Direktør for Børn og Skole, Pleje og Omsorg

Tønder Kommune - Tønder / Danmark


Tønder Kommune

Tønder Kommune

Har du lysten og evnen til at arbejde strategisk med at realisere den politiske vision og udvikle de store velfærdsområder?

Stillingen tilbyder store muligheder for at øve indflydelse og løfte et stort ansvar sammen med et stærkt hold, der er båret af værdier og relationer. 

Tønder Kommune sætter et nyt direktørhold til august, hvor tre ud af fem direktører er ansat i løbet af 2021. Det giver mulighed for at skabe en helt ny dynamik, hvor alle bidrager på en ligeværdig måde. Vi ønsker en direktion, der i fællesskab arbejder løsningsorienteret og sprudler med positiv energi. Her hersker en helt særlig Tønder-ånd, hvor man arbejder professionelt i et uhøjtideligt miljø. Her er et mindset om selv at tage initiativ og skabe udvikling. Der kommer ikke nogen udefra og gør det. 

Som direktør forventes det, at du er motiveret for at bidrage til, at Tønder Kommune indfrier og udvikler disse ambitioner. Vi ønsker, at du dedikerer dig til Tønder og Tønder-ånden, hvor vi har fokus på samarbejde, ordentlighed og videreudvikling baseret på en sund drift. 

Tønder Kommune er en velfungerende organisation med en god økonomi. Vi har fagligt dygtige og engagerede medarbejdere, der sætter en ære i at levere høj kvalitet. Kulturen er sund, hvilket bl.a. afspejles i sygefraværet, hvor Tønder Kommune p.t. har det 6. laveste sammenlignet med andre kommuner. Vi er dog meget bevidste om, at vi hele tiden må være i bevægelse, hvis vi også i fremtiden skal kunne levere service og ydelser af høj kvalitet. Dette arbejder vi kontinuerligt med i et stærkt samarbejde mellem ledelsen og MED-organisationen. 

Vi har fokus på at fortsætte den sikre drift på området. Der er dog også et stort behov for at tænke nye tanker og skabe udvikling, som understøtter den demografiske udvikling. Børnetallet falder – over de sidste 10 år er fødselstallet halveret. Samtidig stiger antallet  af ældre borgere, og de ældre lever – heldigvis længere. Med en god økonomi og sikker drift er der plads til visioner for området, hvor udviklingen sker med respekt for det bestående.

Vi har en flad organisation, og vi forventer, at du tænker på tværs og tager tværgående ansvar. Dette forudsætter dialog med mange parter både i og udenfor organisationen. Som et selvstændigt succeskriterium skal du kunne se dig selv som en del af holdet i en årrække.

Ambitiøse politiske visioner
Tønder Kommune har ambitiøse politikere, som gerne vil udvikle kommunen endnu mere og gerne med et langt sigte. Kommunalbestyrelsen har vedtaget en Visions- og Strategiplan, der sætter retning for indsatser inden for sundhed, uddannelse, vækst i erhverv og turisme samt bæredygtige bosætningsmiljøer. Til at føre den politiske Visions- og Strategiplan ud i livet, står Tønder Kommunes ledelse i spidsen for et stort, strategisk udviklingsprojekt med kulturforandring for alle 3.800 medarbejdere. Dette sker gennem kommunens ledelseskoncepter, f.eks. Ledelsesgrundlag og Leveregler. 

Som direktør for Børn og Skole samt Pleje og Omsorg har du det overordnede ansvar for betjening og rådgivning af 2 stående udvalg; Sundhedsudvalget samt Børn- og Skoleudvalget. Desuden deltager alle direktører i Økonomiudvalgets møder. 

Forventningerne er – ligesom mulighederne – for vores nye direktør er mange, ikke mindst at du:

  • Kan agere i det politiske rum som en troværdig samarbejdspartner, der arbejder med på de politiske visioner, men som også kan inspirere politikerne med nye idéer til udvikling
  • Har erfaring med ledelse af ledere i en offentlig organisation (kommune eller region)
  • Har erfaring på direktørniveau eller minimum som fagchef/ forvaltningschef for et stort område
  • Har erfaring med betjening af politisk niveau
  • Har bredt kendskab til og interesse for velfærdsområderne og erfaring med det borgernære
  • Har en videregående uddannelse – gerne som generalist
  • Har gennemført en lederuddannelse f.eks. master eller tilsvarende

Yderligere information
Du kan finde flere detaljerede oplysninger om jobbet og Tønder Kommune som organisation og arbejdsplads i jobprofilen og du kan se og høre mere om stillingen og Tønder Kommune i videoen her

Du er velkommen til at kontakte Mercuri Urval, Jan Kjeldsmark på telefon 4073 4950/mail: jan.kjeldsmark@mercuriurval.com eller kommunaldirektør Klaus Liestmann på telefon 4036 6344/mail: klausliestmann@toender.dk.

Vi behandler naturligvis alle henvendelser og ansøgninger fortroligt.

Ansøgningsfrist
Upload din ansøgning og dit CV hos Mercuri Urval via søgeknappen (referencenummer: DK-08314).

Ansøgningsfristen udløber torsdag den 3. juni 2021 kl. 10.00. 

Om virksomheden

Læs mere om Tønder Kommune