Coaching

Business Coaching

Business Coaching accelererar dina medarbetares utveckling och hjälper dem att leverera på nya nivåer. Det är den mest effektiva processen för personlig utveckling i en professionell miljö. Att utveckla dina nyckelpersoner med hjälp av Business Coaching är en investering som ger positiva resultat på både kort och lång sikt.

Hjälp dina nyckelpersoner att nå nästa nivå

Team Coaching

Team Coaching med Mercuri Urval hjälper dina team att åstadkomma extraordinära resultat både på kort och lång sikt. Vi ökar förmågan hos en grupp att skapa långsiktigt hållbara resultat genom att ge dem fokus, insikt, stöd, kunskap och verktyg. Utvecklingsinsatserna anpassas efter gruppens behov och kan syfta till att skapa en samstämmighet mellan gruppens och verksamhetens mål, hantera konflikter som hämmar gruppens arbete eller skapa bättre beslutsprocesser och ett tydligare arbetssätt.

Certifierade ICF coacher

Alla Mercuri Urval-coacher arbetar enligt ICF-normer och övervakas genom vårt nätverk av ICF-certifierade coacher. Vår process matchar högsta internationella standard, och Mercuri Urvals egna coacher uppdaterar kontinuerligt sin kompetens genom återkommande utbildning och utvecklingsprogram.