CV og dokumentation for uddannelse via nedenstående link senest tirsdag den 5. marts 2019 kl. 12.00.

Du kan få yderligere oplysninger om stillingen ved henvendelse til underdirektør Jesper Wang-Holm på telefon 22 40 20 15.

Der vil indgå en logisk analyse og en personanalyse i ansættelsesforløbet. Forud for ansættelsen vil der desuden blive indhentet en straffeattest.

Vi forventer at afholde 1.samtaler i uge 10 og 2. samtaler i løbet af uge 11 og start uge 12.

Løn- og ansættelsesvilkår forhandles i overensstemmelse med Rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten. Stillingen indplaceres i løngruppe 1, svarende til lønramme 37, med mulighed for tillæg. Ansættelse sker som udgangspunkt på varige vilkår, men der vil eventuelt være mulighed for ansættelse på åremål.

Ansættelse vil være i Skatteministeriet med tilhørende institutioner. Din fysiske arbejdsplads bliver indtil videre Østbanegade 123, 2100 København Ø. I løbet af 3. kvartal 2019 vil dit arbejdssted blive Copenhagen Towers i Ørestaden på Amager.

Skatteministeriets koncern opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion eller etnisktilhørsforhold til at søge stillingen.


SØG STILLINGEN HER 


Om virksomheden

’Vi sikrer, at borgere og virksomheder betaler korrekte skatter og afgifter til tiden’

Den opgave løser Skattestyrelsen ved at gøre det nemt og trygt at betale, ved målrettet at bekæmpe svindel og ved at have effektive kontrolmekanismer integreret i alle dele af opgaveløsningen. Vi har en vigtig samfundsopgave, og vi er ydmyge overfor det store ansvar, der følger med vores myndighedsrolle.

Vores afgørelser skal være korrekte og fagligt velfunderede. Derfor er faglighed og et højt kompetenceniveau hos vores medarbejdere og ledere kernen i vores arbejde.

Vi søger løbende nye kolleger, som deler vores ambition om at sikre fundamentet for finansieringen af den offentlige sektor.

Læs mere om Skattestyrelsen på www.sktst.dk