Klaus Henning Bjerkvold

Consultant

Klaus Henning Bjerkvold, konsulent ved Aarhus-kontoret, har fokus på Executive Search, Professional Recruitment, Assessment og Outplacement.

Klaus Henning Bjerkvold startet som headhunter og konsulent inden executive search, rekruttering og assessment i 2005. Ved hans start hos Mercuri Urval i 2019 kommer han således med tilnærmet 15 års erfaring med kundeprojekter for danske og internationale klienter.

Klaus Henning Bjerkvold har haft fokus på ledelse og lederudvikling siden officersuddannelsen tilbage i 1986. Siden 1999 har han haft P&L- og kommercielt ansvar som Country Manager og Managing Director inden IT og konsulentbranchen.

Bestyrelsesmedlem i M&A Frontline, et skandinavisk M&A rådgivningsselskab. Bestyrelsesmedlem i Hudson Norway, et executive search selskab. Bestyrelsesmedlem i Norsk-Dansk Handelskammer.

Master of Science ved Copenhagen Business School og Cand. Mag. i Psychology og Business ved Norwegian University of Science and Technology. Officer (2.lt) i det norske forsvar.

Engelsk, dansk, svensk og norsk (modersmål).