Ulf Hillstedt

Principal Consultant

Ulf Hillstedt utgår från vårt kontor i Malmö. Han har stor erfarenhet från uppdrag inom många sektorer inom såväl privat som offentlig sektor. Särskilt kan nämnas industrin och internationell verksamhet, där han har djup förståelse för ledning av lokala bolag i en global koncern.

Ulf har arbetat som managementkonsult och ledare i närmare 30 år. På meritlistan återfinns roller som VD, Nordenchef, landschef, regionchef, affärsområdeschef, produktionschef, innovationschef, administrativ chef, business controller, entreprenör, styrelseledamot, mentor och coach. Fråga gärna efter Ulfs erfarenheter av att bygga nordiska verksamheter.

Han har varit mentor till ett antal entreprenörer samt arbetat som lärare på IHM Business School.

Ulf är civilekonom från Lunds Universitet med fördjupning inom Marknadsföring, Strategi och Organisation.

Han besitter goda språkkunskaper i det danska och norska språket, samt behärskar det engelska språket i tal och skrift.