Poul Færch

Director

Poul Færch er tilknyttet kontoret i Aarhus og arbejder hovedsageligt med private virksomheder inden for et bredt udsnit af brancher og industrier. Poul beskæftiger sig primært med toplederudvælgelse til både danske og internationalt orienterede virksomheder. Et andet væsentligt område er lederudvikling på såvel individuelt som ledergruppeniveau.

Forud for ansættelsen i Mercuri Urval i 1985 var Poul ansat som distriktschef i Ottensten A/S, som var en af Danmarks førende promotionvirksomheder, og før da i en 6-årig periode som lærer på to private skoler. Gennem karrieren i Mercuri Urval har Poul udfyldt flere roller som afdelingschef, teamchef, direktør og nu som trusted advisor for udvalgte kunder, ligesom han er en intern faglig ressource for sine kolleger.

Poul er aktiv i en række bestyrelser for private virksomheder og halvoffentlige forsyningsselskaber og er formand i et af selskaberne.

Poul er uddannet lærer til folkeskolens ældste årgange. Efterfølgende har han taget en 4-årig managementuddannelse på Aarhus School of Business and Social Sciences.