Carl Pauly

Partner & Director

Carl Pauly arbetar för Mercuri Urval i Örebro och Stockholm och har varit medlem i Mercuri Urvals svenska ledningsgrupp sedan 2006. Carl är vidare medlem av Mercuri Urvals Industri segment med speciellt fokus på tillverkande industri, skog, Pulp & Paper och stål. Inom sektorerna har han fokuserat på att leverera värdeadderande tjänster till såväl större bolag som bolag inom SME segmentet. Typiska kunder är Stora Enso, Sandvik, Linde Material Handling, Delaval, Bombardier, Väderstad och Marine Jet Power. Carl har också fokus på startup-bolag inom IoTs och 3D-visualisering.

I samarbetet med kunderna har Carl fokuserat på frågor inom området strategiimplementering, affärsutveckling, Executive Search, Talent Management och Assessements. Carl har ett stort intresse för ledarskapsfrågor och har byggt upp en bred erfarenhet inom området Change Management.

Under åren 2006-2011 arbetade Carl med Mercuri Urval's Global Prioritesed Accounts i APAC-regionen, tyngdpunkten på hans arbete låg på frågor som berörde organisationsutveckling och assessments på executive nivå.

Carl är utbildad officer, innan han blev konsult på Mercuri Urval tjänstgjorde han i den svenska armén under 12 år. Förutom praktiskt ledarskap tjänstgjorde Carl som lärare vid Försvarshögskolan och undervisade i ledarskap.

Carl har suttit i idrottsföreningen Rynninge IK styrelse under 5 år varav 1 år i rollen som ordförande. Carl sitter i Programrådet för PA-programmet vid Örebro Universitet och har sedan 2011 föreläst i ledarskap och rekrytering vid Universitet.

Carl tog examen från försvarshögskolan 2000, med Majors grad. Carl har under sina år inom Mercuri Urval genomfört ett 100 tal assessemnts med talanger och Executives utanför Sverige. Han talar flytande engelska.