Lisbeth Petersson

Principal Consultant

Lisbeth Petersson utgår från vårt Stockholmskontor och har en bred konsulterfarenhet från både offentlig sektor och privata näringslivet. Lisbeth är en del i Mercuri Urvals team för offentlig sektor samt detaljhandeln där hon fokuserar på rekryteringar och search av högre chefsbefattningar, individuell ledarcoaching och teamcoaching. Exempel på kunder som Lisbeth arbetat med är Landstinget Sörmland, Kungliga Konsthögskolan, Tekniska museet och Gudrun Sjödén Design AB.

Lisbeth började på Mercuri Urval 1980 och har en djup kunskap inom Mercuri Urvals tjänster och erbjudanden. Förutom rekrytering och ledarutvecklingsinsatser har hon även kunskap inom Capability Model Building, Capability Review, B 360 och Organisational Development.

Innan Lisbeth började på Mercuri Urval arbetade hon som lärare, skolkurator och SYO-konsulent i Älvkarleby Kommun.
Lisbeth har studerat vid Uppsala Universitet och har en Fil. Kand med psykologi som huvudämne.