Steen Gravers

Partner & Director

Direktør Steen Gravers startede i Mercuri Urval i 1998. Han arbejder med en bred vifte af kunder og er desuden ansvarlig for forretningsområdet "Life Science", hvor han, udover at løse opgaver og køre projekter, leder Mercuri Urvals konsulent- og kompetenceudvikling inden for segmentet, hvor han sikrer, at Mercuri Urval til enhver tid er klædt på til at matche Life Science-markedets meget foranderlige vilkår. Typiske kunder er små- og mellemstore virksomheder og datterselskaber samt større internationale virksomheder med globale rekrutteringsbehov.

Før han kom til Mercuri Urval var Steen officer i Søværnet og gjorde tjeneste bl.a. som skibschef og som afdelingschef på Søværnets Taktikskole.

Steen er i dag stadig aktiv i Søværnets Reserve, nu med rang af Kommandørkaptajn og er særlig rådgiver for Chefen for Marinestaben og Chef for Søværnets Reservestyrke.

Steen er oprindeligt uddannet officer af linjen i Søværnet, suppleret med videregående officersuddannelse 1 og 2, stabskursus, generalstabskursus og skibsføreruddannelse. Han er tillige uddannet og certificeret business coach.

Insights