Porteføljemanager

Hellerup

Aktiv Asset Management – Investeringer – Ejendomsudvikling

Søg stillingen her
  • Sted

    Hellerup / Danmark

  • Virksomhed

    Pensionskassernes Administration

  • Referencenr.

    DK-05806

Stillingen

Løbende optimering af porteføljen inden for boligejendomme
I stillingen som porteføljemanager indgår du i et lille erfarent team med direkte reference til ejendomschefen. Dit primære ansvar vil være at håndtere PKA’s store portefølje af boligejendomme, der for nuværende omfatter mere end 7.500 boliger på landsplan.

Helt overordnet arbejder du med aktiv porteføljepleje. I praksis betyder det, at din varierede arbejdsdag både vedrører optimering af den eksisterende ejendomsportefølje og rollen som bygherre ved gennemførelse af nye boligprojekter - eksempelvis som det i øjeblikket sker på Grønttorvet i Valby.

Dine opgaver kommer til at spænde vidt, og du vil i høj grad selv skulle skabe din egen hverdag – eksternt såvel som internt i PKA – og altid med medlemmernes investeringsinteresser for øje. Du deltager i forhandlinger med samarbejdspartnere omkring udlejning og forbedringer relateret til administrationen. Du følger overordnet op på ejendommenes drift og økonomi og identificerer forbedringspotentialer, herunder muligheder for værdiforøgende ombygninger for så vidt angår brug, økonomi og miljø. Endelig involveres du i fastlægningen af såvel kommercielle forhold til partnere som vilkår for udlejning til lejerne.

Som den øvrige del af teamet er du opmærksom på og vurderer løbende potentielle investeringsmuligheder. I forbindelse med opførelsen af nye ejendomme sørger du som bygherre for realiseringen af projekterne inden for de aftalte rammer.

Du får en vigtig opgave omkring kommunikation. Eksternt vil det gå helt ud til lejerne, hvor du i samarbejde med kommunikationsafdelingen sørger for, at formidlingen altid er målrettet modtageren. Internt arbejder du med indstillinger, opgørelser og oplæg, der præsenteres for direktion og bestyrelse.

Du brænder for arbejdet med fast ejendom
Det vigtigste i forhold til din baggrund er din solide evne til at overskue helheden og prioritere fornuftigt i en velstyret og profitabel ejendomsportefølje – dette ud fra en kommerciel kundetilgang og med blik for den gode investering.
 
Du er i dag beskæftiget inden for ejendomsbranchen og er bredt funderet inden for arbejdet med ejendomsinvesteringer og lejefastsættelse. Du har således god forståelse for boligudlejning og værdiansættelse af ejendomme, processerne omkring køb og salg og for langsigtet optimering af boligejendommes drift og værdi.

Du har god forståelse for byggetekniske forhold, så du kan bidrage kvalificeret til bygge- og ombygningsprojekter og til PKA’s opmærksomhed på energi- og miljøtiltag. Ligeledes har du god fornemmelse for moderne æstetik og brugsværdi inden for byggeindretning og -funktionalitet.

Du har en relevant videregående uddannelse inden for det tekniske eller juridiske som f.eks. arkitekt, civilingeniør eller cand.jur. Som person er du forretnings- og resultatorienteret, og du har gode forhandlingsevner. Du trives med at arbejde selvstændigt, men formår også at samarbejde konstruktivt på tværs af tekniske, juridiske, finansielle og kommercielle forhold. Du behersker dansk og engelsk i skrift og tale på højt niveau.

Forventningerne til dig er store
Du får en unik mulighed for at arbejde med alle aspekter omkring investering, ejendomsudvikling og porteføljepleje af mere end 7.500 boliger. Du tilbydes attraktive arbejdsforhold – både i forhold til kultur, faciliteter, beliggenhed og ansættelsesbetingelser.

Finder du jobbet interessant, kan du uploade ansøgning og CV på www.mercuriurval.dk (referencenummer: DK-05806).

Ønsker du yderligere information om jobbet, kan du kontakte Mercuri Urval, Simon Bach Nielsen, på telefon 6013 1010.

 

Om virksomheden

Pensionskassernes Administration A/S (PKA) er et Danmarks største pensionsselskaber.
 
PKA administrerer og udvikler arbejdsmarkedspensioner for tre selvstændige pensionskasser med i alt ca. 300.000 medlemmer. Medlemmerne i PKA arbejder for samfundet/fællesskabet på sygehuse, i ældreplejen, i sociale tilbud og andre steder, fortrinsvis i den offentlige sektor.
 
PKA er ejet af pensionskasserne, der igen er ejet af medlemmerne. 
 
På vegne af medlemmerne varetager PKA investeringer for ca. 275 mia.kr.
 
PKA opererer i dag med investeringer inden for fem investeringsaktiver: aktier – både noterede og unoterede (ca. 34%), nominelle obligationer (ca. 20%), absolutte afkast (ca. 12%), reale aktiver (ca. 19%) og kreditobligationer (ca. 15%)
 
For så vidt angår ejendomme, så ejer PKA i dag mere end 7.500 boliger over hele landet. Og mere end 3.000 boliger kommer til i de kommende år. Eksempelvis står PKA bag den igangværende udvikling af det historiske Grønttorv i København, og i Hillerød har PKA stået bag Danmarks første svanemærkede lejeboliger – The Hill (læs mere på www.thehill.dk)