Kommunaldirektør

Tønder Kommune - Tønder / Danmark


Samling og ledelse af Tønder-holdet

Samling og ledelse af Tønder-holdet

Tønder Kommune er allerede en bundsolid organisation; velledet og veldrevet med et fast blik og styr på kvaliteten i kerneopgaverne, på økonomien og mange spændende udviklingstiltag.

Kulturen er uformel og uhierarkisk, og udviklingen gennemføres i samarbejde og dialog. Beslutningsvejene er korte og idéer bliver effektivt omsat til handling. 

Tønder er en ægte værdibaseret kommunal organisation, hvor ledelsesgrundlag og leveregler er tydelige, kendte og mærkbare i hele organisationen. Værdierne leves i hverdagen.

Tønder er en meget stor geografisk kommune med mange levende og aktive lokalsamfund og foreninger. Tønder får ikke meget foræret af de socioøkonomiske rammevilkår. Tønderånden betyder, at hvis man vil noget, tager man selv fat, samarbejder og finder gode lokale løsninger – og ikke sjældent med kommunen som medspiller i en understøttende rolle. Samskabelse sker i hverdagen.

Kommunaldirektøren spiller en vigtig – ja, den vigtigste - rolle og har hovedansvaret for, at ånden og kulturen trives og udvikles, og for at den løbende afstemmes mellem den politiske og den administrative ledelse, mellem ledelse og medarbejdere, på tværs af forvaltninger og afdelinger i kommunen og mellem kommunen og de lokale civilsamfunds mange aktive aktører. 

Kommunaldirektøren skal bidrage til – gerne sikre – at der er et tillidsfuldt, professionelt og effektivt samspil mellem den politiske og den professionelle faglige organisation. Det sker gennem samspil med og rådgivning af Kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalget og borgmesteren, men også – og måske især - ved at etablere sig troværdigt som hele Kommunalbestyrelsens kommunaldirektør, så alle 31 kommunalbestyrelsesmedlemmer oplever, at ”det er (også) min kommunaldirektør, som jeg kan søge oplysninger, viden og rådgivning fra”.

Udover at samarbejde og levere ”op” til det politiske system, er der i Tønder en forventning om, at kommunaldirektøren også agerer ”ud” i livet i kommunen og eksternt uden for kommunen, som en værdifuld og kompetent repræsentant og interessevaretager. ”Ind” i den kommunale organisation er det opgaven at sikre, at kæderne hænger sammen, og at der samarbejdes optimalt horisontalt og vertikalt (eller: på kryds og tværs). Her er arbejdet i ledelsesstrengen og i MED-systemet i særlig grad vigtigt og forventes fortsat at have kommunaldirektørens og den øvrige direktions særlige opmærksomhed. 

Ledelse har høj prioritet i Tønder Kommune og forstås som det egentlige middel til at skabe høj faglighed, effektivitet og arbejdspladser med høj trivsel og social kapital. Derfor arbejdes der rutinemæssigt med ledelsesudvikling generelt og med evaluering og udvikling af den enkelte leder. Der er i alt ca. 160 ledere i kommunen.  

Vi forventer, at du allerede har topledererfaring, sandsynligvis fra en kommune, hvor du har arbejdet på direktionsniveau og meget tæt sammen med den politiske ledelse. I hvert fald ved du ”alt” om den kommunale kontekst og dens dagsordener i det strategiske politiske maskinrum.

Du er en samlende person, der kan bygge bro og etablere robuste og tillidsfulde samarbejder og arbejdsfællesskaber på alle niveauer og i alle relationer. Dette er den vigtigste personlige og ledelsesmæssige egenskab og kompetence, som den næste kommunaldirektør forventes at have. Du skal endvidere have et godt niveau af strategiske, analytiske, kommunikative og relationelle kompetencer. 

Yderligere information
Uddybende materiale om Tønder Kommune, organisationen, stillingen og ansættelsesprocessen er 
under udarbejdelse og vil være at finde her på siden i løbet af uge 10.

Du er velkommen til at kontakte Mercuri Urval; Jan Kjeldsmark på telefon 4073 4950/mail: jan.kjeldsmark@mercuriurval.com eller borgmester Henrik Frandsen på telefon 21244089.

Vi behandler naturligvis alle henvendelser og ansøgninger fortroligt.

Ansøgningsfristen udløber den 5. april 2021.

Om virksomheden

Læs mere om Tønder Kommune på www. toender.dk