Salgs- og markedschef

Elindco A/S - Jyllinge - Denmark


Vækstambition på solidt værdigrundlag

Vækstambition på solidt værdigrundlag

Du har potentiale til mere og kan realisere spændende vækstmuligheder i en dynamisk entreprenørvirksomhed. Med afsæt i din stærke personlighed, en succesfuld karriere og flotte resultater kan du vokse med virksomheden – ansvars- og ledelsesmæssigt.

Det fulde ansvar for de kommercielle indsatser
Du har ansvaret for ELINDCO’s samlede kommercielle indsatser og driver disse med afsæt i virksomhedens strategi og målsætninger samt sikrer, at de er i overensstemmelse med organisationens grundlæggende kerneværdier og vækstambitioner. Den spændende 5-års målsætning, du som meget central aktør skal medvirke til at realisere, er en fordobling af den nuværende omsætning.

ELINDCO er en veldrevet virksomhed med tydelige ambitioner om profitabel vækst, og man arbejder til stadighed på at styrke organisationen til at kunne flytte sig til det næste niveau. Dette ikke mindst ift. markedsbearbejdningen, hvor der ses potentiale til at forbedre en i forvejen ganske høj succesrate på prækvalifikation, projekter i udbud og konverteringsrate på afgivne tilbud.

Virksomheden ønsker at følge med udviklingen i entrepriseformer og entreprisestørrelser og vækstambitionen er veldefineret. Det er dermed dig, der får muligheden for gennem tæt sparring med den administrerende direktør, professionelt salgsarbejde, effektiv og innovativ markedsbearbejdning og værdiskabende kunderelationer at realisere potentialet.

Som salgs- og markedschef refererer du direkte til den administrerende direktør og indgår i ledergruppen. 

Dine generelle erfaringer og færdigheder
Din uddannelsesmæssige baggrund er ikke så afgørende, idet dog et vist akademisk niveau forventes – særligt inden for salg, markedsbearbejdning, forretningsudvikling og byggeri. Hertil kommer 5+ års erfaring fra en tilsvarende stilling, hvor du har haft salgs- og markedsansvar. Erfaring fra eller indsigt i bygge- og anlægsbranchen vil naturligvis være en fordel, men er ikke et afgørende krav.

Som person er du ambitiøs, har et udpræget salgs- og resultatfokus, er en dygtig forhandler og formår at opbygge tillidsfulde samarbejdsrelationer. Du besidder en stor ansvarlighed og arbejdskapacitet og har potentiale til mere, så du kan vokse med virksomheden i rolle og ansvar. Endelig er du en tydelig og troværdig kommunikator – både mundtligt og skriftligt – og kommunikerer med alle i øjenhøjde.

Din unikke mulighed
I denne stilling er der en unik mulighed for at få ansvaret for salgs- og markedsindsatserne i en sund, solid og værdidrevet virksomhed med store ambitioner. Da virksomheden ønsker en yderligere professionalisering af de kommercielle indsatser og potentialet for vækst er stort, får du således muligheden for at gå forrest og sætte retningen for realiseringen af virksomhedens ambitiøse målsætninger. Du vil således kunne bygge oven på en veletableret succes og bidrage med din udprægede forretningsforståelse og dit kommercielle mindset.

Virksomhed og stilling har potentiale til mere, og den rette kandidat vil med afsæt i egen stærke personlighed og opnåede resultater kunne vokse med virksomheden – titel-, ansvars- og ledelsesmæssigt.

Endelig bliver du del af en organisation, hvor medarbejderne har stor loyalitetsfølelse over for virksomheden og værner om dets historie, kultur og værdier – og samtidig imødekommer forandringstiltag og nye initiativer positivt. Alle i organisationen har en fælles interesse i at udvikle ELINDCO til fortsat at være en markant aktør indenfor dansk byggeri. 

Spørgsmål og ansøgning
For evt. uddybende spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte Partner & Direktør Steen Gravers, Mercuri Urval, på telefon 4055 2660 eller e-mail til steen.gravers@mercuriurval.com.

Finder du jobbet interessant, kan du uploade ansøgning og CV.
Referencenummer: DK-08146. Ansøgningsfristen udløber den 15. marts 2021 kl. 12:00.
 
Elindco A/S logo

Om virksomheden

I fem årtier har ELINDCO A/S været en af Danmarks mest professionelle og erfarne entreprenørvirksomheder. ELINDCO A/S blev grundlagt i 1968 af en lille flok tømrersvende under ledelse af tømrermester Erik Lind, som også gav navn til virksomheden. 

I oktober 2020 igangsattes første trin af et smidigt generationsskifte i virksomheden, hvilket betød at daværende administrerende direktør Steen Justesen trådte over i rollen som bestyrelsesformand og Jørgen Thomsen tiltrådte som ny administrerende direktør.

Over en lang årrække har man oparbejdet erfaringer og kompetencer, der spænder fra nybyggeri og renovering over ombygning og tilbygninger til service og vedligehold inden for alle former for byggeri. ELINDCO har således sat sit præg på mange af Sjællands markante byggerier. 

ELINDCO arbejder med fag-, hoved-, stor- og totalentrepriser indenfor for boliger, erhverv, institutioner, skoler & uddannelse, sundhed, laboratorier, sport og kultur & fritid. Kundekredsen omfatter bl.a. offentlige bygherrer som stat, styrelser, regioner og kommuner, almene og private boligselskaber samt private bygherrer som ejendomsbesiddere og -udviklere og øvrige private virksomheder/organisationer.