Fagchef for Læring

Lemvig Kommune - Lemvig/Danmark


Lemvig Kommune

Lemvig Kommune

Vil du være med til at sætte retning, skabe sammenhæng og videreudvikle 0-18 års området? Så er det dig, vi søger!

Lemvig Kommunes Fagchef for Læring går på pension, og vi søger derfor en ny fagchef til 0-18 års området.

Fagchefen for Læring arbejder på det strategiske niveau med at videreføre den høje kvalitet, der kendetegner børne-unge området i Lemvig Kommune. Som fagchef kommer du til at arbejde både udviklingsorienteret på den lange bane og med konkret opgaveløsning og sparring her og nu. 

Som Fagchef for Læring i Lemvig Kommune arbejder du vedholdende og insisterende med børn og unges trivsel, læring, udvikling og dannelse. I Lemvig vægter vi fællesskaber, relationer og en vis portion fleksibilitet højt, dette med fokus på decentral ledelse. Arbejdsgange og snitflader er overskuelige, relationerne nære og fælles løsninger essentielle. 

Hvad skal du arbejde med
Fagchefen for Lærings fornemste opgave er at sikre og videreføre høj faglighed, trivsel og kvalitet på skole- og dagtilbudsområdet. Dette sker bl.a. gennem:

  • Understøttelse af samarbejdet mellem det politiske niveau og alle niveauer af børne-unge området. 
  • Sikring af fælles retning, sammenhæng og sparring på tværs af ledergrupper for hhv. dagtilbud og skoler.
  • Overblik over udviklingstendenser, gældende og ny lovgivning
  • Blik for kommende konkrete behov og evne til at træffe de beslutninger, der flytter området tættere mod målet.

Hvem er du
Din tilgang til mennesker bygger på tillid og ordentlighed samt en holdning til det at drive skoler og dagtilbud, der sætter børnenes trivsel, udvikling, læring og dannelse i centrum. Det kræver et godt kendskab til skole- og dagtilbudsområdet – det kan man have erhvervet sig på forskellige måder. 

Vi vægter, at du:

  • Har indsigt i og erfaring fra den pædagogiske verden
  • Har ledelseserfaring og gerne kendskab til kommunal drift
  • Arbejder målrettet, grundigt og velovervejet for at bevare og videreudvikle de gode resultater på børne-ungeområdet
  • Er konsensussøgende, men er ikke bange for at tage naturligt lederskab og investere i mennesker omkring dig 
  • I din omgang med mennesker, er empatisk og troværdig, og du begår dig på alle niveauer i organisationen
  • Er nysgerrig og inspirerende i tanke, ord og handling

Ansættelsesprocedure
Første samtale finder sted den 22. juni og anden samtale afholdes 28. juni.
Du finder en uddybende job- og kompetenceprofil, via dette link

Yderligere information
Du er velkommen til at kontakte Mercuri Urval; Jesper Lund på telefon 4045 3435 /mail: jesper.lund@mercuriurval.com eller direktør for Familie og Kultur, Lars Borst Hansen på telefon 2119 3833.
Vi behandler naturligvis alle henvendelser og ansøgninger fortroligt.

Ansøgningsfrist
Upload ansøgning og CV via søgeknappen (referencenummer: DK-08408).

Ansøgningsfristen udløber den 15. juni 2021, kl. 10.00. 

Ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og efter Aftale om aflønning af chefer. 
Der forventes tiltrædelse den 1. august 2021.

 

 

Om virksomheden

Læs mere om Lemvig Kommune