Direktør

Jammerbugt Forsyning A/S - Pandrup / Danmark


Jammerbugt Forsyning A/S

Jammerbugt Forsyning A/S

Stillingen som direktør for Jammerbugt Forsyning A/S er en ”ny” stilling i den forstand, at direktøropgaven indtil nu er blevet løst af kommunens chef for Teknik og Forsyning, der således siden selskabets etablering har varetaget begge funktioner.

At stillingen nu bliver en selvstændig stilling, åbner selvsagt meget store muligheder for den nye direktør, ligesom det skaber ret store forventninger. Der er et åbent vindue, og det skal benyttes dygtigt til gavn for forbrugere, selskabet og ejeren, Jammerbugt Kommune.

I forbindelse med kommunalvalget til november vælger/udpeges der en ny bestyrelse, og der vil således være en ret unik platform for, at den nye bestyrelse, ledelsen og medarbejderne etablerer en proces, hvor selskabet sammen med ejerne i fællesskab sætter kursen for, hvor selskabet skal bevæge sig hen i de kommende (mange) år. 

Jammerbugt Forsyning er en mindre virksomhed med i alt ca. 20 medarbejdere, ca. fifty-fifty fordelt mellem administration og drift. Det betyder på den ene side gode betingelser for at være en agil, effektiv organisation med korte og effektive beslutningsgange - der kan være kort fra ide til handling, når dette er nyttigt. På den anden side betyder organisationens størrelse også, at man dagligt er meget afhængige af alles fleksibilitet, så også direktøren vil dagligt være i arbejdstøjet, tæt på opgaven og medarbejderne. 
Selskabet er allerede veldrevet med en god, sund drift og velanskrevet blandt ejeren og forbrugerne. Der tilbydes således ikke nogen brændende platform som afsæt for udviklingen af selskabet. 

Den nuværende ejerstrategi nærmer sig udløbsdatoen og en ny er på vej. I sammenhæng hermed er det forventningen, at der etableres processer, der definerer selskabets vision, retning, strategier m.m. En meget attraktiv ledelsesopgave, der giver direktøren mulighed for i disse processer at udvikle sit lederskab sammen med udviklingen af selskabet. 

Som ny direktør kommer du til at spille en absolut hovedrolle i de kommende meget vigtige strategiske processer. Dine muligheder for at påvirke fremtidens ambitioner og mål – og dermed dit ansvar - bliver usædvanligt store.  

Vi forventer, at den nye direktør allerede har ledererfaring, spildevandfaglighed og meget gerne også stor myndighedsindsigt og -forståelse.

Du kan læse mere om Jammerbugt Forsyning på www.jfas.dk og om stillingen og ansættelsesprocessen i det uddybende notat

Ansøgningsfristen udløber den 3. oktober 2021 kl. 23:59.

 

Om virksomheden

Jammerbugt Forsyning A/S omfatter afledning af regnvand og spildevand, produktion og distribution af drikkevand samt tømning af bundfældningstanke. Virksomheden omfatter 4 renseanlæg, 967 km hovedledning, 14.882 brønde og 240 pumpestationer. 19.000 ejendomme er tilsluttet spildevandsforsyningen.