Matts Lidhagen

Principal Consultant

Matts Lidhagen utgår från Örebro och har arbetat på Mercuri Urval sedan 1986. Matts har under sina år på Mercuri Urval arbetat med chefsrekrytering, urval och ledningsinsatser inom ett brett spektra av verksamheter inom såväl privat som offentlig sektor. Matts var Regionchef med ansvar för kontoren i Örebro och Linköping mellan 1988 och 2008.

Sedan 2008 arbetar Matts som Senior Advisor. Matts har sitt fokus specifikt inom Executive Search och organisationsfrågor, exempelvis organisationsöversyner, organisationsanalyser, förändringsledning, ledningsutveckling och processutveckling.

Tidigare har Matts varit verksam adjunkt i matematik och fysik, studierektor, rektor, förvaltningschef och reservofficer (major).

Utöver sina åtaganded hos Mercuri Urval är Matts styrelseordförande för Örebro Sparbank samt Örebrotravet AB. Styrelsemedlem i Going Groupe samt ordförande i Örebro Revervofficerssällskap och Örebro Läns Skolidrottsförbund.

Matts har en Filosofisk Magisterexamen från Uppsala universitet